Pravidla pro uživatele

Následující text je pouze informativní překlad. Jediná z právního hlediska platná verze je dostupná v angličtině.
Počátek účinnosti: April 21, 2022

Řečeno stručně: respektujte ostatní, dodržujte zákony a bavte se!

You must carefully read this Agreement in its entirety before using our Service. This is a legally binding Agreement between you and Chess.com. Our Fair Play Policy, Privacy Policy, Subscriber Agreement, and Community Policy are fully integrated into this Agreement, meaning that by accepting this Agreement, you also accept the Fair Play Policy, the Privacy Policy, the Subscriber Agreement, and the Community Policy (the “Other Policies”). The Other Policies are a part of this Agreement, even if we display the Other Policies on other webpages. If you are unable to access any of the Other Policies using the links above, please notify us at https://support.chess.com.

By using our service you agree to the terms in this User Agreement. If you do not agree, then you should not use our Service, as further defined below. Your use of the Service is deemed a “continuing acceptance” of this User Agreement, meaning that every time that you use the Service you accept the then-current version of the User Agreement or any of the Other Policies, even if they have changed (without notice to you) since the last time that you used the Service.

To enter into this Agreement, use the Service, and/or create an account with us, you must be an adult of legal age in your state or country of residence. If you enter into this Agreement, then you are affirming that you have reached the legal age of majority in your jurisdiction and we are permitted to reasonably rely on that. If you are not of legal age, then your parent or legal guardian must consent to this Agreement. If you are a resident of the State of California who is under the age of 13 you may not use the Service. If you or someone you know has created an account on chess.com who is a resident of the State of California and who is under the age of 13, please notify us at https://support.chess.com.

Všechny tyto zásady mohou být čas od času aktualizovány nebo upraveny, a proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, abyste se o každé případné změně dozvěděli. Pokud naši službu budete dál používat, potvrzujete, že s danými změnami těchto zásad souhlasíte. We are not required to notify you in the event that we change any of our policies, except that if you are a resident of the State of California or a domiciliary of any country subject to the General Data Protection Regulation, we will notify you if we: (a) make any changes to this Agreement or the Other Policies permitting us to sell your user data, or (b) if we make any commercial use of your user data other than for internal purposes only.

MĚLI BYSTE OBZVLÁŠŤ VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE TATO SMLOUVA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ: (1) KLAUZULI O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ, (2) VZDÁNÍ SE PRÁVA PODAT PROTI NÁM SKUPINOVOU ŽALOBU A (3) ZŘEKNUTÍ SE VEŠKERÝCH NÁROKŮ, KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NAŠÍ SLUŽBY.

Rozhodčí řízení, rozhodné právo a jurisdikce

TENTO ODDÍL SI POZORNĚ PŘEČTĚTE. TÝKÁ SE VAŠEHO PRÁVA PODAT ŽALOBU K SOUDU.

If you have any dispute with Chess.com that relates in any way to this Agreement, including the Other Policies, or from access to or use of our Service, or from any other use of the Services and/or transactions with Chess.com of any kind, including use of Chess.com for marketing or educational purposes and all other purposes, then both of us agree to pursue a resolution in the following manner:

1. Neformální řešení

Nejprve nás kontaktujete přes podporu na adrese https://support.chess.com/, kde nám předáte oznámení o sporu, a pokusíte se s námi spor vyřešit neformálně.

You must title your notice to us “Notice of Dispute” and it must include your full legal name (your real name), any relevant account name you use (your account name or account ID), your address, how to contact you, your problem, and what you want us to do. We will attempt in good faith to negotiate a resolution of the dispute for at least thirty (30) days from the date you first contact our support group. If we are unable to resolve the dispute informally, then we will pursue a resolution in the following manner:

2. Rozhodčí řízení

The Federal Arbitration Act (“FAA”) and federal arbitration law shall apply to these Terms of Service, even if you are not a domiciliary of the United States. All applicable international analogs to the FAA apply to this User Agreement, except that no United Nations International Covenants, including the United Nations International Covenant on the Sale of Goods, apply to this Agreement.

Rozhodčí řízení

Na adresu Chess.com, Legal, 877 E 1200 S #970397, Orem, UT 84907, USA musíte Poštovní službou Spojených států zaslat doporučeně oznámení o úmyslu zahájit rozhodčí řízení. V oznámení musí být (a) popsána povaha a podstata žaloby a (b) uvedeno konkrétní odškodnění, kterého se domáháte.

Svou žalobu pak odešlete k finálnímu a závaznému rozhodčímu řízení u American Arbitration Association („AAA“), přičemž se budete řídit jejími platnými pravidly pro obchodní arbitráže (Commercial Arbitration Rules) a pravidly pro spotřebitelské arbitráže (Consumer Arbitration Rules), s ohledem na znění těchto pravidel pro uživatele. Pravidla AAA naleznete na adrese http://www.adr.org.

Rozhodce bude vázaný těmito pravidly pro uživatele. AAA spolu s rozhodcem povedou všechny části řízení v anglickém jazyce. Rozhodce slyšení povede virtuálně, ale pokud se strany dohodnou, že je nezbytná osobní účast, pak rozhodce povede slyšení buď v okrese Utah ve státě Utah, nebo v okrese, kde žijete vy. Mezi těmito dvěma místy si můžete vybrat vy.

Součástí jakéhokoli rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu bude písemné prohlášení, v němž bude uvedeno rozhodnutí ke každé žalobě s odůvodněním, včetně zásadních faktických a právních zjištění a závěrů rozhodce.

Rozhodce může přiměřené opravné prostředky, které požadujete vy nebo Chess.com, přijmout pouze k uspokojení individuální žaloby (která je podle rozhodce podepřena věrohodnými relevantními důkazy). Rozhodce nemůže rozhodnout o odškodní v neprospěch Chess.com, které se týká kohokoli jiného než vaší osoby.

Pokud je to nezbytné, strany mohou jakékoli rozhodnutí nebo nález předložit soudu s příslušnou jurisdikcí a požadovat vymáhání konečného rozhodnutí. The arbitrator’s award will be deemed final and binding, without the opportunity for appeal. All parties to such arbitration agree to waive any appeal rights, to the fullest extent permissible under the FAA and the then-current Commercial Rules of the AAA.

Arbitrážní poplatky, náklady a poplatky za právní zastoupení

If you seek a remedy in the amount of $10,000 or less, then Chess.com will promptly reimburse your filing fee and your share, if any, of AAA’s arbitration costs, including arbitrator compensation in the event that the arbitrator grants an award in your favor (unless the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment, in which case you agree to reimburse Chess.com’s fees and costs, including attorneys’ fees, associated with defending such an action). If you seek a remedy of more than $10,000 – or if the AAA Consumer Arbitration Rules do not apply – then AAA will split the arbitration costs, including arbitrator compensation, between you and Chess.com, according to the AAA Commercial Arbitration Rules, except in the event that the arbitrator determines that your claims are frivolous or were filed for harassment.

