Board

Lutasin Ang Mga Palaisipan sa Chess

Lutasin Ang Mga Palaisipan sa Chess
Hikaru Nakamura

"Ang mga palaisipan ay ang pinakamahusay na paraan upang mapagaling ang pagkilala sa pattern, at walang site na mas nakagagawa nito."

GM
Hikaru Nakamura

Kumuha ng Leksiyon sa Chess

Kumuha ng Leksiyon sa Chess
Anna Rudolf

"Ang mga aralin sa Chess.com ay tumutulong na magpadaling matutong maglaro, pagkatapos ay hahamunin kang magtuluy-tuloy sa pagiging mahusay."

IM
Anna Rudolf

Follow what’s happening in Chess Today.

Chess Ngayon