Patakaran sa Privacy

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.

Petsa ng Pagkabisa: December 19, 2019

Ang Chess.com, LLC ("tayo", "kami", o "aming") ay nagpapatakbo ng website ng chess.com at ang mobile application ng chess.com (ang "Serbisyo").

Ang pahinang ito ay nagbibigay-alam sa iyo tungkol sa aming mga patakaran tungkol sa pagkolekta, paggamit, pagsiwalat ng personal na data kapag ginamit mo ang aming Serbisyo at ang iyong mga pagpipilian kaugnay sa data na iyon.

Ginagamit namin ang iyong data upang magbigay at pagbutihin ang Serbisyo. Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ka sa pagkolekta at paggamit ng impormasyon alinsunod sa patakarang ito. Maliban na lang kung tinukoy sa Patakaran sa Privacy na ito, ang mga terminong ginamit sa Patakaran sa Privacy na ito ay may katulad na kahulugan sa aming Mga Tuntunin at Kundisyon.

Mga Kahulugan

Serbisyo

Ang serbisyo ay nangangahulugang ang website ng chess.com at ang chess.com mobile application na pinaaandar ng Chess.com, LLC

Personal na Data

Ang Personal na Data ay nangangahulugang data tungkol sa isang buhay na indibidwal na maaaring makilala mula sa data na iyon (o mula sa at iba pang impormasyon na nasa pag-aari man namin o pwedeng dumating sa aming pag-aari).

Data sa Paggamit

Ang Usage Data ay data na awtomatikong kinokolekta alinman sa paggamit sa Serbisyo o mula sa infrastructure ng Serbisyo mismo (halimbawa, ang tagal ng pagdalaw sa pahina).

Cookies

Ang mga cookies ay maliliit na piraso ng data na nakaimbak sa iyong device(computer o mobile device).

Tagakontrol ng Data

Ang Data Controller ay nangangahulugang ang natural o legal na tao na (nag-iisa man o magkasama o kapareho sa ibang mga tao) tumutukoy sa mga layunin kung saan at anong paraan kung saan ang anumang personal na impormasyon ay, o dapat, iproseso. Para sa layunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, kami ay isang Data Controller ng iyong Personal na Data.

Mga Tagaproseso ng Data (o Tagapagbigay ng Serbisyo)

Ang Data Processor ay nangangahulugang ang sinumang natural o legal na tao, kabilang ang Mga Provider ng Serbisyo, na nagpoproseso ng data sa ngalan ng Data Controller. Maaari naming gamitin ang mga serbisyo ng iba't ibang mga Data Processors upang maproseso ang iyong data nang mas epektibo.

Paksa ng Data (o Gumagamit)

Ang Paksa ng Data ay sinumang buhay na indibidwal na gumagamit ng aming Serbisyo at ang paksa ng Personal na Data.

Pagkolekta ng Impormasyon At Paggamit

Kinokolekta namin ang maraming iba't ibang uri ng impormasyon para sa iba't ibang mga layunin upang maibigay at mapabuti ang aming Serbisyo sa iyo.

Uri ng Kinokolektang Data

Personal na Data

Habang ginagamit ang aming Serbisyo, pwede naming hilingin sa iyo na bigyan kami ng ilang personal na makikilalang impormasyon na maaaring magamit upang makipag-ugnayan o makilala ka ("Personal na Data"). Ang personal na makikilalang impormasyon ay maaaring may kasama, ngunit hindi limitado sa:

 • Kailangang Impormasyon (username sa chess.com at alinman sa email address, Google public ID o Facebook public ID)
 • Optional na Impormasyon (Unang pangalan, apelyido, at iba pang personal na paglalarawan)
 • Cookies at Data ng Paggamit

Maaari naming gamitin ang iyong Personal na Data upang makipag-ugnayan sa iyo sa mga newsletter, marketing o promosyonal na materyales at iba pang impormasyon na maaaring interesado ka. Maaari kang mag-opt out mula sa pagtanggap ng anuman, o lahat, ng mga komunikasyon na ito mula sa amin sa pamamagitan ng pagsunod sa unsubscribe link o mga tagubilin na ibinigay sa anumang email na ipinadala namin o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin.

