baitap

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
3
05.07.2022
0 (#124349)
0 (#119388)
TTHTranNhatKhang2012
191. 1.Xd5 Hd5 2.Xd1 Hb3 3.Xd8 Vf7 4.ab
nguyenlam17
Jul 6, 2022
189. 1....Hh7 2.Vg1 Xd3
yuki-baoan
Jul 6, 2022
hi
TTHTranNhatKhang2012
192. 1.Hh5 Th4 (1... Hc8 2.Hh6) 2.Hh6 tg5 3.Hg7 Hg7 4. Mg7 Vg7 5.Xe8
TTHTranNhatKhang2012
190. 1.Xf7 Xf7 2.Xa7
Mehr
Aktivität