Klub slúži k organizovaniu turnajov medzi českými a slovenskými šachistami, pod záštitou GM Roberta Cveka a Petra Koutného.