Data sa Paggamit

Maaari rin kaming mangolekta ng impormasyon na ipinadadala ng iyong browser tuwing binibisita mo ang aming Serbisyo o kapag inaccess mo ang Serbisyo mula sa o sa pamamagitan ng isang mobile device ("Data sa Paggamit").

Ang Usage Data na ito ay maaaring may kasamang impormasyon tulad ng Internet Protocol address (i.e. IP address) ng computer mo, browser type, bersyon ng browser, ang mga pahina ng aming Serbisyo na binisita mo, ang oras at petsa ng iyong pagdalaw, ang oras na itinagal mo sa mga pahinang iyon, mga unique device identifiers at iba pang diagnostic data.

Kapag in-access mo ang Serbisyo sa pamamagitan ng o gamit ang isang mobile device, ang Data sa Paggamit na ito ay maaaring may kasamang impormasyon tulad ng uri ng mobile device na gamit mo, ang unique ID ng iyong mobile device, ang IP address ng iyong mobile device, ang mobile operating system mo, ang uri ng mobile Internet browser na gamit mo, natatanging pagkikilanlan ng device at iba pang data na pang-diagnostic.

Sinusubaybayan ang Data ng Cookies

Gumagamit kami ng mga cookies at mga katulad na teknolohiyang pangsubaybay upang subaybayan ang aktibidad sa aming Serbisyo at hawakan ang ilang impormasyon.

Ang mga cookies ay mga file na may maliit na bilang ng data na maaaring may kasamang isang anonymous at natatanging pagkakakilanlan. Ipinapadala ang mga cookies sa iyong browser mula sa isang website at nakaimbak sa iyong device. Ang mga ginamit ding mga teknolohiyang pangsubaybay ay ang mga beacon, tag, at script upang mangolekta at subaybayan ang impormasyon at upang mapagbuti at suriin ang aming Serbisyo.

Pwede mong sabihan ang iyong browser na tanggihan ang lahat ng mga cookies o ipaalam kapag ang isang cookie ay ipinapadala. Yun nga lang, kung hindi ka tatanggap ng mga cookies, ikaw ay maaring hindi makagamit ng ilang bahagi ng aming Serbisyo.

Halimbawa ng mga Cookies na ginagamit namin:

 • Session Cookies. Gumagamit kami ng Session Cookies para panatilihin kang naka-login sa aming Serbisyo.
 • Preference Cookies. Gumagamit kami ng Preference Cookies para matandaan ang iyong mga kagustuhan at iba't ibang mga settings.
 • Security Cookies. Gumagamit kami ng Security Cookies para sa mga layuning pang-seguridad.
 • Pampatalastas na Cookies. Ginagamit ang Pampatalastas na Cookies upang mahatiran ka ng mga patalastas na maaaring nauugnay sa iyo at sa iyong mga nagugustuhan. Maaari kang umatras sa paggamit ng mga cookies na ito sa pamamagitan ng pagbisita sa patakaran sa privacy ng Google at content network sa http://www.privacychoice.org/companies o http://www.aboutads.info/choices. Upang mas marami pang malaman tungkol sa behavioral na advertising o para umatras sa ganitong uri ng mga advertising, maaari mong bisitahin ang www.networkadvertising.org.

Gamit ng Data

Ang Chess.com, LLC ay ginagamit ang nakolektang data para sa iba't ibang mga layunin:

 • Upang i-customize ang patalastas at nilalaman na nakikita mo
 • Upang maibigay at mapanatili ang aming Serbisyo
 • Upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga pagbabago sa aming Serbisyo
 • Upang pahintulutan kang lumahok sa mga interaktibong mga features ng aming Serbisyo kapag pinili mong gawin ito
 • Upang magbigay ng suporta sa customer
 • Upang makalikom ng pagsusuri o mahalagang impormasyon para mas mapaganda namin ang aming Serbisyo
 • Upang masubaybayan ang paggamit ng aming Serbisyo
 • Upang ma-detect, maiwasan at maharap ang mga issues na teknikal
 • Upang mabigyan ka ng balita, mga espesyal na alok at pangkalahatang impormasyon tungkol sa iba pang mga kalakal, serbisyo at mga kaganapan na inaalok namin na katulad sa mga binili mo o inusisa maliban na lang kung pinili mong hindi tumanggap ng ganoong impormasyon
 • Upang magsagawa ng pananaliksik, at magbigay ng pinagsama-sama, walang-pagkakakilanlang pag-uulat tungkol sa aming pangkalahatang pamayanan ng users para sa mga panloob at panlabas na kliyente.

Kung ikaw ay mula sa European Economic Area (EEA), ang legal na batayan ng Chess.com, LLC para sa pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon na inilarawan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito ay nakasalalay sa Personal na Data na kinokolekta namin at ang tiyak na context kung saan kinokolekta namin ito.

Ang Chess.com, LLC ay maaaring iproseso ang iyong Personal na Data dahil:

 • Kailangan naming magsagawa ng isang kontrata sa iyo
 • Ikaw ay nagbigay sa amin ng pahintulot para gawin ito
 • Para sa layuning pagproseso ng bayad
 • Upang sumunod sa batas

Pagpapanatili ng Data

Ang Chess.com, LLC ay itatabi lamang ang iyong Personal na Data hangga't kinakailangan para sa mga layuning itinakda sa Privacy Policy. Itatabi namin at gagamitin ang iyong Personal na Data hangga't kinakailangan upang sumunod sa aming mga obligasyong legal (halimbawa, kung kinakailangan naming itabi ang iyong data upang sumunod sa mga naaangkop na batas), lutasin ang mga pagtatalo, at ipatupad ang aming mga legal na kasunduan at patakaran.

Ang Chess.com, LLC ay itatabi rin ng Usage Data para sa layuning pagsusuring internal. Ang Usage Data ay karaniwang itinatabi sa mas maikling panahon, maliban na lang kung ang data na ito ay ginagamit para palakasin ang seguridad o upang mapahusay ang functionality ng aming Serbisyo, o legal na obligado kaming itabi ang data na ito nang mas matagal na panahon.

Paglipat Ng Data

Ang iyong impormasyon, kasama ang Personal na Data, ay maaaring ilipat sa - at mapanatili sa - mga computer na matatagpuan sa labas ng iyong estado, lalawigan, bansa o iba pang nasasakupang pangpamahalaan kung saan ang mga batas sa proteksyon ng data ay maaaring naiiba mula sa iyong nasasakupan.

Kung ang lokasyon mo ay nasa labas ng Estados Unidos at pinili mong magbigay ng impormasyon sa amin, mangyaring tandaan na inililipat namin ang data, kasama ang Personal na Data, sa Estados Unidos at doon ito ipinoproseso.

Ang iyong pahintulot sa Privacy Policy na sinundan ng iyong pagsusumite ng naturang impormasyon ay kumakatawan sa iyong pagsang-ayon sa paglipat na iyon.

Ang Chess.com, LLC ay gagawin ang lahat ng mga makatwirang hakbang na kailangan upang matiyak na ang iyong data ay hinahawakan nang ligtas at alinsunod sa Privacy Policy at walang paglilipat ng iyong Personal na Data ang magaganap sa isang organisasyon o isang bansa maliban na lang kung may sapat na kontrol na nakatalaga kasama ang seguridad ng iyong data at iba pang personal na impormasyon.

Pagsisiwalat Ng Data

Pang-negosyong Transaksiyon

Kung ang Chess.com, LLC ay masasangkot sa isang merger, acquisition o pagbebenta ng asset, maaaring ilipat ang iyong Personal na Data. Magbibigay kami ng paunawa bago ilipat ang iyong Personal na Data at masakop ng ibang Privacy Policy.

Pagsisiwalat para sa mga Tagapagpatupad ng Batas

Dahil sa ilang mga pangyayari, ang Chess.com, LLC ay maaaring kailanganing ibigay ang iyong Personal na Data kung kinakailangan ng batas o bilang tugon sa mga balidong mga kahilingan ng mga pampublikong awtoridad (halimbawa ay korte o ahensya ng gobyerno).

Mga Pangangailangang Legal

Ang Chess.com, LLC ay maaaring ipagbigay-alam ang iyong Personal na Data in good faith sa paniniwalang ang ganitong aksyon ay kailangan para:

 • Upang sumunod sa isang legal na obligasyon
 • Upang maprotektahan at mapagtanggol ang karapatan o pag-aari ng Chess.com, LLC
 • Upang maiwasan o imbestigahan ang mga posibleng maling gawain na konektado sa Serbisyo
 • Upang maprotektahan ang personal na seguridad ng mga users ng Serbisyo o ang publiko
 • Upang maprotektahan laban sa legal na pananagutan

Seguridad Ng Data

Ang seguridad ng iyong data ay mahalaga sa amin, pero tandaan na walang paraan ng transmission gamit ang Internet o, paraan na electronic storage ay 100% secure. Habang nagsisikap kaming gumamit ng mga katanggap-tanggap na mga paraang pang-komersyo para maproteksyonan ang iyong Personal na Data, hindi namin maga-garantiya ang ganap na seguridad nito.

"Huwag i-Track" Senyales

Hindi namin sinusuportahan ang Do Not Track ("DNT"). Ang Do Not Track ay isang kagustuhan na maaari mong ilagay sa iyong web browser upang ipaalam sa mga website na hindi mo nais na masubaybayan.

Pwede mong i-enable o i-disable ang Do Not Track sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng mga Preferences o Settings sa iyong web browser.

Ang Iyong Karapatan sa Proteksyon ng Data Sa Ilalim ng General Data Protection Regulation (GDPR)

Kung ikaw ay isang residente ng European Economic Area (EEA), mayroon kang ilang mga karapatan sa pangangalaga ng data. Nilalayon ng Chess.com, LLC na gumawa ng makatuwirang mga hakbang upang pahintulutan kang iwasto, baguhin, tanggalin, o limitahan ang paggamit ng iyong Personal na Data.

Kung nais mong malaman kung ano ang hawak naming Personal na Data tungkol sa iyo at kung nais mo itong alisin sa aming mga system, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

Pwede mong i-edit ang impormasyon ng iyong account sa Chess.com anumang oras. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga sumusunod ay ang iyong mga karapatan sa proteksyon ng data:

 • Ang karapatan sa pag-access, pagbago o pagtanggal ng impormasyong nakalap namin tungkol sa iyo. Kailanman na magawang posible, pwede mong i-access, baguhin o hilingin ang pagtanggal ng Personal Data mo direkta mula sa loob ng seksyon na account settings. Kung hindi mo magawa ang mga aksyong ito nang sarili mo, makipag-ugnayan sa amin para tulungan ka.
 • Karapatan sa Pagtutuwid. May karapatan kang ituwid ang impormasyon mo kung ang impormasyon na iyon ay hindi tama o nagkukulang.
 • Ang karapatang tumutol. May karapatan kang tumutol sa pagproseso namin sa Personal Data mo.
 • Karapatan sa Pagharang May karapatan kang hilingin na harangin namin ang pagproseso sa personal na impormasyon mo.
 • Ang karapatan sa portability ng data. May karapatan kang mabigyan ng kopya ng nakalap naming impormasyon tungkol sa iyo na naka-structure, machine-readable, at sa format na karaniwang ginagamit.
 • Ang karapatang bawiin ang pahintulot. Meron ka ring karapatang bawiin ang pahintulot mo anumang oras kung saan sumasalalay ang Chess.com, LLC sa pahintulot sa pagproseso ng iyong personal na impormasyon.

Mangyaring tandaan na maaaring papatunayan namin sa iyo ang iyong pagkakakilanlan bago makatugon sa mga naturang kahilingan.

Ikaw ay may karapatang magreklamo sa isang Data Protection Authority tungkol sa aming pagkolekta at paggamit ng iyong Personal na Data. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na data protection authority sa European Economic Area (EEA).

Tagapagbigay ng Serbisyo

Maaari kaming gumamit ng mga ikatlong partidong kumpanya at mga indibidwal upang maisagawa ang aming Serbisyo ("Mga Tagapagbigay ng Serbisyo"), kasama ang Data Processors, upang maibigay ang Serbisyo sa aming ngalan, upang maisagawa ang mga serbisyo na may kaugnayan sa Serbisyo o upang matulungan kami sa pagsusuri kung paano ginagamit ang aming Serbisyo.

