VietNam CHESS group

300 Members
Apr 11, 2020
1 Event Played

Đây là group được admin của Group Vietnam chess group trên Facebook: https://www.facebook.com/groups/1443895145699261/ tạo ra với mục đích là sân chơi trực tiếp cho các bạn thoã mãn niềm đam mê với bộ môn cờ Vua 

(English below)

 

 

This is a club created by me and associated with this group with purpose of connecting Chess Lovers all over the world, please join us at https://www.facebook.com/groups/1443895145699261/ (Official). 

Any information please contact via my private fb: https://bit.ly/2xqekN5