Rozhodce nevydá nález, který by po jedné ze stran požadoval uhradit náklady za právního zástupce strany druhé, ledaže by došel k závěru, že žaloby jedné strany byly neopodstatněné nebo podané za účelem obtěžovat druhou stranu.

Nic, co je uvedeno v tomto oddílu, nebrání ani jedné ze stran obrátit se na soud pro drobné spory (při splnění podmínek) nebo se u civilních soudů domáhat soudních příkazů předběžného opatření nebo nápravných prostředků podle práva ekvity ve věcech týkajících se zabezpečení dat, duševního vlastnictví či neoprávněného přístupu ke službě. Nothing in this section may be construed to limit any rights or forbid any recourse which, under applicable local law, may not be limited by an otherwise-valid arbitration provision.

PŘIJETÍM TĚCHTO PODMÍNEK VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE SE VY I SPOLEČNOST CHESS.COM VZDÁVÁTE PRÁVA NA POROTNÍ SOUD A ÚČAST NA SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

STRANY MOHOU PODÁVAT ŽALOBY JEN SAMY ZA SEBE, NIKOLI V RÁMCI PŘÍPADNÝCH SKUPINOVÝCH ŽALOB, A POKUD SE STRANY NEDOHODNOU JINAK, ROZHODCE NESMÍ ZKONSOLIDOVAT ŽALOBY A NÁROKY VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY.

If for any reason a dispute between you and Chess.com proceeds in court rather than in arbitration, then the laws of the State of Utah and the FAA will govern, without regard to or application of any conflict of law provisions or your state or country of residence.

Jakýkoli takový spor bude řešen výhradně buď u oblastního soudu USA v okrese Salt Lake ve státě Utah, nebo u státního oblastního soudu v okrese Utah ve státě Utah. Souhlasíte s touto jurisdikcí a místem konání těchto soudních procesů a vzdáváte se jakékoli námitky, že by šlo o nevhodný soud.

3. Alternativní řešení sporů

If your dispute pertains to a Chess.com finding that you violated its Fair Play Policy then, if you do not wish to submit it for arbitration with AAA, you may choose to submit it, instead, for final and binding arbitration with a Fair Play Panel of Experts. Chess.com shall enjoy the sole right to review any such claims submitted for resolution by the Fair Play Panel of Experts, and shall enjoy the right at its sole discretion to accept or reject any such claims for arbitration. If Chess.com rejects such a claim for resolution by a Fair Play Panel of Experts, you still may use the Arbitration Procedure provided in sub-section 2 above.

Tento panel bude jednat podle pravidel pro spotřebitelské arbitráže AAA, s ohledem na ustanovení o rozhodčím řízení v oddíle 2 těchto pravidel pro uživatele.

Všechny poplatky a náklady spojené s jednáním Panelu fair play (vyjma honoráře vašeho právního zástupce) uhradí Chess.com. Vy i Chess.com zůstanete za všech okolností zodpovědní za honoráře svých právníků, bez ohledu na výsledek řízení.

The Fair Play Panel will consist of three persons chosen by you and Chess.com from a panel of candidates, each of whom is either a recognized expert in the field of chess cheat detection or has obtained (and currently holds) at least the title of Chess International Master. The assembly and composition of a Fair Play Panel shall be entirely at the discretion of Chess.com and, by submitting to the jurisdiction of the Fair Play Panel, you agree that its decision shall be final and binding, with no opportunity for appeal unless Chess.com, in its sole discretion, elects to grant such an appeal.

Ukončení

You agree that Chess.com may, with or without cause, and without prior notice, immediately terminate your Chess.com account, any associated email address, and access to the Service. Chess.com may terminate with or without cause at any time and effective immediately, at Chess.com’s sole discretion, including but not limited to Member’s failure to conform with these terms and conditions of the Agreement. Compliance with this Agreement or the Other Policies does not constitute a promise or guarantee of future access to Chess.com or to the Service. Cause for such termination may include, but not be limited to, (a) breaches or violations of these Terms of Service or other incorporated agreements or guidelines, (b) requests by law enforcement or other government agencies, (c) a request by you (self-initiated account deletions), (d) discontinuance or material modification to the Service (or any part thereof), (e) unexpected technical or security issues or problems, (f) extended periods of inactivity, (g) engagement by you in fraudulent or illegal activities, and/or (h) nonpayment of any fees owed by you in connection with the Services. If terminated for actions causing actual, compensable harms to Chess.com (for example, participating in a data breach of Chess.com), Chess.com shall enjoy all rights and remedies against you, including seeking its remedies through the courts of the State of Utah or otherwise.

Zrušení vašeho účtu na Chess.com má tyto účinky: (a) odebereme vám přístup ke všem nabízeným součástem služby, (b) odstraníme vaše heslo a všechny související informace, soubory a obsah vašeho účtu, (c) neumožníme vám službu dále používat, (d) porušíte-li zásady fair play, váš účet označíme jako zrušený kvůli porušení zásad fair play a odstraníme z něj profilový avatar, jméno a osobní údaje (uživatelské jméno však ponecháme), (e) porušíte-li zásady fair play při účasti v soutěži, pořadatel soutěže vás kvůli souvisejícímu zrušení účtu bude moci ze soutěže diskvalifikovat, a (f) porušíte-li zásady komunity, označíme váš účet jako zrušený kvůli nevhodnému chování a odstraníme z něj profilový avatar, vaše jméno a osobní údaje (uživatelské jméno však ponecháme).

Dále souhlasíte, že zrušení účtu probíhá vždy podle vlastního uvážení Chess.com a že se vám ani žádné třetí straně Chess.com za zrušení účtu, přidružené e-mailové adresy ani přístupu ke službě nezodpovídá. There is no right to appeal the termination of a Chess.com account unless Chess.com, in its sole discretion, determines to provide such an appeal. If you are subject to the GDPR or if you are a domiciliary of the State of California, termination of your Chess.com account does not terminate your right to receive a copy of, or request the deletion of, any personal data that we hold or process for you.

Omezení účtu

Chess.com může stanovit postupy a omezení vztahující se k používání služby, zahrnující mimo jiné maximální počet dní, po který budou ve službě uloženy e-mailové zprávy, diskuzní příspěvky a další nahraný obsah, maximální počet a velikost e-mailových zpráv, které mohou být odeslány nebo přijaty účtem ve službě, maximální místo na disku přiřazené vašemu účtu na serverech Chess.com a maximální počet a trvání přístupů ke službě v daném časovém období. Chess.com nenese žádnou odpovědnost za odstranění či nezdařené uložení jakýchkoliv zpráv ani jiné komunikace nebo dalšího obsahu spravovaného či přenášeného v rámci služby. Chess.com si vyhrazuje právo odhlásit účty, které jsou delší dobu neaktivní.

