Články
Jak Hrát Šachy – Pravidla a Prvních 7 Kroků
Naučit se hrát šachy bude s naším návodem hračka.

Jak Hrát Šachy – Pravidla a Prvních 7 Kroků

CHESScom
| 598 | Pro začátečníky

Na to, abyste se naučili šachy, nejpopulárnější hru na světě, nikdy není pozdě! Pravidlům porozumíte snadno:


1. Jak připravit šachovnici

Na začátku hry se šachovnice rozloží tak, aby měli oba hráči v pravém dolním rohu bílé (či světlé) pole.

Jak připravit šachovnici

Figury se poté rozestaví vždy stejným způsobem. Druhá řada je vyplněna pěšci. Věže se postaví do rohů, vedle nich jezdci, dále střelci a nakonec dáma, která vždy ctí svou barvu (bílá dáma začíná na bílém poli, černá dáma na černém), zbylé pole obsadí král.

Šachovnice

Rozmístění figur na začátku partie je jednoduché.

 Doporučený nástroj -> Zahrajte si Fischerovy šachy proti počítači


2. Jak se figury pohybují

Každou ze šesti různých figur se táhne jinak. Figury se nemůžou pohybovat přes obsazená pole (až na jezdce, který je může přeskočit) a nelze je přesouvat na pole, kde stojí figura téhož hráče. Můžou ale zabrat pole soupeřovy figury, a tím ji i sebrat. Obecně řečeno se figurami táhne tam, kde můžou sebrat jiné figury (přesunem na jejich pole a odebráním soupeřovy figury), kde brání ostatní figury nebo kde ovládají důležitá hrací pole.

Jak táhnout králem

Král je figura nejdůležitější, ale zároveň jedna z nejslabších. Může se posouvat pouze o jedno pole v jakémkoli směru – nahoru, dolů, do stran a úhlopříčně. Král se nikdy nesmí svým tahem dostat do šachu (na pole, kde by mohl být sebrán). Útok jiné figury na krále se nazývá „šach“.

Pohyb krále

Jak táhnout dámou

Dáma je nejsilnější figura. Může se pohybovat jakýmkoli přímým směrem – dopředu, dozadu, do stran nebo úhlopříčně – jakkoli daleko, pokud jí v cestě nestojí vlastní figury. Stejně jako v případě všech figur, pokud sebere soupeřovu figuru, její tah tím končí. Všimněte si, jak bílá dáma sebere černou dámu a černý král musí uhnout.

Pohyb dámy

Jak táhnout věží

Věž se může pohybovat o libovolný počet polí, ale pouze dopředu, dozadu a do stran. Věže jsou obzvlášť silné figury, pokud se vzájemně kryjí a spolupracují!

Pohyb věže

Jak táhnout střelcem

Střelec se může pohybovat libovolně daleko, ale pouze v úhlopříčném směru. Každý střelec začíná na poli jedné barvy (světlé či tmavé) a po celou dobu na ní zůstává. Střelci dobře spolupracují, protože si navzájem kryjí své slabiny.

Pohyb střelce

Jak táhnout jezdcem

Jezdcem se táhne úplně jinak než ostatními figurami – v jednom směru o dvě pole a poté ještě jeden krok kolmo, pohyb odpovídá tvaru písmene „L“. Jezdci navíc jako jediní mohou přeskakovat ostatní figury.

Pohyb jezdce

Jak táhnout pěšcem

Pěšci jsou neobvyklí v tom, že se pohybují jinak, než berou soupeřovy figury: pohybují se dopředu, ale berou úhlopříčně. Mohou se posouvat pouze o jedno pole, kromě svého prvního tahu, kdy mohou i o dvě políčka. Pěšci vyhazují jedině v prostoru jednoho pole šikmo před sebou. Nikdy nesmí táhnout ani brát směrem nazpět. Pokud přímo před pěšcem stojí jiná figurka, pěšec ji nemůže obejít ani sebrat.

Pohyb pěšce

 Doporučený nástroj -> Sólové šachy (seberte všechny figury)


3. Objevte speciální šachová pravidla

V šachu existuje pár pravidel, která na první pohled nemusí vypadat logicky. Existují proto, aby byla hra zábavnější a zajímavější.

Jak v šachu proměnit pěšce

Pěšci mají ještě další zvláštní schopnost. Když se pěšec dostane na druhou stranu šachovnice, dochází k takzvané proměně, kdy se pěšec může proměnit v jakoukoli figuru.

Proměna pěšce

Častým omylem je domněnka, že se pěšec smí vyměnit pouze s figurou, která byla sebrána. To ale NENÍ pravda. Pěšec se obvykle proměňuje v dámu. Žádná jiná figura se proměňovat nemůže.