Ang mga ikatlong partidong ito ay may access lamang sa iyong Personal na Data para magawa ang mga task para sa amin at obligado na hindi i-disclose o gamitin ito para sa anumang layunin.

Analytics

Maaari kaming gumamit ng mga third-party na Service Providers upang masubaybayan at masuri ang paggamit sa aming Serbisyo.

Amplitude

Ang Amplitude ay isang serbisyong web analytics na sumusunod at nag-uulat ng trapiko sa website. Ginagamit nito ang nakolektang data upang sundan at i-monitor ang paggamit sa aming Serbisyo.

Patalastas

Maaari kaming gumamit ng mga third-party na Service Providers upang magpakita ng mga patalastas sa iyo para matulungan ang suporta at mapanatili ang aming Serbisyo.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Ang Google, bilang isang third party na vendor, ay gumagamit ng cookies upang maghatid ng mga patalastas sa aming Serbisyo. Ang paggamit ng Google ng DoubleClick cookie ay nagbibigay-daan dito at ng mga partners nito na maghatid ng mga patalastas sa aming mga users batay sa kanilang pagbisita sa aming Serbisyo o ibang mga website sa Internet.

Ikaw ay pwedeng umayaw sa paggamit ng Cookie na DoubleClick para sa advertising batay sa interes mo sa pamamagitan ng pagbisita sa web page ng Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences.

Mga Kabayaran

Maaari kaming magbigay ng mga bayad na produkto at/o mga serbisyo sa loob ng Serbisyo. Sa kasong iyon, gumagamit kami ng mga serbisyo ng third-party para sa pagproseso ng bayad (halimbawa ay mga tagaproseso ng bayad).

Hindi namin itatago o kukolektahin ang mga detalye ng iyong card sa pagbabayad. Ang impormasyong iyon ay direktang ibinibigay sa aming mga third-party na tagaproseso ng bayad na ang paggamit ng iyong personal na impormasyon ay pinamamahalaan ng kanilang Patakaran sa Privacy. Ang mga tagaproseso ng bayad na ito ay sumusunod sa mga pamantayang itinakda ng PCI-DSS na pinangangasiwaan ng PCI Security Standards Council, na isang pinagsamang pagsisikap ng mga tatak tulad ng Visa, Mastercard, American Express at Discover. Ang mga pangangailangan ng PCI-DSS ay tumutulong na matiyak ang ligtas na paghawak ng impormasyon sa pagbabayad.

Ang mga tagaproseso ng bayad na gamit namin ay:

Apple Store In-App Payments

Ang kanilang Privacy Policy ay pwedeng makita sa https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Google Play In-App Payments

Ang kanilang Privacy Policy ay pwedeng makita sa https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Ang kanilang Privacy Policy ay pwedeng makita sa https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Ang kanilang Privacy Policy ay pwedeng makita sa https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa iba pang mga site na hindi namin pinapatakbo. Kung nag-click ka sa isang link ng third party, mapupunta ka sa site ng third party na iyon. Mariin naming ipinapayo na pag-aralan ang Privacy Policy ng bawat site na binibisita mo.

Wala kaming kontrol at wala kaming pananagutan sa content, mga patakaran sa privacy o gawi ng anumang mga site o serbisyo na third party.

Privacy ng Mga Bata

Hindi inaasinta ng Chess.com ang sinumang mas bata sa edad na 18 ("Mga Bata") para gamitin ang aming Serbisyo.

Hindi kami sadyang kumukolekta ng personal na makikilalang impormasyon mula sa sinumang wala pa sa 18 taong gulang. Kung ikaw ay isang magulang o tagapag-alaga at alam mo na ang iyong mga Anak ay nagbigay sa amin ng Personal na Data, pakikontak kami. Kapag nalaman naming nakakolekta kami ng Personal na Data mula sa mga bata nang walang pagpapatunay ng pahintulot ng magulang, gagawa kami ng mga hakbang upang maalis ang impormasyong iyon sa aming mga server.