S ohledem na zásady fair play může dále společnost Chess.com stanovit postupy a omezení vztahující se k používání vašeho účtu, zahrnující mimo jiné monitorování vašich herních dat a chování, a pokud vaše chování shledá podezřelým, může omezit herní možnosti vašeho účtu, zrušit vaši účast na akcích nebo vám zakázat přihlašování na akce.

Chess.com reserves the right to modify these general practices and limits from time to time without notice to you.

Ceny

To play in events with prizes on Chess.com, you must be an adult of legal age as considered by the governing laws of your state or country of residence and comply with your local laws. If you are not of legal age, then your parent or legal guardian must consent to this agreement. Chess.com is not responsible for verifying the legality of your participation in events.

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgment made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Účastí v jakékoli soutěži vyjadřujete souhlas s tím, že naši společnost, její právní zástupce, přičleněné osoby, dceřiné společnosti, jednatelství a zástupce, ředitele, zaměstnance a pověřené osoby zbavujete odpovědnosti za veškeré náklady, náhrady škod spojené s výdaji nebo ztrátami a také soudní řízení a spory, se kterými předstupujete vy nebo třetí strana vaším jménem (dále „nároky“) v souvislosti s vaší účastí v soutěži nebo s cenami, které vám v rámci soutěže budou nebo nebudou uděleny. Společnost Chess.com jakoukoli odpovědnost v souvislosti s těmito nároky vylučuje.

Společnost Chess.com nenese vůči vám žádnou odpovědnost za nesplnění závazků v rámci soutěže nebo v souvislosti s cenami, pokud je nedokáže dodržet v důsledků okolností, nad kterými společnost Chess.com nemá kontrolu.

Tímto vyjadřujete souhlas s tím, že naši společnost, její právní zástupce, přičleněné osoby, dceřiné společnosti, jednatelství a zástupce, ředitele, zaměstnance a pověřené osoby odškodníte za veškeré náklady, ztráty, výdaje a závazky (včetně těch spojených s poškozením dobrého jména a pověsti a s poplatky pro profesionální poradce), které společnosti Chess.com vzniknou v důsledku vašeho porušení závazků uvedených v těchto pravidlech, v podmínkách služby Chess.com, v pravidlech turnaje nebo ve zvláštních podmínkách nebo ve spojení s tím, že se nebudete řídit pokyny našeho týmu, nebo v souvislosti s vaší účastí v nějaké soutěži.

V případě sporů ohledně jakýchkoli aspektů soutěže (včetně záležitostí souvisejících mimo jiné s udílením cen, nárokem na účast v soutěži, chováním účastníků, těmito pravidly, podmínkami služby Chess.com, pravidly turnaje nebo zvláštními podmínkami) bude konečné rozhodnutí náležet našemu týmu a veškerá rozhodnutí společnosti Chess.com budou považována za konečná a pro vás závazná a vy ani třetí strany se proti nim nemůžete odvolat, ani je přezkoumávat.

Chess.com neposkytuje a nemůže poskytovat daňové ani právní poradenství ohledně danění výherních cen. Pokud to Chess.com považuje za nutné, může poskytnout informace týkající se výherních cen jakémukoli daňovému úřadu, a to i jako odpověď na oprávněnou žádost o poskytnutí informací, kterou vznese libovolný úřední orgán. Aniž je omezena obecná platnost výše uvedeného, společnost Chess.com vás na základě vlastního uvážení může, ale nemusí vyrozumět o předání těchto informací, které může představovat omezení vašich práv na ochranu soukromí podle GDPR nebo obdobných zákonů o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci.

Chování členů

Souhlasíte, že v rámci služby nebudete:

 • nahrávat, publikovat, posílat e-mailem, přenášet ani jinak šířit žádný obsah, který je nezákonný, škodlivý, výhrůžný, násilný, obtěžující, pomlouvačný, vulgární, obscénní, sexuálně explicitní, pornografický, hanlivý, zasahující do soukromí jiné osoby, nenávistný či rasově, etnicky nebo jinak nepřijatelný,
 • do diskuzního fóra ani jinam přidávat komentáře, text, zprávy nebo odkazy obsahující jakoukoli reklamu včetně náboženské a politické a včetně zpráv propagujících skupiny, kluby, blogy nebo jiný obsah na stránkách Chess.com i mimo ně,
 • do diskuzního fóra ani jinam přidávat komentáře, text, zprávy nebo odkazy, které se netýkají tématu nebo nejsou relevantní k účelu a obsahu původního příspěvku, partie, článku, blogu či diskuzního tématu,
 • vyhrožovat násilím ani pobízet k sebepoškozování,
 • stalkovat ani jinak obtěžovat ostatní,
 • vydávat se za jinou osobu či subjekt, mimo jiné včetně představitelů Chess.com, ani nepravdivě uvádět svůj vztah k jiným osobám či subjektům,
 • padělat hlavičky ani jinak manipulovat identifikátory za účelem zamaskování původu obsahu přenášeného službou,
 • nahrávat, publikovat, posílat e-mailem, přenášet ani jinak šířit žádný obsah, k jehož šíření nemáte právo ze zákona, dle smluvního vztahu nebo na základě zmocnění,
 • nahrávat, publikovat, posílat e-mailem, přenášet ani jinak šířit bez svolení dotyčných osob žádný obsah, jehož součástí jsou cizí osobní údaje nebo který porušuje práva vyplývající z patentu, ochranné známky, či obchodního tajemství, autorské právo, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech nebo jiná práva jakékoli strany,
 • nahrávat, publikovat, posílat e-mailem, přenášet ani jinak šířit nevyžádanou či neoprávněnou reklamu, propagační materiály, spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata ani žádnou jinou formu marketingové výzvy s výjimkou míst k tomu určených,
 • nahrávat, publikovat, posílat e-mailem, přenášet ani jinak šířit materiály obsahující softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubor či program, jehož cílem je zničení nebo narušení či omezení funkčnosti počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního vybavení,
 • narušovat normální průběh diskuze ani jinak jednat způsobem, který negativně ovlivňuje možnosti ostatních uživatelů zapojovat se do výměny názorů probíhající v reálném čase,
 • narušovat službu, servery či sítě spojené se službou ani porušovat požadavky, procesy, pravidla či předpisy sítí spojených se službou,
 • používat, vstupovat ani zasahovat do neveřejných oblastí služby, počítačových systémů Chess.com ani technických systémů poskytovatelů Chess.com,
 • zkoumat, skenovat ani testovat zranitelnost žádného systému či sítě ani narušovat či obcházet bezpečnostní a ověřovací opatření,
 • používat roboty, web crawlery („spidery“), vyhledávací aplikace ani žádné jiné ruční či automatické zařízení nebo proces k vyhledávání, indexování, vytěžování či jakémukoliv reprodukování nebo obcházení navigační struktury či prezentace služby a jejího obsahu,
 • úmyslně či neúmyslně porušovat platné místní, státní nebo mezinárodní zákony či jiné právní předpisy s účinností zákona,
 • shromažďovat ani ukládat osobní údaje o ostatních uživatelích v souvislosti se zakázaným jednáním a úkony uvedenými v odstavcích výše.

