Mga Natapos na Laro
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
the Great Lakes Chess Unity - G.L.C.U 2.5
Bored doctors on call & friends 5.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 2200 2 araw/tira
Bored doctors on call & friends 8
Team Philippines United 0
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 3.5
Powerful Pawns 2.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 4.5
Chess Champ 5.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 4
ELECTRONIC TEAM 4
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 7
Team Puerto Rico and Olivari friends 3
Mga Manlalaro: 5 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 3
PHILIPPINES' FINEST Chess Club 7
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1945 2 araw/tira
Bored doctors on call & friends 11
Team British Columbia 3
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Team7 1.5
Bored doctors on call & friends 4.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1990 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 3.5
Chess-Medicine-Music-Photos-Religion-Science 6.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1950 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 2
Team Romania 8
Mga Manlalaro: 6 Rating: < 1950 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 9.5
Blunder Brothers (and Sisters) 2.5
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1980 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 8.5
ASIA 5.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: 1100 - 2100 5 araw/tira
Bored doctors on call & friends 4.5
Slavic Pride 5.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 2000 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 7
Team Azerbaijan 3
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1950 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 2.5
Flying Chess Team 3.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1900 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 2
Hajduk Split 4
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 1
World Friendship 3
Mga Manlalaro: 2 Rating: Para sa Lahat 2 araw/tira
Chess Lover 2
Bored doctors on call & friends 2
Mga Manlalaro: 3 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira
Bored doctors on call & friends 2
Team Azerbaijan 4