PAUNAWA NG PRIVACY PARA SA MGA RESIDENTE NG CALIFORNIA

Itong Paunawa ng Pagkapribado para sa mga Residente ng California ay nagdaragdag ng impormasyon na nilalaman sa aming Patakaran sa Pagkapribado at para lamang sa lahat ng mga bisita, user at ibang nakatira sa Estado ng California. Ginamit namin ang paunawang ito upang sumunod sa California Consumer Privacy Act ng 2018 (CCPA). Ang anumang mga term na tinukoy sa CCPA ay may parehong kahulugan kapag ginamit sa paunawang ito.

Ang Mga Karapatan Mo at Pagpipilian

Nagbibigay ang CCPA sa mga consumer (residente ng California) ng mga tiyak na karapatan tungkol sa kanilang personal na impormasyon. Para sa layunin ng Paunawa sa Pagkapribado para sa mga residente ng California, kasama sa personal na impormasyon ang "Personal na Data", "Data sa Paggamit", at "Mga Cookies" sa pagkakatukoy sa mga terminong ito sa Patakaran sa Pagkapribado. Inilalarawan ng seksyong ito ang iyong mga karapatan sa CCPA at ipinapaliwanag kung paano gamitin ang mga karapatang iyon.

Access sa Tiyak na Impormasyon at Karapatan sa Data Portability

May karapatan kang humiling na ibigay namin sa iyo ang ilang impormasyon tungkol sa aming pagkolekta at paggamit ng iyong personal na impormasyon sa nakaraang 12 buwan basta hindi napapailalim sa exception sa ilalim ng CCPA.

Mga Karapatang Humiling ng Pagtanggal

Mayroon ka ring karapatang humiling na tanggalin ang anuman sa iyong personal na impormasyon na nakolekta namin mula sa iyo at itinabi, na naaayon sa ilang exceptions.

Paggamit sa Access, Data Portability, at Mga Karapatan sa Pagtanggal

Upang magamit ang access, portability ng data, at mga karapatan sa pagtanggal na inilarawan sa itaas, mangyaring magsumite ng isang verifiable na consumer request sa amin sa pamamagitan ng:

Telepono: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Postal Address:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Para maging verifiable dapat ang hiling mo ay:

 • Magbigay ng sapat na impormasyong makakapagpatibay sa amin na ikaw ang taong kinolektahan namin ng personal na impormasyon o isang awtorisadong kinatawan.
 • Ilarawan ang iyong kahilingan nang may sapat na detalye na magbibigay-daan sa amin na maunawaan nang maayos, masuri, at matugunan ito.

Hindi kami maaaring tumugon sa iyong kahilingan o magbigay sa iyo ng personal na impormasyon kung hindi namin mapatunayan ang iyong pagkakakilanlan o awtoridad para gawin ang kahilingan at makumpirma ang personal na impormasyon ay nauugnay sa iyo.

Ikaw lamang, o isang taong nakarehistro sa Secretarya ng Estado ng California na pinahintulutan mong umaksyon sa ngalan mo, ang maaaring gumawa ng isang verifiable na consumer request na may kaugnayan sa iyong personal na impormasyon. Maaari ka ring gumawa ng isang verifiable na consumer request para sa iyong menor de edad na anak.

Walang Discrimination

Hindi ka namin ididiskrimina sa paggamit ng alinman sa iyong mga karapatan sa CCPA. Maliban na lang kung pinahihintulutan ng CCPA, hindi ka namin: (i) pagkakaitan ng mga kalakal o serbisyo; (ii) sisingilin ng iba't ibang mga presyo o rate para sa mga kalakal o serbisyo, kabilang ang pagbibigay ng diskwento o iba pang mga benepisyo, o pagpapataw ng mga parusa; (iii) bibigyan ng ibang antas o kalidad ng mga kalakal o serbisyo; o (iv) imumungkahi na maaari kang makatanggap ng ibang presyo o rate para sa mga kalakal o serbisyo o ibang antas o kalidad ng mga kalakal o serbisyo.

Pagbenta sa Personal na Impormasyon Mo

Hindi kami nagbebenta, at hindi namin ipinagbibili ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido para sa negosyo o komersyal na layunin sa 12 buwan bago ang epektibong petsa ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, dahil nauunawaan namin ang salitang "ibenta" sa ilalim ng CCPA.