Souhlasíte, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, směňovat, přeprodávat ani využívat pro komerční účely žádnou část služby (včetně svého uživatelského jména na Chess.com), využití služby nebo přístup ke službě. Souhlasíte s tím, že váš účet na Chess.com je nepřenosný.

Compliance with the above rules and regulations does not constitute a guarantee of continued access to the Service or use of Chess.com. Chess.com reserves the right to limit or terminate your access to Chess.com and/or the Service at any time.

Obsah

Jste srozuměni s tím, že za veškeré informace, data, text, software, hudbu, zvuk, fotografie, obrázky, videa, zprávy, označení a jiné materiály (dále „obsah“), ať publikované veřejně nebo přenesené soukromě, zodpovídá výhradně osoba, od níž obsah pochází. To znamená, že nikoliv Chess.com, ale vy jste plně zodpovědní za veškerý obsah, který nahrajete, publikujete, pošlete e-mailem, přenesete nebo jinak rozšíříte prostřednictvím služby. Chess.com nemá nad obsahem publikovaným prostřednictvím služby kontrolu, a tak nezaručuje přesnost, integritu ani kvalitu takového obsahu. Jste srozuměni s tím, že při používání služby můžete být nechtěně vystaveni obsahu, který je urážlivý, nemravný či nevhodný. Chess.com za žádných okolností nijak nezodpovídá za žádný obsah, mimo jiné včetně chyb a chybějících částí obsahu, ani za ztráty a škody vzniklé v důsledku používání obsahu, který byl publikován, poslán e-mailem, přenesen nebo jinak šířen prostřednictvím služby.

Berete na vědomí, že Chess.com může a nemusí obsah předem kontrolovat. Společnost Chess.com a její zástupci mají právo (ale nikoliv povinnost) podle vlastního uvážení předem kontrolovat, odmítnout či přesunout jakýkoliv obsah, který je dostupný prostřednictvím služby. Aniž bychom omezovali výše uvedené, společnost Chess.com a její zástupci mají právo odebrat obsah, který porušuje podmínky služby nebo je jiným způsobem nevhodný. Společnost Chess.com může veškerý obsah ze služby odebrat z jakéhokoliv důvodu, a aniž by se vám za to zodpovídala, může kdykoliv pozastavit nebo zrušit uživatelský účet a odejmout vám uživatelské jméno. Rovněž si vyhrazujeme právo otevřít, přečíst, uchovat a zpřístupnit jakékoliv informace, pokud se odůvodněně domníváme, že je to nezbytné (i) k dodržení platného zákona, nařízení, soudního procesu či vládního požadavku, (ii) k prosazování podmínek služby, včetně prošetření jejich případného porušení, (iii) ke zjišťování a řešení podvodů a bezpečnostních či technických potíží a k jejich prevenci, (iv) k vyhovění uživatelově žádosti o podporu nebo (v) k ochraně práv, majetku či bezpečnosti Chess.com, jejích uživatelů a veřejnosti.

Chess.com nemonitoruje a ani nemůže monitorovat obsah vytvořený ostatními uživateli. Chess.com nezaručuje, že obsah vytvořený uživateli bude vhodný pro ostatní uživatele včetně vás.

You understand that the Service and software embedded within the Service may include security components that permit digital materials to be protected, and that use of these materials is subject to usage rules set by Chess.com and/or content providers who provide content to the Service. Such embedded software may include cookies. Please review our cookie policy for further information.

You may not attempt to override or circumvent any of the usage rules embedded into the Service. Any unauthorized reproduction, publication, further distribution or public exhibition of the materials provided on the Service, in whole or in part, is strictly prohibited.

Chess.com si nenárokuje vlastnictví obsahu, který jste nahráli nebo poskytli ke zveřejnění ve službě. Společnosti Chess.com však udílíte celosvětovou, bezplatnou, časově neomezenou, neodvolatelnou, převoditelnou, nevýlučnou licenci (s právem udělovat sublicence) k používání, distribuci, reprodukci, změnám, úpravám, publikaci, překladu, přenosu, veřejnému předvádění a veřejnému zobrazování veškerého obsahu, který jste nahráli nebo poskytli k zařazení do veřejné části služby, a k jeho začlenění do jiných děl v jakémkoli stávajícím či v budoucnu vyvinutém formátu či médiu.

While using the Chess.com service, your game activity will generate moves, games, ratings, and statistics. This data becomes publicly available and cannot be hidden or removed. Additionally, all chess moves and games are public record and can be freely accessed, copied, and used by anyone for any lawful purpose.

Recording, relaying, and sharing videos of the use of the Chess.com interface (for example in videos for YouTube, on Twitch, etc) is allowed provided that the Chess.com logo is shown in the interface. The recorded material is owned by the creator, though the interface, designs, and artwork remains the property of Chess.com. We will continue to retain the right, however, to revoke your permission to use our property at any time at our own discretion.

Herní aktivita uživatele (UGA) a nezaměnitelné tokeny (NFT)

Our service also includes the generation and maintenance of a record of each user’s game activity, history and statistics.

Ownership

 1. Unless otherwise indicated in writing by us, all UGA, including without limitation, the designs, text, graphics, pictures, information, data, software, sound files, other files and the selection and arrangement thereof (collectively, “UGA”) are the proprietary property of Chess.com or our affiliates, licensors or users, as applicable.
 2. Notwithstanding anything to the contrary in these Terms and Conditions, this UGA may include software components provided by Chess.com or its affiliates or a third party that are subject to separate license terms, in which case those license terms will govern such software components.
 3. Chess moves, games, results, ratings and statistics are all publicly available and may be accessed, used, and copied by anyone.

Licence pro přístup k UGA a používání UGA

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable, nonsublicensable, and personal license to access and use the UGA; provided, however, that license is subject to these Terms and does not include any right to: (a) sell, resell or use it unlawfully; (b) hide, delete, modify or otherwise make any derivative uses of the UGA, or any portion thereof; (c) use any data mining, robots or similar data gathering or extraction methods; (d) download (other than page caching) any portion of the UGA; except as permitted by our inference here; and (e) use the UGA other than for our intended purposes for them.

We grant you a limited, nonexclusive, nontransferable right to create a text hyperlink to our Service, including the UGA, for lawful commercial and noncommercial purposes, provided that such link does not portray Chess.com or our affiliates or any of our products or services in a false, misleading, derogatory or otherwise defamatory manner, and provided further that the linking site does not contain any adult or illegal material or any material that is offensive, harassing or otherwise objectionable. This limited right may be revoked at any time. You may use the logo or other proprietary graphics of Chess.com to link to the Service or Content with our inferred permission. You also may use or frame or use framing techniques to enclose any Chess.com trademark, logo or other proprietary information, including the images found on the Service, the content of any text or the layout or design of any page, or form contained on a page, on the Service with our inferred consent.

NFT

Our Service allows users the opportunity to create, sell, purchase, and exchange on our Service one unique Ethereum blockchain-tracked NFT of each game the user plays on our Service. That NFT will serve as a digital collectible and is originally minted through an NFT platform known as “Treasure Chess”. Treasure Chess is a partnership between Chess.com and Fourthwave.

We grant you a worldwide, nonexclusive, personal, limited license to create such NFTs. Once created, you may sell, buy, and exchange the NFT on our Treasure Chess Service or, if you wish, any third party platform providing a market for NFTs. Your opponent will of course enjoy the same right.

Your username and avatar will appear on any games that are minted. However, in order for Treasure Chess NFTs to be listed in the Marketplace or sold, both players will need to opt-in to the Treasure Chess service through https://treasure.chess.com. If you do not want your games (past and future) to be made available in the Marketplace of our Service, or on any other NFT marketplaces, then do not opt-in. If you would like to completely opt-out of the Treasure Chess Service, including the ability for your opponents to mint your games, please contact us

support@chess.com

Upon sufficient notice, we will honor your request and, within 72 hours of receiving your request, prevent third parties (including your game opponents) from minting an NFT on our Service of any game that you played.

Obchodování s tokeny NFT v naší službě

Third Party Vendors. All transactions made through our Service are managed and confirmed on the Ethereum blockchain and generally processed by Chess.com. If, however, we use a third party vendor for any aspect of the transaction then, in order to initiate, display, store and trade a Treasure Chess NFT, you may need to set up an electronic wallet with a third party vendor. For example, NiftyChess will process the creation and purchase of your Treasure Chess NFT. Torus will provide the electronic wallet and its security. Wyre will process debit card transactions. By using our Service to do any of the foregoing, you agree to the terms of service, and, where applicable, the privacy policies of such third party vendors. Except as expressly set forth herein, those third party vendor terms will govern that respective portion of the transaction that the third party vendor facilitates when you request Chess.com to mint any Treasure Chess NFT; including any related decentralized technologies (e.g., Ethereum), websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs which are provided by such third party vendors. For clarity, our Service does not include services provided by third party vendors.

You hereby expressly grant Chess.com the right, power, and authority to transmit your information to such third party vendors as reasonably necessary for us to provide our Service to you. Chess.com has no affiliation with any third party vendors, and we do not and will not collect or receive any of the information, including any personal information, that you provide to such third party vendors, except for any information that may be publicly available on the Ethereum blockchain. Because Chess.com has no control over third party vendors, or their websites or mobile applications, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external websites, mobile applications or resources accessible from those third party vendors, and does not endorse and is not responsible or liable for any content, advertising, products, services, or other materials available from such websites or mobile applications, nor does Chess.com endorse any such websites, mobile applications or resources, or the products or services accessible on such websites or mobile applications.

Purchase Terms. You may initiate a purchase of a Treasure Chess NFT, at a cost shown on the applicable page, by selecting “Mint” on our Service. As a result of this purchase you will be the sole owner of the white or black side of the game for the crypto-token representing the NFT.

All purchases effectuated through our Service are final and non-refundable. Purchases may be made by using one or more cryptocurrencies that we may elect to accept from time to time. We retain the right in our discretion to limit the dollar (or equivalent in other currencies) amount and number of any transactions on the Site. Chess.com is under no obligation to accept cryptocurrencies and we retain the right in our sole discretion to determine what currencies or payment option to accept at any time. You acknowledge and agree that all transactions effectuated through our Service are publicly visible on the Ethereum blockchain when made.

You are responsible for all payments, fees and costs when engaging in any transactions involving Treasure Chess NFTs, including, without limitation, the purchase price, transaction fees (e.g., “gas” fees) and all other fees associated with your use of our Service or the services of third party vendors. You also are solely responsible for payment of all national, federal, state, local or other taxes of any jurisdiction, of whatever nature whether now in effect or imposed in the future by any national, federal, state, local, international or any other governmental authority or taxing jurisdiction, including, without limitation, any income, sales, use, value-added (VAT), goods and services and other taxes and duties associated with your use of our Service, the services of third party vendors, and your purchase of NFTs from any party. You are solely responsible for any tax reporting for transactions in which you may be a seller of Treasure Chess NFTs.

Secondary Sales. You may have the limited right to sell or transfer your Treasure Chess NFTs on a third party vendor marketplace. We do not monitor or control any marketplace purchases or sales, or any other activity beyond that on our Service.

Limited License. In connection with your purchase of one or more Treasure Chess NFT, and subject to your compliance with the terms of this Agreement, Chess.com may grant you a limited license to display the Artwork associated with such Treasure Chess NFTs. The terms of said limited license, including restrictions on the use of any such Artwork and provisions related to the term and termination of same, can be found in the following section (NFT License Agreement):

NFT License Agreement

This License Agreement is a legally binding agreement between you and us that describes the rights in the Artwork (as defined below) that you may obtain when you create any Treasure Chess NFT (as defined below). For clarity, this Agreement does not otherwise govern the transaction that is effectuated on the Ethereum blockchain when you create, mint, buy or offer to buy any Treasure Chess NFT, including through any related decentralized technologies, websites, services, tools, applications, smart contracts, and APIs, which are provided by third party vendors and governed by and subject to the terms of use provided by those third party vendors, unless such third party terms of use conflict or are inconsistent with the terms of this Agreement, in which case the terms of this Agreement shall prevail. Subject to the foregoing, this Agreement supplements the User Agreement and Privacy Policy that otherwise govern your use of our website, application, and Service, but for clarity, these terms do not apply to any other product or service purchased from a Chess.com website or application besides the Treasure Chess NFTs.

 1. Definice pojmů.

  „Uměleckým dílem“ se rozumí původní umělecké dílo, které bylo zapsáno do blockchainu (mintováno) jako Treasure Chess NFT.

  “Treasure Chess NFT” means a unique Ethereum (“ETH”) blockchain-tracked, non-fungible token that serves as a digital collectible and was originally created by you of a game you played on our Service.

  “Own” or “Owned” means, with respect to a Treasure Chess NFT, one that: (a) you originally created from a game you played on our Service; or (b) purchased on an Approved Marketplace from a legitimate owner of that Treasure Chess NFT.

  “Third Party IP” means any third-party patent rights (including, without limitation, patent applications and disclosures), copyrights, trade secrets, trademarks, know-how or any other intellectual property rights recognized in any country or jurisdiction in the world.

  Information we collect automatically: When you interact with our Services, we (and our partners, advertisers, advertising networks and other third party service providers) automatically collect certain information. For example, we collect information about the webpages you view and how you move through our Services, how you reached our Services, how you interact with our social media pages, and how you interact with our email communications.

