Team Nagorno Karabakh Republic
Team Nagorno-Karabakh-ը թիմ է, որը պատրաստվում է ներկայացնել Արցախի անկախ հանրապետությունը աշխարհի և Ասիայի պաշտոնական խաղերում: Հարգելի հայրենակիցներ, միացեք և աջակցեք մեր թիմին կատարել առաջին քայլերը: The Nagorno Karabagh Republic was formed on September 2, 1991 by the former Nagorno Karabagh Autonomous District and the adjacent region of Shahumyan. That day the joint session of councils of Nagorno Karabagh Autonomous District and Shahumyan Region with the participation of deputies of councils of all levels accepted a declaration of proclaiming the formation of the Nagorno Karabagh Republic.
Admins
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: