Zásady ochrany osobních údajů

Následující text je pouze informativní překlad. Jediná z právního hlediska platná verze je dostupná v angličtině.

Počátek účinnosti: December 19, 2019

Chess.com, LLC, (dále také „my“, „naše“ apod.) provozuje webovou stránku a mobilní aplikaci chess.com (dále označované jako „služba“).

Na této stránce najdete naše zásady týkající se shromažďování, užívání a zpřístupňování osobních údajů při využívání naší služby a také možnosti, které v souvislosti s těmito údaji máte.

Vaše údaje používáme, abychom vám mohli službu poskytovat a vylepšovat ji. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a užíváním údajů v souladu s těmito zásadami. Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, termíny zde používané mají stejný význam jako ty v našich podmínkách služby.

Definice pojmů

Služba

Službou se rozumí webová stránka a mobilní aplikace chess.com provozované společností Chess.com, LLC

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o žijící osobě, které umožňují její identifikaci, a to samostatně nebo v kombinaci s dalšími údaji, které máme či pravděpodobně budeme mít k dispozici.

Údaje o používání služby

Údaje o používání služby jsou automaticky shromažďované údaje generované používáním nebo infrastrukturou služby (například délka návštěvy stránky).

Cookies

Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem počítači či mobilním zařízení.

Správce údajů

Správcem údajů se rozumí fyzická či právnická osoba, která (sama nebo společně s jinými osobami) určuje účel a způsob zpracování osobních údajů. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správci vašich osobních údajů my.

Zpracovatelé údajů (či poskytovatelé služeb)

Zpracovatelem údajů se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba (včetně poskytovatelů služeb), která údaje zpracovává za správce údajů. Abychom vaše údaje mohli zpracovávat efektivněji, můžeme k tomu využít služby různých zpracovatelů.

Subjekt údajů (či uživatel)

Subjekt údajů je jakákoli žijící osoba, která používá naši službu a je subjektem osobních údajů.

Shromažďování a používání údajů

Z různých důvodů shromažďujeme několik typů údajů, abychom vám mohli poskytovat naši službu a vylepšovat ji.

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje

Jako uživatele naší služby vás můžeme požádat o některé osobní identifikační údaje, které mohou být použity ke kontaktování či identifikování vaší osoby („osobní údaje“). Osobními identifikačními údaji se mimo jiné rozumí:

 • Povinné údaje (uživatelské jméno na Chess.com a e-mailová adresa, veřejný identifikátor Google nebo veřejný identifikátor na Facebooku)
 • Nepovinné údaje (jméno, příjmení a další osobní deskriptory)
 • Cookies a údaje o používání služby

Vaše osobní údaje můžeme použít, abychom vás kontaktovali se shrnutím novinek, marketingovými či propagačními materiály a jinými informacemi, které by vás mohly zajímat. Odběr některých nebo všech typů uvedené komunikace můžete zrušit kliknutím na příslušný odkaz, dle pokynů v každém zaslaném e-mailu nebo nás můžete přímo kontaktovat.

Údaje o používání služby

Rovněž můžeme shromažďovat informace z vašeho prohlížeče, když použijete naši službu nebo ji spustíte v mobilním zařízení („údaje o používání služby“).

Údaje o používání služby mohou zahrnovat informace jako například adresu internetového protokolu (tj. IP adresu), typ a verzi prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na jednotlivých stránkách, unikátní identifikátor zařízení a další diagnostická data.

V případě, že službu použijete prostřednictvím mobilního zařízení, mohou údaje o používání služby zahrnovat typ, unikátní identifikátor, IP adresu a operační systém vašeho mobilního zařízení, typ mobilního internetového prohlížeče, unikátní identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Data sledovacích cookies

Cookies a podobné sledovací technologie používáme ke sledování aktivit v rámci naší služby a uchovávání určitých informací.

Cookies jsou malé datové soubory, které mohou obsahovat anonymní unikátní identifikátor. Webové stránky posílají cookies do prohlížeče a ty se následně ukládají ve vašem zařízení. Využíváme také sledovací technologie beacons, tagy a skripty, s jejichž pomocí sbíráme a sledujeme informace, které nám pomáhají zlepšovat a analyzovat fungování naší služby.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny cookies odmítal nebo signalizoval, když dojde k jejich odeslání. Když však soubory cookies nebudete přijímat, části naší služby vám možná nebudou fungovat.

Příklady používaných cookies:

 • Relační cookies. Tyto cookies používáme, aby nedošlo k přerušení vašeho přihlášení.
 • Cookies s nastavením. Tyto cookies používáme, aby si služba pamatovala vaše nastavení a různé předvolby.
 • Bezpečnostní cookies. Tyto cookies používáme k bezpečnostním účelům.
 • Reklamní cookies. Pomocí těchto cookies vám zobrazujeme reklamy, které by vás mohly zajímat. Pokud je chcete odmítnout, navštivte stránky se zásadami ochrany soukromí společnosti Google na adrese http://www.privacychoice.org/companies nebo http://www.aboutads.info/choices. Další informace o behaviorální reklamě a jejím odmítnutí najdete na adrese www.networkadvertising.org.

Užití údajů

Chess.com, LLC, používá nashromážděné údaje k následujícím účelům:

 • K úpravě zobrazovaných reklam a obsahu
 • K poskytování a údržbě naší služby
 • K oznamování změn v naší službě
 • Abyste v případě zájmu mohli využívat interaktivní funkce naší služby
 • K poskytování zákaznické podpory
 • K analýze a sběru cenných informací za účelem vylepšování naší služby
 • K monitorování využívání naší služby
 • Ke zjišťování a řešení technických potíží a k jejich prevenci
 • K poskytování novinek, speciálních nabídek a všeobecných informací o dalším zboží, službách a akcích, které nabízíme a které se podobají těm, jež jste si už pořídili nebo jste se o ně zajímali, pokud ovšem zasílání takových informací neodmítnete
 • K výzkumu a poskytování agregovaných, anonymizovaných zpráv o uživatelské komunitě interním a externím klientům

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru (EHS), závisí právní základ společnosti Chess.com, LLC pro shromažďování a používání osobních údajů popsaných v těchto zásadách na tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a v jakém konkrétním kontextu.

Chess.com, LLC, může vaše osobní údaje zpracovávat z následujících důvodů:

 • Potřebujeme s vámi uzavřít smlouvu
 • Dali jste nám k tomu svolení
 • Pro účely zpracování plateb
 • Kvůli dodržování právních předpisů

Uchovávání údajů

Chess.com, LLC, bude vaše osobní údaje uchovávat jen po dobu nezbytně nutnou k plnění účelů uvedených v těchto zásadách. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat pouze v rozsahu nutném k plnění našich zákonných povinností (uchovávání dat mohou například vyžadovat platné zákony), řešení sporů a uplatňování našich smluv a zásad.

Chess.com, LLC, uchovává pro interní analýzy rovněž údaje o používání služby. Ty obvykle uchováváme po kratší dobu s výjimkou případů, kdy je využijeme k posílení bezpečnosti či zdokonalení funkcí naší služby nebo kdy nám delší dobu uchování ukládají právní předpisy.

Přenos dat

Vaše údaje, včetně těch osobních, mohou být přeneseny do počítačů (a též na nich spravovány) nacházejících se mimo vaši provincii, spolkovou zemi, stát či jinou jurisdikci, kde se zákony na ochranu dat mohou od těch ve vaší jurisdikci lišit.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států amerických a rozhodnete se nám poskytnout nějaké údaje, buďte si prosím vědomi toho, že data včetně osobních údajů přenášíme do Spojených států amerických a zpracováváme je tam.

Souhlasem s těmito zásadami a následným odesláním takových údajů dáváte najevo, že s tímto přenosem souhlasíte.

Chess.com, LLC, podnikne veškeré nezbytné kroky k ochraně vašich údajů v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje nebudou předány žádné organizaci ani státu, jestliže nebude zajištěna jejich dostatečná ochrana.

Zpřístupnění údajů

Obchodní transakce

Pokud bude společnost Chess.com, LLC předmětem fúze, akvizice nebo prodeje majetku, může dojít k přesunu vašich osobních údajů. V takovém případě vás budeme informovat ještě předtím, než se údaje přesunou a začnou pro ně platit jiné zásady ochrany osobních údajů.

Zpřístupnění údajů orgánům činným v trestním řízení

Za určitých okolností může být společnost Chess.com, LLC povinna zpřístupnit vaše osobní údaje podle platných zákonů či na základě právoplatného požadavku orgánu veřejné správy (např. soudu nebo vládního úřadu).

Právní požadavky

Chess.com, LLC, může zpřístupnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je to zapotřebí:

 • Ke splnění právní povinnosti
 • K ochraně a obhajobě práv či majetku Chess.com, LLC
 • K prevenci či vyšetření možného nekalého jednání v souvislosti se službou
 • K ochraně osobní bezpečnosti uživatelů služby nebo veřejnosti
 • K ochraně proti právní odpovědnosti

Zabezpečení údajů

Zabezpečení vašich údajů je pro nás důležité, ale uvědomte si prosím, že žádný způsob přenosu dat přes internet ani způsob jejich elektronického uložení není 100% bezpečný. Velice se snažíme komerčně přípustnými způsoby chránit vaše osobní údaje, ale nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Signály „Odmítnutí sledování“ (DNT)

Funkci odmítnutí sledování (Do Not Track / DNT) nepodporujeme. Jde o možnost informovat webové stránky o tom, že nechcete být sledováni, kterou lze nastavit ve webovém prohlížeči.

Odmítnutí sledování můžete nastavit na stránce Vlastnosti či Nastavení svého webového prohlížeče.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste obyvatel Evropského hospodářského prostoru (EHS), máte určitá práva na ochranu údajů. Společnost Chess.com, LLC se snaží rozumným způsobem zajistit, abyste mohli své osobní údaje upravovat, doplňovat a mazat a omezovat jejich využívání.

Pokud chcete zjistit, jaké osobní údaje o vás máme, a přejete si, abychom je z našich systémů vymazali, kontaktujte nás.

Údaje svého účtu na Chess.com můžete kdykoliv upravit. Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo přistupovat k údajům, které o vás máme, aktualizovat je či odstranit. Kdykoliv je to možné, můžete ke svým osobním údajům přistupovat, aktualizovat je, případně požadovat jejich odstranění přímo v nastavení účtu. Pokud se vám to nedaří, kontaktujte nás a my vám pomůžeme.
 • Právo na opravu. Pokud jsou vaše údaje nepřesné či neúplné, máte právo na jejich opravu.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů. Máte právo na získání kopie údajů, které o vás máme, a to ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo odvolat souhlas. Také máte právo kdykoliv odvolat souhlas tam, kde společnost Chess.com, LLC, na základě vašeho souhlasu zpracovala vaše osobní údaje.

Mějte prosím na paměti, že vás před reakcí na takové požadavky můžeme požádat o ověření identity.

Máte právo podat stížnost orgánu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace vám sdělí místní úřad pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském společenství (EHS).

Poskytovatelé služeb

Můžeme najímat společnosti a osoby třetích stran („poskytovatele služeb“) včetně zpracovatelů údajů, aby nám pomáhaly s provozem služby, poskytovaly ji naším jménem, dodávaly jiné služby s touto službou spojené nebo nám pomáhaly analyzovat způsoby používání naší služby.

Takové třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze proto, aby tyto úkony mohly provádět naším jménem, a nesmí vaše osobní údaje nikomu zpřístupnit ani je používat k jiným účelům.

Analýza

Můžeme využívat poskytovatele služeb třetí strany, aby monitorovali a analyzovali používání naší služby.

Amplitude

Amplitude je služba pro webovou analytiku, která měří a dokumentuje provoz na webových stránkách. Pomocí shromážděných dat sleduje používání naší služby.

Inzerce

Můžeme využívat poskytovatele služeb třetí strany, aby vám za účelem podpory a údržby naší služby zobrazovali reklamy.

Cookie Google AdSense DoubleClick

Google, jakožto dodavatel třetí strany, používá cookies k zobrazování reklam v naší službě. Na základě cookie DoubleClick může Google a jeho partneři zobrazovat našim uživatelům reklamy související s jejich návštěvami naší služby nebo jiných webových stránek na internetu.

Používání cookie DoubleClick pro personalizaci reklam můžete odmítnout na stránce nastavení reklam Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Platby

V rámci služby můžeme nabízet placené produkty nebo další služby. Platby v takových případech zpracovávají služby třetích stran (zpracovatelé plateb).

Údaje vaší platební karty neukládáme ani neshromažďujeme. Tyto údaje jsou poskytnuty přímo zpracovateli platby, který s osobními údaji nakládá dle svých vlastních zásad o ochraně osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy PCI DSS, které vydává Rada pro bezpečnostní standardy PCI, na jejímž fungování se podílí značky jako např. Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požadavky PCI DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s platebními údaji.

Spolupracujeme s těmito zpracovateli plateb:

Platby v aplikaci přes Apple Store

Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Platby v aplikaci přes Google Play

Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na: https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na: https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Jejich zásady ochrany osobních údajů najdete na: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Vřele doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na každém webu, který navštěvujete.

Nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webů a služeb třetích stran nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost.

Soukromí dětí

Co se týče používání naší služby, Chess.com necílí na nikoho mladšího 18 let („děti“).

Identifikační údaje osob mladších 18 let vědomě neshromažďujeme. Pokud jste rodičem či opatrovníkem a zjistili jste, že vaše dítě nám poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás. Jestliže zjistíme, že jsme získali nějaké osobní údaje dětí bez ověření souhlasu ze strany rodiče, odstraníme tyto informace z našich serverů.

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBYVATELE STÁTU KALIFORNIE

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele státu Kalifornie doplňuje informace uvedené v našich zásadách ochrany osobních údajů a platí výhradně pro všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které jsou obyvateli státu Kalifornie. Toto oznámení uvádíme, abychom vyhověli požadavkům zákona California Consumer Privacy Act z roku 2018 (CCPA). Výrazy definované v CCPA mají v tomto oznámení stejný význam.

Vaše práva a možnosti

Zákon CCPA uděluje spotřebitelům (obyvatelům státu Kalifornie) určitá práva spojená s jejich osobními údaji. Pro účely oznámení o ochraně osobních údajů pro obyvatele státu Kalifornie se za osobní informace považují „osobní údaje“, „údaje o používání služby“ a „cookies“, protože tyto výrazy jsou definovány v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tato sekce popisuje, jaká práva pro vás ze zákona CCPA plynou a jak je lze uplatňovat.

Práva týkající se přístupu ke konkrétním informacím a přenositelnosti údajů

Máte právo požádat o to, abychom vám sdělili určité informace o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů během posledních 12 měsíců, a to v případech, na které se nevztahují výjimky v rámci zákona CCPA.

Práva na žádost o výmaz

Máte také právo požádat nás o vymazání vašich osobních údajů, které jsme od vás získali a uchovali (platí určité výjimky).

Uplatnění práv na přístup, přenositelnost a výmaz údajů

Chcete-li uplatňovat svá výše popsaná práva na přístup, přenositelnost a výmaz údajů, předložte nám ověřitelnou spotřebitelskou žádost jedním z těchto způsobů:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Poštovní adresa:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Aby byla vaše žádost ověřitelná, musí splňovat tyto podmínky:

 • Musí obsahovat dostatek informací k tomu, abychom mohli ověřit, že jste osobou, o které jsme osobní údaje shromažďovali, nebo jejím zplnomocněným zástupcem.
 • Musí vaši žádost popisovat dostatečně podrobně, abychom ji mohli správně pochopit, vyhodnotit a zareagovat na ni.

Pokud nedokážeme ověřit vaši totožnost nebo oprávnění k podání žádosti a potvrdit, že se dané osobní údaje skutečně týkají vás, nemůžeme na vaši žádost odpovědět a nemůžeme vám příslušné osobní údaje poskytnout.