 2. Licence.

  Subject to your compliance with the terms of this Agreement, we hereby grant you a worldwide, non-exclusive, personal, limited license, solely with respect to any Treasure Chess NFTs that you Own, to display the Artwork associated with such Treasure Chess NFTs, privately or publicly, solely for personal, non-commercial purposes, including on social media platforms, digital galleries, or otherwise on the Internet or in association with your offer to sell or trade your Treasure Chess NFT(s). This license does not grant you any rights in or to the Artwork separate from the associated Treasure Chess NFT(s), including any of the copyrights described in Section 4 below.

 3. Restrictions.

  You agree that you may not, and will not permit any third party to, do or attempt to do any of the following without our express prior written consent in each case: (i) modify the Artwork associated with your Treasure Chess NFTs in any way; (ii) use the Artwork to advertise, market, or sell any product or service; (iii) use the Artwork in connection with malicious, harmful, offensive or obscene images, videos, or other materials or forms of media, including any that depict hatred, intolerance, violence, cruelty, or anything else that could reasonably be found to constitute hate speech or otherwise violate applicable laws or regulations or infringe upon the rights of others; (iv) use or incorporate the Artwork in movies, videos, video games, or any other forms of media for a commercial purpose; (v) sell, distribute for commercial gain, or otherwise commercialize merchandise that includes, contains, or consists of the Artwork; (vi) trademark, copyright, or seek to trademark, copyright, or otherwise acquire additional intellectual property rights in or to the Artwork, including any Chess.com name, trademark, logo, trade dress (including the red border design), or other source indicators contained or depicted therein; (vii) attempt to mint, tokenize, or create an additional cryptographic token representing the Artwork on any platform; (viii) falsify, misrepresent, or conceal the authorship of the Artwork or the Treasure Chess NFT; or (ix) otherwise commercially use or exploit any Artwork for your or any third party’s benefit, including by selling copies of any Artwork or selling derivative works embodying any Artwork.

 4. Ownership.

  You acknowledge and agree that Chess.com (or, as applicable, its licensors) owns all legal right, title and interest in and to the Artwork, and all intellectual property rights therein. The rights that you have in and to the Artwork are limited to those expressly described in Section 2 of this Agreement. We (on behalf of us and, as applicable, our licensors) reserve all other rights in and to the Artwork, including all copyrights in and to the Artwork (e.g., the right to reproduce and make copies, to prepare derivate works, to distribute, sell, or transfer, to display, to perform, and to publicly display and publicly perform).

 5. Platnost licence.

  The license granted in Section 2 applies only to the extent that you continue to Own the applicable Treasure Chess NFT. If at any time you sell, trade, donate, give away, or transfer your Treasure Chess NFT to a new Owner, the license granted in Section 2 shall be transferred to that new Owner, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT. If at any time you burn or otherwise dispose of your Treasure Chess NFT for any reason, or sell, trade, donate, give away your Treasure Chess NFT, the license granted in Section 2 will immediately expire with respect to that Treasure Chess NFT without the requirement of notice or any further action, and you will have no further rights in or to the Treasure Chess NFT or Artwork associated with that Treasure Chess NFT.

 6. Náhrada škody.

  You shall indemnify, defend (at our request) and hold Chess.com harmless, our affiliates and our licensors, and us and their respective officers, agents, directors, representatives, contractors, and employees, from and against any and all claims, suits, demands, actions, losses, liabilities, damages, judgements, penalties, fines, expenses and other costs (including reasonable attorneys’ fees) arising from your breach or alleged breach of this Agreement. We also will have the right to provide our own defense additionally or alternatively at our own expense.

 7. Omezení odpovědnosti.

  In no event will we be liable to you for any special, incidental, exemplary, indirect, punitive, or consequential damages (including loss of profits) with respect to the subject matter of this Agreement, whether such liability arises from any claim based upon contract, warranty, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether or not you have been advised of the possibility of such loss or damage. Chess.com’s aggregate liability under this Agreement shall not exceed the net revenues actually received by us in connection with any transaction in which You purchased from us the right to create your Treasure Chess NFT. The foregoing limitation of liability shall only apply to the extent permitted by applicable law. In no event will we be liable for any inability for you to access the Artwork for any reason, including as a result of any downtime, failure, obsolescence, removal, termination or other disruption relating to: (a) the servers upon which the Artwork is stored; (b) the platform upon which you trade your Treasure Chess NFT; or (c) any other NFT platform.

 8. Assignment.

  Chess.com will have the unrestricted right to assign this Agreement and to assign, subcontract, license and sublicense any or all of its rights and obligations hereunder. This Agreement (including, without limitation, the license granted hereunder) is personal to you and shall not be assigned or transferred by you, except to a new Owner of the Treasure Chess NFT as set forth in Section 5 above. Any other attempt by you to assign, sub-license, or transfer your rights under this Agreement shall be null and void.

 9. Dispute Resolution.

  This Agreement will be governed by, and construed and interpreted in accordance with, the laws of the State of Utah, without regard to its conflicts-of-law principles. Any dispute arising out of or relating to this Agreement may be brought and adjudicated only pursuant to the Arbitration, Controlling Law and Jurisdiction provision set forth in our User Agreement. Neither Chess.com nor you will seek to litigate any claims against the other on a class action or representative party basis and shall pursue any claims solely on an individual basis.

 10. Remedies.

  Your rights and remedies in the event of any breach of this Agreement are strictly limited to the right, if any, to recover damages in an action at law, and you acknowledge that your remedy of money damages is adequate. You will not be entitled by reason of any such breach, and you will not seek, any equitable relief, whether injunctive or otherwise.

 11. Různé pojmy.

  This Agreement constitutes the complete understanding and agreement of you and Chess.com with respect to Artwork and Treasure Chess NFTs created on or after the effective date of this Agreement and supersedes any and all prior or contemporaneous written or oral agreements between you and Chess.com with respect to all such items. Prior agreements between you and us relating to prior Artwork and Treasure Chess NFTs will continue to govern those prior article(s). The language of any clause or term of this Agreement will not be construed for or against the drafter. No right or term of this Agreement will be deemed waived, and no breach of this Agreement excused, unless the waiver or consent is in writing and signed by you and Chess.com. Any modification or amendment to this Agreement must be made in writing and signed by you and Chess.com.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnosti Chess.com a jejím dceřiným a přidruženým společnostem, zástupcům, zmocněncům, zaměstnancům, partnerům a poskytovatelům licence poskytnete náhradu škody, včetně úhrady přiměřených nákladů na právní zastoupení, a zbavíte je odpovědnosti za pohledávky nebo požadavky třetích stran zaviněné či způsobené obsahem, který jste nahráli, publikovali, přenesli nebo jinak rozšířili prostřednictvím služby, vaším používáním služby, vaším spojením se službou, vaším porušením podmínek služby nebo vaším porušením jakýchkoliv práv jiné osoby.