Jak proměnit pěšce

Jak v šachu brát mimochodem

Poslední pravidlo týkající se pěšců se nazývá braní "mimochodem" (francouzsky „en passant“). Když se pěšec pohne ve svém prvním tahu o dvě pole vpřed a vstoupí na pole vpravo či vlevo od soupeřova pěšce (jinými slovy přeskočí políčko, kde by ho pěšec mohl vyhodit), má tento soupeřův pěšec možnost jej sebrat pohybem úhlopříčně za něj.

Braní mimochodem

Tento zvláštní tah lze vykonat pouze v bezprostředně navazujícím tahu, později už takto pěšce sebrat není možné. Proklikejte se níže ukázkovým schématem, abyste toto zvláštní, ale důležité pravidlo lépe pochopili.

Jak v šachu brát mimochodem

Jak provádět rošádu

Další speciální šachové pravidlo se nazývá rošáda. Tento tah vám umožní provést dvě důležité věci najednou: dostat krále (snad) do bezpečí a přemístit věž z rohu více do hry. Tah začíná posunutím krále o dvě pole na jednu stranu. Věž z rohu na této straně se potom přenese hned vedle krále na stranu druhou. (Viz příklad níže.) Aby však k rošádě vůbec mohlo dojít, musí být splněny tyto podmínky:

 • musí jít o první tah daným králem
 • musí jít o první tah danou věží
 • mezi králem a danou věží nesmí stát žádná figura
 • král nesmí být v šachu ani nesmí přejít pole, kde by byl v šachu

Všimněte si, že u jednoho směru rošády se král dostane k okraji šachovnice o jedno pole blíž. Tomu se říká krátká nebo malá rošáda (na královské křídlo). Rošáda na druhou stranu, přes pole, kde stála dáma, se nazývá dlouhá nebo velká rošáda (na dámské křídlo). V obou případech se však král pohybuje pouze o dvě pole.

Jak provádět rošádu


4. Zjistěte, kdo táhne první

První je na tahu vždy hráč s bílými figurami. Proto hráči většinou o tom, kdo bude hrát bílými, nechají rozhodnout náhodu, třeba si hodí mincí nebo jeden hráč hádá barvu pěšce ukrytého v dlani soupeře. Poté bílý provede první tah, pak černý a zase bílý, potom černý a tak dále, až do konce hry. Hrát jako první je drobná výhoda, díky které se bílý může hned pustit do útoku.


5. Přečtěte si, jak podle pravidel vyhrát šachovou partii

Šachová partie může skončit různě: matem, remízou (patem), tím, že se jeden ze soupeřů vzdá nebo mu dojde čas...

Jak dát mat

Cílem hry je dát soupeřovu králi mat. Taková situace nastane, když je král v šachu a nemůže se z něj vymanit. Dostat se z něj může pouze třemi způsoby:

 • hráč může králem uhnout (ale nesmí provést rošádu!),
 • pokrýt šach představením jiné figury
 • nebo sebrat figuru, která krále ohrožuje.

Pokud král šachu uniknout nemůže, partie končí. Stalo se již zvykem, že se králova figura nesebere a neodstraňuje se z šachovnice. Partie prostě skončí.

Mat bláznů

Ukázka „matu bláznů“.

Jak dosáhnout remízy

Čas od času šachová partie neskončí vítězstvím, ale remízou. Může se tak stát z pěti různých důvodů:

 • Pozice se dostane do patu, pokud hráč, který je na tahu, NENÍ v šachu a zároveň nemůže zahrát žádný povolený tah.

Pat

Po tahu Dc7 černý není v šachu, ale nemůže se pohnout. Partie skončila patem.

 • Hráči se mohou jednoduše dohodnout na remíze a skončit hru
 • Na šachovnici není dostatek figurek k vynucení matu (například král a střelec proti králi)
 • Hráč reklamuje remízu, jestliže se stejná přesná pozice opakuje potřetí (i když ne nutně třikrát za sebou)
 • Bylo provedeno padesát po sobě následujících tahů, při kterých ani jeden z hráčů netáhl pěšcem ani nesebral figuru

6. Nastudujte základní šachové strategie

Všichni šachisté by měli znát čtyři základní věci:

Chraňte svého krále

Dostaňte svého krále do rohu šachovnice, kde je obvykle více v bezpečí. Neodkládejte rošádu – obyčejně byste ji měli provést co nejrychleji. Pamatujte si, že nezáleží na tom, jak blízko jste k výhře matem, když váš král dostane mat jako první!

Neztrácejte figury

Nepřicházejte z nepozornosti o figury! Všechny figury jsou cenné a nedáte bez nich soupeři mat. Většina hráčů používá k určení relativní hodnoty šachových figur jednoduchý systém. Jakou cenu mají jednotlivé šachové figury?