Personal na Impormasyong Kinokolekta, Ginagamit at Isinisiwalat namin

Tinukoy ng CCPA ang mga kategorya ng personal na impormasyon na protektado sa ilalim ng CCPA. Ang sumusunod na chart ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa personal na impormasyong kinokolekta namin kaugnay ng bawat kategorya at ang mga pinagmulan ng mga naturang kinokolekta naming data. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa personal na impormasyong kinokolekta namin at kinolekta namin sa 12 buwan bago ang epektibong petsa ng aming Patakaran sa Pagkapribado tingnan ang pamagat na "Mga Uri ng Data na Kinokolekta" ng aming Patakaran sa Pagkapribado. Maaari kaming gumamit ng personal na impormasyon para sa mga layuning pangnegosyo/komersyal na inilarawan sa ilalim ng pamagat na "Paggamit ng Data" ng aming Patakaran sa Pagkapribado. Para sa impormasyon tungkol sa kung paano namin ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon tingnan ang mga pamagat na "Pagsisiwalat ng Data", "Mga Provider ng Serbisyo", "Ang Analytics" at "Advertising" ng aming Patakaran sa Pagkapribado.

Kategorya ng Personal na Impormasyon PI na kinokolekta namin sa Kategoryang ito Pinanggalingan ng PI
 1. Identifiers
 • Isang tunay na pangalan o alyas
 • Mga Internet Protocol address(es)
 • Email address
 • Pangalan ng account (username), o ibang katulad na pagkakakilanlan
 • Mobile push tokens
 • Ang mga tukoy na pagkakakilanlan ng third-party na may kaugnayan sa mga serbisyo ng chess (hal., USCF o Fide ID number) ay maaaring kolektahin para sa ilang mga account
 • Impormasyong ibinibigay mo sa amin
 • Impormasyong awtomatikong kinokolekta namin mula sa iyo
 • Ikatlong Partidong Tagapagbigay ng Serbisyo
 1. Mga kategorya ng personal na impormasyong nakalista sa batas ng California Customer Records (Cal. Civ. Code ยง 1798.80(e))
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Mga protektadong katangian ng pag-uuri sa ilalim ng batas ng California o federal
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Impormasyong pang-komersiyal
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Biometric na Impormasyon
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Internet o iba pang katulad na gawain ng network
 • Kasaysayan ng browsing sa chess.com lamang
 • Impormasyong awtomatikong kinokolekta namin mula sa iyo
 • Ikatlong Partidong Tagapagbigay ng Serbisyo
 1. Geolocation data
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Sensory na data
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Propesyonal o impormasyong may kaugnayan sa trabaho
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Hindi pampublikong impormasyong pang-edukasyon (ayon sa Batas sa Edukasyong Pampamilya at Patakaran sa Pagkapribado (20 U.S.C. Seksyon 1232g, 34 C.F.R. Bahagi 99))
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop
 1. Mga inferences na kinuha mula sa iba pang personal na impormasyon
 • hindi naaangkop
 • hindi naaangkop

CONTACT INFORMATION

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o komento tungkol sa paunawang ito o ang mga paraan kung saan kinokolekta at ginagamit ng Chess.com, LLC ang iyong impormasyon tulad ng inilarawan sa Patakaran sa Pagkapribado o nais mong gamitin ang iyong mga karapatan sa ilalim ng batas ng California, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa:

Telepono: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
Email: support@chess.com
Postal Address:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

MGA PAGBABAGO SA ABISO SA PATAKARANG PAMPRIBADO NA ITO

Inilalaan namin ang karapatang baguhin ang aming Patakaran sa Pagkapribado sa aming pagpapasya at sa anumang oras. Kapag gumawa kami ng mga pagbabago sa aming Patakaran sa Pagkapribado, (i) ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email at/o isang kapansin-pansing paunawa sa aming Mga Serbisyo at (ii) ipo-post ang na-update na Patakaran sa Pagkapribado sa website at ia-update ang epektibong petsa ng Patakaran sa Pagkapribado. Ikaw ay pinapayuhang palagiang suriin ang Patakaran sa Pagkapribado para sa anumang mga pagbabago.

Ang iyong patuloy na paggamit ng aming website kasunod ng pag-post ng mga pagbabago ay nagpapatunay sa iyong pagtanggap sa mga naturang pagbabago.