Mga Laban na Nagaganap

Mga Manlalaro: 23 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira 97.83% Kumpleto
8
37
Mga Manlalaro: 8 Rating: < 1525 3 araw/tira 93.75% Kumpleto
5
10
Mga Manlalaro: 7 Rating: < 1500 3 araw/tira 92.86% Kumpleto
4.5
8.5
Mga Manlalaro: 14 Rating: < 1700 3 araw/tira 92.86% Kumpleto
7
19
Mga Manlalaro: 21 Rating: < 2000 3 araw/tira 90.48% Kumpleto
22
16
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90% Kumpleto
8
10
Mga Manlalaro: 20 Rating: < 1800 3 araw/tira 90% Kumpleto
25.5
10.5
Mga Manlalaro: 10 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 90% Kumpleto
4.5
13.5
Mga Manlalaro: 19 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 86.84% Kumpleto
13
20
Mga Manlalaro: 15 Rating: Para sa Lahat 1 araw/tira 86.67% Kumpleto
18
8
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1199 3 araw/tira 83.33% Kumpleto
3
2
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 81.82% Kumpleto
13.5
4.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: 1100 - 1800 3 araw/tira 77.78% Kumpleto
4
10
Mga Manlalaro: 14 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 75% Kumpleto
10.5
10.5
Mga Manlalaro: 3 Rating: < 1900 3 araw/tira 66.67% Kumpleto
1.5
2.5
Mga Manlalaro: 5 Rating: < 1525 3 araw/tira 50% Kumpleto
2.5
2.5
Mga Manlalaro: 4 Rating: < 1199 3 araw/tira 50% Kumpleto
3
1
Mga Manlalaro: 11 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 45.45% Kumpleto
4.5
5.5
Mga Manlalaro: 9 Rating: Para sa Lahat 3 araw/tira 33.33% Kumpleto
4
2