Fairplaypolitik

Følgende tekst er blot en informativ oversættelse. Den eneste juridisk gyldige version findes på engelsk.
Træder i kraft fra d.: April 21, 2022

Chess.com har et ansvar for at opretholde en ren, retfærdig platform for skakspillere over hele verden. Vi forbeholder os ret til at overvåge alle skakpartier, der spilles på vores platform. Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik til enhver tid uden varsel til dig. Se venligst vores brugeraftale for mere information om anvendeligheden og håndhævelsen af fairplaypolitikken.

 • Du skal selv gøre alle dine træk
 • Lad være med at snyde på nogen måde
 • Modtag ikke hjælp fra andre, herunder forældre, venner, trænere eller en anden spiller
 • Brug ikke skakcomputere, nogen form for software, bots, plugins eller værktøjer, som analyserer stillinger, mens der spilles
 • Brug ikke tablebases eller andre ressourcer, der viser det bedste træk (både i onlineskak og daglig skak)
 • Du må kun bruge Åbningsdatabasen eller andre åbningsbøger uden computerevalueringer i daglig skak (ikke i onlineskak/liveskak)
 • Undlad at bruge automatisk analyse eller "brølerkontrol" af dine partier, mens de er i gang
 • Lad ikke andre bruge din konto
 • Undlad at bruge en andens konto
 • Kunstig manipulering af rating og udfald af partier er forbudt
 • Bland dig ikke i andre medlemmers partier
 • At mistænke din modstander for at bruge ekstern hjælp er ikke en undskyldning for at gøre det samme. Hvis du har mistanke om, at nogen snyder, skal du rapportere spilleren til Chess.com.

UNDTAGELSE: Disse regler gælder ikke for uratede partier eller opgaver. Men hvis du vil bruge assistance mod din modstander, skal du underrette vedkommende derom på forhånd. Vi kan til enhver tid udvide eller indsnævre eventuelle gældende undtagelser fra fairplaypolitikken uden varsel til dig.

ADVARSEL: Hvis vi vurderer, at du har overtrådt vores politik om fairplay, lukker vi din konto og mærker den som lukket for overtrædelse af fairplaypolitikken. Alle statusændringer for konti foretages efter vores eget skøn. For en komplet liste over de foranstaltninger, vi vil tage for både at overvåge dit spil på Chess.com og håndhæve vores politik om fairplay, se afsnittene Afslutning og Kontobegrænsninger i vores brugeraftale.