Články
Šachová notace – jazyk, kterým šachy promlouvají!

Šachová notace – jazyk, kterým šachy promlouvají!

erik
| 389 | Pro začátečníky

Šachová notace slouží k praktickému zaznamenávání partií, které si pak můžete přehrávat při studiu taktiky, při analýze vlastních chyb, nebo když chcete udělat dojem na přátele. Vyzkoušejte si notaci v příští partii – zjistíte, že nic není tak uspokojivé jako pěkně napsaný vykřičník vedle tahu, který vám zajistil vítězství.

Algebraická notace

Algebraická notace je nejprostší a nejobvyklejší způsob šachové notace. Pole na šachovnici se v ní označují písmeny a číslicemi.

V tomto diagramu je bílý král na poli c3 a černý král na poli h5.

1. řada se nachází na kraji šachovnice, kde začíná bílý, zatímco černý začíná na 8. řadě. Sloupce jsou z pohledu bílého označeny písmeny zleva doprava.

Pro figury se pak používají následující velká písmena:
K: král
D: dáma
V: věž
S: střelec
J: jezdec
p: pěšec (p je malé, ale obvykle se z notace úplně vynechává)

How to Write a Chess Move

Jak zapsat tah

Tah se zapisuje označením figury a pole, na které s ní táhnete. Pokud hráč při svém tahu nějakou figuru sebere, zapíše před cílové pole malé xk.

V této partii je například první tah bílého Jc3: jezdec na pole c3. Černý hraje f5 (jak jsme psali, p se vynechává). Bílý zahraje e4 a černý pěšce vezme fxe4, f bere e4. Sloupec f jako označení pěšce stačí, p se nepíše. Bílý dokončuje výměnu Jxe4. Zbytek partie je zapsán následovně:

…      Jf6

Jxf6+ gxf6

Dh5#

+ označuje šach a # označuje mat.

Speciální symboly

x: sebrání figury
0-0: malá rošáda
0-0-0: velká rošáda
+: šach
#: mat
!: dobrý tah
?: špatný tah

Velmi silný nebo naopak velmi slabý tah můžete označit druhým vykřičníkem nebo otazníkem.

Aby nedocházelo k nejasnostem

Vd1 pro zápis tohoto tahu nestačí – o kterou jde věž?

V situacích, kdy je běžná notace nejasná, připište dodatečné písmeno nebo číslo, abyste přesně určili, kterou figurou táhnete. Tady stačí doplnit na Vad1 (věž ze sloupce „a“ na pole d1). Když berete pěšcem, vždy připište sloupec, odkud táhnete, například fxe4 a gxf6 jako výše.

Other Chess Notation

Jiné způsoby notace

Většina hráčů dnes používá algebraickou notaci, ale existuje i pár dalších variant:
V dlouhé algebraické notaci se kromě cílového pole vždy uvádí i pole výchozí.

Ve starším systému tzv. popisné notace (používala se hlavně v anglicky mluvících zemích) se sloupce šachovnice jmenují podle figur. Tak například sloupec c se nazývá QB, tedy sloupec dámského střelce (Queen's Bishop). Čísla řad se navíc z perspektivy obou hráčů zapisují různě. Bílého QB3 je totéž co černého QB6.

Stáhněte si partiáře zdarma

Stáhněte si bezplatné partiáře pro zápis šachové notace, nebo si kupte zápisník, jako je tento. Klidně ale můžete začít i s obyčejným linkovaným papírem.

Printable Chess Scoresheet

erik
Erik

[Please Note: Don't send me Tech Support, Abuse Reports, or other "Site" issues. Please contact Chess.com Support for those things. But I do love thank you notes and personal messages! Thank you!]

Yes, I am the guy who started Chess.com (along with Jay, Igor, Piotr, and many others). I have 3 amazing daughters, one wild son, and a wonderful, patient wife! I learned chess when I was 8 years old. Since then I have been playing, studying, and enjoying it regularly. I prefer semi-open and closed positions that blow up tactically (like the Closed Sicilian, King's Indian, Glek etc). 

Want to know more about how Chess.com got started? Read about it here!