Jednání s inzerenty

Vaše korespondence a obchodní jednání s inzerenty (nebo spoluúčast na jejich propagaci), na něž jste narazili ve službě nebo jejím prostřednictvím, a to včetně plateb a doručování příslušného zboží či služeb, a veškerá pravidla, podmínky, záruky či prohlášení s těmito obchodními jednáními spojená jsou výhradně mezi vámi a daným inzerentem. Souhlasíte, že Chess.com nenese zodpovědnost za žádné ztráty ani škody vzniklé v důsledku těchto jednání nebo přítomnosti inzerenta ve službě. All third-party content, including advertised content, is solely the responsibility of those third-parties; Chess.com does not warrant the suitability of any third-party content for any purpose, nor does Chess.com warrant the accuracy or completeness of any third-party statements.

The Service may provide, or third parties may provide, links to other World Wide Web sites or resources. Because Chess.com has no control over such sites and resources, you acknowledge and agree that Chess.com is not responsible for the availability of such external sites or resources, and does not endorse and is not responsible or liable for any Content, advertising, products or other materials on or available from such sites or resources. Chess.com does not warrant the suitability of any third-party Content for any particular use or purpose. Chess.com does not warrant the accuracy of any third-party advertisements. You further acknowledge and agree that Chess.com shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such Content, goods or services available on or through any such site or resource.

Ověření účtu Chess.com

Our Service includes, for a fee, the opportunity, but not the obligation, for you to apply on our platform for “Verification.” Upon applying for Verification and payment of the fee, you will be officially “Verified” on Chess.com.

Při ověření je třeba uvést jméno a příjmení, datum narození, zemi a platnou e-mailovou adresu.

You agree that, by choosing to apply on our platform for Verification, you consent to Chess.com storing the information you provide in support of your application, and using that information to verify your identity.

Vlastnická práva

All right, title, and interest in and to the Service, including applicable copyrights, trademarks, and any other proprietary rights, are and will remain the exclusive property of Chess.com and its licensors, whether or not registered with any applicable trademark-granting authority. All trademarks, service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations of Chess.com used herein are trademarks or registered trademarks of Chess.com. Other product and company names that are mentioned on the Service may be trademarks of their respective owners. Chess.com reserves all rights not expressly granted in these Terms of Service.

Společnost Chess.com vám udílí osobní, nepřevoditelné, nevýlučné právo a licenci používat objektový kód jejího softwaru na jednom počítači pod podmínkou, že software nebudete (ani třetí straně neumožníte) kopírovat, měnit, vytvářet z něj odvozená díla, analyzovat ho metodami reverzního inženýrství, zpětně ho sestavovat či jinak se snažit odhalit zdrojový kód, prodávat, převádět, udílet k němu sublicenci či zástavní nárok ani jinak převádět práva, která se k tomuto softwaru vztahují. Souhlasíte, že software nebudete nijak upravovat ani používat jeho upravené verze mimo jiné za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě. Dále souhlasíte s tím, že ke službě nebudete přistupovat žádným jiným způsobem než pomocí rozhraní poskytovaného společností Chess.com k přístupu do služby. Tuto licenci může společnost Chess.com kdykoli odejmout.

Informace o ochranných známkách

Všechny ochranné známky a značky služby CHESS.COM i ostatní loga a názvy produktů a služeb Chess.com jsou ochranné známky společnosti Chess.com, LLC. Souhlasíte, že bez předchozího svolení Chess.com nebudete tyto ochranné známky žádným způsobem vyobrazovat ani používat.

Chess.com respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a totéž očekává od uživatelů služby. Chess.com dodržuje americký federální zákon Digital Millennium Copyright Act (dále „DMCA“), jehož znění je dostupné na webových stránkách amerického Úřadu pro ochranu autorských práv: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Na oznámení o údajném porušení autorských práv, která vyhovují DMCA a ostatním platným zákonům a jsou nám řádně předána, budeme patřičně reagovat. Pokud se budete domnívat, že jakýkoliv obsah byl zkopírován nebo použit způsobem, který porušuje autorská práva, poskytněte nám prosím následující informace:

 • fyzický či elektronický podpis vlastníka autorských práv či osoby zmocněné k jednání jeho jménem,
 • určení díla chráněného autorským právem, které mělo být porušeno,
 • určení materiálu, který má právo porušovat nebo je předmětem protiprávního jednání, a informace dostačující k jeho nalezení (např. adresu URL),
 • vaše kontaktní údaje včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy,
 • vaše písemné prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že používání materiálu uvedeným způsobem není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zmocněncem ani zákonem,
 • prohlášení, že oznamované informace jsou přesné a – pod hrozbou postihu za křivé svědectví – že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Pokud se domníváte, že váš obsah, který byl odebrán, ve skutečnosti neporušuje autorská práva nebo k jeho publikaci všechna potřebná práva máte, pošlete nám prosím reakci na oznámení s následujícími informacemi:

 • fyzický či elektronický podpis vlastníka autorských práv či osoby zmocněné k jednání jeho jménem,
 • váš fyzický či elektronický podpis (s celým vaším jménem),
 • určení obsahu, který byl odebrán nebo k němuž byl omezen přístup, a umístění, na němž se předtím nacházel,
 • prohlášení, že se v dobré víře a pod hrozbou postihu za křivé svědectví domníváte, že obsah byl odebrán nebo zablokován v důsledku chyby či chybného určení,
 • vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a prohlášení, že přijmete doručení písemností od osoby, které podala původní oznámení o údajném porušení autorských práv.

Jestliže obdržíme reakci na oznámení, můžeme její kopii zaslat osobě, která nahlásila údajné porušení autorských práv, a informovat ji, že odebraný obsah může být vrácen zpět. Pokud původní oznamovatel údajného porušení autorských práv nepodá žalobu za účelem získání soudního příkazu proti poskytovateli obsahu, členovi či uživateli, odebraný obsah může být vrácen zpět během deseti až čtrnácti dní od přijetí reakce na oznámení nebo později dle vlastního uvážení Chess.com.

Mějte na paměti, že podání reakce na oznámení může mezi vámi a žalující stranou vést k soudnímu řízení, které rozhodne o vlastnictví. Nepravdivé tvrzení v takovém řízení pro vás může mít ve vaší zemi nepříznivé právní důsledky.