Ověřitelnou spotřebitelskou žádost související s vašimi osobními údaji můžete podat pouze vy nebo osoba registrovaná u úřadu státního sekretáře státu Kalifornie, kterou zmocníte, aby jednala vaším jménem. Můžete také podat ověřitelnou spotřebitelskou žádost jménem svého nezletilého dítěte.

Zákaz diskriminace

Za uplatnění vašich práv podle zákona CCPA vás nebudeme nijak diskriminovat. Pokud to zákon CCPA neumožňuje, nebudeme podnikat žádné z těchto kroků: (i) odpírat vám zboží nebo služby, (ii) účtovat vám jiné ceny nebo sazby za zboží a služby (mimo jiné prostřednictvím slev či jiných výhod nebo pokut), (iii) poskytovat vám jinou úroveň nebo kvalitu zboží či služeb, (iv) naznačovat, že by pro vás mohly platit jiné ceny nebo sazby za zboží či služby nebo jiná úroveň či kvalita těchto služeb a zboží.

Prodej vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám pro obchodní účely, ani jsme tak nečinili během 12 měsíců předtím, než tyto zásady ochany osobních údajů vešly v platnost (chápeme-li výraz „prodávat“ tak, jak ho popisuje zákon CCPA).

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme a sdělujeme

Zákon CCPA určuje kategorie osobních údajů, které jsou v rámci CCPA chráněny. V následující tabulce najdete informace o tom, jaké osobní údaje v jednotlivých kategoriích shromažďujeme a z jakých zdrojů. Další informace o osobních údajích, které shromažďujeme a které jsme získali během 12 měsíců předtím, než naše zásady ochrany osobních údajů vstoupily v platnost, najdete v sekci „Typy shromažďovaných údajů“ v našich zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje můžeme používat pro obchodní účely popsané v sekci „Užití údajů“ v našich zásadách ochrany osobních údajů. Informace o tom, jak vaše osobní údaje sdělujeme, najdete v sekcích „Zpřístupnění údajů“, „Poskytovatelé služeb“, „Analýza“ a „Inzerce“ v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Kategorie osobních údajů Shromažďované osobní údaje v této kategorii Zdroje osobních údajů
 1. Identifikátory
 • Skutečné jméno nebo alias
 • IP adresy
 • E-mailová adresa
 • Název účtu (uživatelské jméno) nebo podobný identifikátor
 • Klíče pro push notifikace
 • U některých účtů můžeme shromažďovat určité externí identifikátory související s šachovými službami (například ID FIDE nebo USCF)
 • Informace, které nám sdělujete
 • Informace, které od vás získáváme automaticky
 • Externí poskytovatel služeb
 1. Kategorie osobních údajů uvedené v zákonu státu Kalifornie Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Charakteristiky chráněných skupin podle kalifornských nebo federálních zákonů
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Obchodní informace
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Biometrické informace
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Aktivita na internetu nebo v podobných sítích
 • Historie prohlížení jen na chess.com
 • Informace, které od vás získáváme automaticky
 • Externí poskytovatel služeb
 1. Geolokační údaje
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Smyslová data
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Profesní informace a údaje související se zaměstnáním
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Neveřejné informace související se vzděláním (podle zákona Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se
 1. Závěry vyvozené z jiných osobních údajů
 • nevztahuje se
 • nevztahuje se

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení nebo ke způsobům, jakými společnost Chess.com, LLC shromažďuje a používá vaše údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, nebo chcete uplatňovat svá práva podle kalifornských zákonů, můžete nás kontaktovat těmito způsoby:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Poštovní adresa:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli a podle našeho uvážení upravit naše zásady ochrany osobních údajů. Když zásady ochrany osobních údajů změníme, (i) dáme vám vědět e-mailem nebo výrazným oznámením v našich službách a (ii) zveřejníme aktualizované zásady na webu a aktualizujeme datum počátku jejich účinnosti. Změny zásad ochrany osobních údajů vám doporučujeme pravidelně kontrolovat.

Pokud budete po zveřejnění změn náš web dál používat, znamená to, že se změnami souhlasíte.