 • Pěšec má hodnotu 1
 • Jezdec má hodnotu 3
 • Střelec má hodnotu 3
 • Věž má hodnotu 5
 • Dáma má hodnotu 9 bodů
 • Král má nekonečnou hodnotu

Na konci partie tyto body nic neznamenají – jde prostě o schéma, podle něhož se při hře můžete rozhodovat, kdy vzít figuru či udělat výměnu a kdy provést jiný tah.

hodnota figur

Ovládněte střed šachovnice

Svými figurami a pěšci byste se měli snažit ovládnout střed šachovnice. Jakmile jej získáte, budete mít víc prostoru pro pohyb figur a soupeřovi naopak hledání dobrých polí pro figury znepříjemníte. V ukázce výše dělá bílý hráč na rozdíl od černého dobré tahy a opanuje střed.

Využijte všechny šachové figury

Ve výše uvedeném příkladu má bílý všechny ve hře všechny figury! Na poslední řadě jsou vaše figury většinou mnohem slabší. Snažte se všechny vyvinout, abyste jich k útoku na krále mohli použít víc. Proti schopným soupeřům s útokem za pomoci jen jedné nebo dvou figur neuspějete.


7. Trénujte odehráním velkého počtu partií

Pokud se chcete v šachu zlepšit, nejdůležitější je odehrát spousty partií! Nezáleží na tom, jestli si zahrajete s přáteli či rodinou nebo online. Abyste se zlepšili, musíte zkrátka hodně hrát. Najít soupeře k partii online je dnes tak jednoduché!

Jak hrát šachové varianty

Většina lidí sice hraje šachy podle běžných pravidel, ale někteří si rádi zahrají s pravidly trochu poupravenými. Tomu se pak říká „šachové varianty“. A každá má svá vlastní pravidla.

 • Fischerovy šachy: Ve Fischerově šachu jsou figury na začátku partie rozmístěné náhodně. Pěšci jsou ne svých místech, ale ostatní figury jsou náhodně promíchány.
 • King of the Hill: V této variantě je cílem dostat krále do středu šachovnice.
 • Holanďany: Tato varianta se hraje ve dvojicích. Když hráč sebere soupeři figuru, může ji pak použít jeho spoluhráč. Příklad: Hraji bílými a moje spoluhráčka, která hraje za černé, vezme soupeři bílého jezdce. Já pak můžu v jakémkoli následujícím tahu umístit tohoto jezdce na kterékoli volné pole své šachovnice.
 • Crazyhouse: V téhle napínavé variantě můžete používat figury, které seberete soupeři. Když bílými vezmu černého pěšce, změní se tento pěšec na bílého a já ho později v některém ze svých tahů můžu vrátit na šachovnici jako novou posilu své armády.
 • Třikrát šach: V této variantě vítězí hráč, který dá soupeři třikrát šach.

sachy variantami

Bavte se těmito skvělými variantami šachu.

 Doporučený článek -> Pět skvělých šachových variant


Jak hrát Fischerovy šachy

Fischerovy šachy se od pravidel běžných šachů nijak neliší – až na to, že počáteční pozice figur na zadních řadách je náhodně vybrána z 960 možností. Také rošáda je stejná. Král a věž po ní končí na obvyklých polích (v případě bílého g1 a f1, nebo c1 a d1). Fischerovy šachy se tedy hrají stejně, ale v zahájení nabízí mnoho variací.

Fischerovy šachy

Doporučený nástroj -> Zahrajte si Fischerovy šachy proti počítači

Doporučený nástroj -> Zahrajte si Fischerovy šachy s přáteli


Jak hrát šachy podle turnajových pravidel

Mnoho turnajů se řídí několika společnými či podobnými pravidly. Ta nemusí nutně platit při hře doma nebo online, ale i tak si je můžete procvičit.

 • Dotknuto-hráno – Pokud se hráč dotkne některé ze svých figur, musí s ní táhnout (za předpokladu, že s ní lze provést platný tah). Pokud se dotkne soupeřovy figury, musí ji sebrat. Chce-li hráč figury na šachovnici pouze urovnat, musí nejprve tento záměr oznámit, obvykle slovem „opravuji“ (nebo francouzským „j'adoube“ [žadub]).
 • Hodiny a časovače – Na většině turnajů se používají šachové hodiny, které vyměřují čas na celou partii (ne na jednotlivé tahy). Každý hráč má na hru stejné množství času a může se sám rozhodnout, jak s ním naloží. Po provedení svého tahu stiskne hráč tlačítko nebo páčku hodin a tím spustí hodiny protihráče. Pokud jednomu z hráčů čas vyprší a protihráč nárokuje výhru na čas, znamená to pro hráče s vyčerpaným časovým limitem prohru (kromě případů, kdy soupeř nemá na šachovnici dostatek figur k tomu, aby mohl dát mat – v takovém případě je partie remízová).

