Team Shiraz
این تیم تیم شیرازی هاست و تمام کسانی که شیراز را دوست دارند و هدف از آن تبادل اطلاعات بین شطرنج بازان فهیم شیرازی و بازی های انلاین می باشد. ی سری اطلاعات گردشگری شیراز را در اختیارتون می گزاریم هر گونه کاری از دستمون بر بیاد برای شما در شیراز انجام می دهیم البته از همه ی ایرانی های عزیز دعوت به عمل می آید.
Matches
  • In Progress:
  • Total Points:
  • Matches Won:
  • Average Rating:
  • Today’s Rank: