Royal Wallachian Chess Club

422 Members
Jun 3, 2018
447 Events Played

Klub pro všechny milovníky Valašska a celé Moravy, přírodních krás, kultury, památek i šachu.
Pro potěchu duše a mysli slouží fotografie přírodních scenérií Valašska i okolí.
Nejsme pouze regionálním klubem. Naši členové jsou z celého světa.

Základními podmínkami členství v klubu je:

- aktivní zapojení do činnosti (účast v týmových zápasech, ve Vote partiích či obohacení klubových stránek zajímavými materiály apod.). Neaktivní členy vyřazujeme.

- Nemáme rádi vysoké % timeoutů. Takové členy vyřazujeme. Pokud hráč nemá vysoké procento timeoutů, ale lehkomyslně a bez omluvy prohraje na čas nebo zbytečně vzdá hratelnou pozici v týmových zápasech, okamžitě vyřazujeme z klubu.

- nemáme rádi sběratele klubů, kdy hráč neví kam vlastně patří. Hráče se stovkami klubů vyřazujeme.

A club for all lovers of Wallachia and all Moravia, its natural beauty, culture, monuments and chess.
For the pleasure of the soul and mind, we are publishing pictures of the natural scenery of Wallachia and surroundings countries.
We are not only a regional club. Our members are from all over the world.

The basic conditions for membership in the club are active participation in the activities (participation in team matches, in vote games or enriching the club pages with interesting materials, etc.). We don't like high% timeouts. We discard such members.