Často kladené dotazy (FAQ)

Možná je těch informací v tuhle chvíli trochu moc. Proto jsme pro vás sepsali tyto otázky, které si lidé, kteří poprvé vstupují do světa šachu, často kladou. Snad se vám odpovědi budou hodit!

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak se v šachu zlepším?

Znalost pravidel a základní strategie je jen začátek. Ani za celý život člověk neprozkoumá všechna šachová zákoutí! Chcete-li se zlepšit, dělejte tyto tři věci:

 1. Hrajte šachy dál a dál – nepřestávejte hrát! Odehrajte toho co nejvíc. Přiučit byste se měli z každé partie – ať už ji vyhrajete, nebo prohrajete.
 2. Učte se z šachových lekcí – pokud se opravdu chcete rychle zlepšit, měli byste věnovat čas online šachovým lekcím. A ty najdete i tady.
 3. Hrou se bavte – nenechte se odradit, když nevyhrajete hned všechny partie. Všichni občas prohrávají – i mistři světa. Pokud si budete hru užívat a z prohraných partií se poučíte, budou vás šachy vždycky bavit!

Jaký první tah je v šachu nejlepší?

Ačkoli v šachu není jediný nejlepší zahajovací tah, na kterém by se všichni shodli, je důležité pokusit se hned ovládnout střed šachovnice. Proto většina hráčů začne jedním z prostředních pěšců (před králem nebo dámou) a posune ho o dvě pole na 1. e4 nebo 1. d4. Jiní hráči preferují 1. c4 nebo 1. Jf3. Většina ostatních tahů tak dobrá není. Podle Bobbyho Fischera je nejlepší hrát královským pěšcem, tedy 1. e4.


Která barva v šachu začíná?

První na tahu je vždy hráč s bílými figurami.


Může se pěšec pohnout dozadu?

Pěšci se dozadu pohybovat nemůžou. Když se ale některý z nich dostane na druhou stranu šachovnice, musíte ho proměnit za jinou figuru (například za dámu). Potom už se pohybuje jako daná figura a může tedy i zpět dozadu.


Dá se v jednom tahu zahrát více figurami?

Když jste na tahu, můžete hrát pouze jednou figurou – s jedinou výjimkou! Při rošádě se v jednom tahu pohybuje králem i věží.


Která šachová figurka je nejdůležitější?

Nejdůležitější šachovou figurou je král. Pokud o něj přijdete, prohráli jste partii. Nejsilnější je však dáma.


Kdy byly šachy vymyšleny?

Původ šachů není přesně znám, ale převládá názor, že se vyvinuly z podobných her, které se téměř před dvěma tisíci let hrály v Indii. Šachy, jak je známe dnes, sahají původem do 15. století, kdy se rozšířily v Evropě.


Jaká nejdelší partie se v dějinách šachu odehrála?

Vůbec nejdelší turnajovou partii (co do počtu tahů) sehráli roku 1989 Nikolić a Arsović v jugoslávském Bělehradě.


Co je šachová notace?

Notace slouží k tomu, aby se šachové partie daly po odehrání zpětně analyzovat. Celou partii lze díky ní zapsat a znovu přehrát, kolikrát se nám zachce. Jen je třeba dát pozor, abychom všechny tahy zapsali správně.

Šachová notace

Díky šachové notaci můžete archivovat každou svou partii…

Každé pole má souřadnice a každá figura je označena prvním písmenem (J = jezdec, S = střelec, V = věž, D = dáma a K = král).

 Doporučený článek -> Šachová notace – jazyk, kterým šachy promlouvají


Co je cílem hry?

Šachy hrají dva soupeři na desce s 64 poli střídajících se barev. Každý hráč má 16 figur: 1 krále, 1 dámu, 2 věže, 2 střelce, 2 jezdce a 8 pěšců.

Materiál v šachu

K partii vám stačí jedna šachovnice, dva hráči a 32 figur.

Cílem hry je dát soupeřovu králi mat, tedy dostat ho do situace, kdy je král v šachu (je napaden hrozí mu sebrání) a nemůže se z něj vymanit.

Hrajte šachy on-line

Připraveni zahrát si šachy? Zaregistrujte se zdarma na Chess.com a pusťte se do toho!

Více od uživatele CHESScom
10 nejlepších šachových léček

10 nejlepších šachových léček

Kolik je na světě šachistů?

Kolik je na světě šachistů?