Vyhrazujeme si právo odebrat obsah, který údajně porušuje autorská práva, bez předchozího oznámení a podle našeho vlastního uvážení. V odůvodněných případech, kdy se ukáže, že uživatel porušuje autorská práva opakovaně, může Chess.com také zrušit jeho účet. Oznámení o údajném porušení autorských práv v naší službě prosím adresujte pověřenému zástupci pro autorská práva:

Chess.com, Legal
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84907

Mezinárodní používání

Tuto službu provozuje společnost Chess.com ze svého sídla ve Spojených státech amerických. Chess.com neprohlašuje, že je služba vhodná či dostupná na jiných místech. Uživatelé, kteří službu používají odjinud, tak činí z vlastní iniciativy a sami mají odpovědnost za dodržování platných místních právních předpisů. Prohlašujete a zaručujete, že nesídlíte v žádné zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která je na seznamu vlády USA uvedena jako země „podporující terorismus“, a že vy sami nejste uvedeni na žádné černé listině vlády USA.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍM:

 • TUTO SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“, A BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST CHESS.COM MIMO JINÉ VÝSLOVNĚ VYLUČUJE VEŠKERÉ VYJÁDŘENÉ, NAZNAČENÉ ČI STATUTÁRNÍ ZÁRUKY S OHLEDEM NA WEBOVÉ STRÁNKY CHESS.COM A SLUŽBU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY PRÁVNÍHO TITULU, NENARUŠENÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO JAKÝKOLI ÚČEL.
 • SPOLEČNOST CHESS.COM, JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI, ZMOCNĚNCI, PARTNEŘI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE NEZARUČUJÍ, ŽE (i) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (ii) ŽE BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ, RYCHLE, BEZPEČNĚ ČI BEZ CHYB, (iii) ŽE VÝSLEDKY, KTERÝCH LZE POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY DOSÁHNOUT, BUDOU PŘESNÉ ČI SPOLEHLIVÉ, (iv) ŽE KVALITA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ ČI JINÝCH MATERIÁLŮ POŘÍZENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A (v) ŽE PŘÍPADNÉ CHYBY V SOFTWARU POUŽÍVANÉM K PŘÍSTUPU KE SLUŽBĚ ČI K JEJÍMU POSKYTOVÁNÍ BUDOU OPRAVENY.
 • VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY POUŽÍVÁTE PODLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A VÝHRADNĚ VY SAMI NESETE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ SYSTÉMU POČÍTAČE ČI ZTRÁTY DAT, K NIMŽ V DŮSLEDKU STAŽENÍ MATERIÁLŮ DOJDE.
 • VEŠKERÁ ÚSTNÍ I PÍSEMNÁ DOPORUČENÍ A INFORMACE ZÍSKANÉ OD CHESS.COM, TÉTO SLUŽBY NEBO JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM JSOU BEZ ZÁRUKY, POKUD V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.
 • NĚKTERÉ SVĚTELNÉ IMPULZY, OBRAZCE A POZADÍ NA POČÍTAČOVÉ OBRAZOVCE NEBO POUŽÍVÁNÍ TÉTO SLUŽBY MOHOU U MALÉ ČÁSTI UŽIVATELŮ VYVOLAT EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT. URČITÉ PODMÍNKY MOHOU VYVOLAT DOSUD NEZAZNAMENANÉ PŘÍZNAKY EPILEPSIE I U OSOB, KTERÉ ZATÍM ZÁCHVAT ANI EPILEPSII NIKDY NEPRODĚLALY. POKUD VY NEBO NĚKDO Z VAŠÍ RODINY TRPÍTE EPILEPSIÍ, OBRAŤTE SE PŘED POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY NA SVÉHO LÉKAŘE. POKUD PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY POCÍTÍTE JAKÝKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍZNAKŮ, OKAMŽITĚ JI PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A OBRAŤTE SE NA LÉKAŘE: ZÁVRAŤ, PORUCHY VIDĚNÍ, TIK V OKU ČI ŠKUBÁNÍ SVALŮ, ZTRÁTA POVĚDOMÍ O OKOLÍ, DEZORIENTACE, MIMOVOLNÍ POHYBY ČI KŘEČE.
 • OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE CHESS.COM, JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI, ZMOCNĚNCI, PARTNEŘI ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE VŮČI VÁM NEMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ UŠLÉ ZISKY, ZTRACENÁ DATA, ZTRÁTU PRESTIŽE, ODSTÁVKY ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, DOPROVODNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁSLEDNÉ ČI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST CHESS.COM BYLA INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VE VZTAHU K CHESS.COM, SLUŽBĚ ČI JAKÉMUKOLIV OBSAHU, KTERÝ SE VE SLUŽBĚ VYSKYTUJE NEBO DO NÍ BYL NAHRÁN.

  POKUD SOUD Z NĚJAKÉHO DŮVODU, NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU, SHLEDÁ SPOLEČNOST CHESS.COM ODPOVĚDNOU ZA ŠKODY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE ZE STRANY CHESS.COM CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI NEBO Z MOŽNOSTI ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU ČI JAKÝKOLIV OBSAH DOSTUPNÝ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM STO AMERICKÝCH DOLARŮ (100 USD).

  OMEZENÍ V TOMTO ODDÍLU SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ TEORIE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, AŤ UŽ JSOU ZALOŽENY NA ZÁRUCE, SMLOUVĚ, STATUTU, OBČANSKOPRÁVNÍM PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁKONU NA OCHRANU SPOTŘEBITELŮ ČI ČEMKOLI JINÉM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE ZDE STANOVENÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ HLAVNÍ ÚČEL.

  VÝJIMKY A OMEZENÍ

  SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

  Úpravy podmínek služby

  Tyto podmínky můžeme kdykoliv upravit a jejich aktuální verzi nahrajeme na web www.chess.com. Pokud usoudíme, že došlo k podstatné změně, upozorníme vás e-mailem zaslaným na adresu, kterou jste uvedli při registraci účtu, nebo zveřejníme oznámení prostřednictvím služby. Pokud budete nadále ke službě přistupovat a používat ji poté, co tyto změny nabudou účinnosti, vyjadřujete tím souhlas, že jste vázáni podmínkami služby v jejich novém znění.

  Obecné informace

  Podmínky služby představují úplnou dohodu mezi vámi a společností Chess.com a upravují vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí dohody mezi vámi a společností Chess.com týkající se služby. Tyto podmínky služby jsou úplnou a výhradní dohodou týkající se služby mezi společností Chess.com a vámi a nahrazují jakékoli předchozí dohody týkající se služby mezi společností Chess.com a vámi (s výjimkou těch služeb, o kterých máte se společností Chess.com samostatnou dohodu, která výslovně doplňuje nebo nahrazuje tyto podmínky služby). Pokud jakékoli ustanovení těchto podmínek pozbyde platnosti, veškerý zbytek těchto podmínek služby zůstává v plné platnosti a účinnosti. Tyto podmínky služby a v nich udělená práva a přijaté závazky nesmíte nijak přenášet, přidělovat ani delegovat. Společnost Chess.com může tyto podmínky služby ze své vlastní vůle určovat a přiřazovat a vy výslovně souhlasíte s tím, že veškerá práva na duševní vlastnictví, ke kterým je společnosti Chess.com níže udělena licence (včetně práv na obsah), jsou bez vašeho souhlasu přenositelná na zmocněnce společnosti Chess.com. Pokud společnost Chess.com nedokáže uplatnit nebo vynutit jakékoli právo nebo ustanovení zakotvené v podmínkách služby, neznamená to, že se jich zříká.