Mga Patakaran sa Pamayanan ng Chess.com

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.

Petsa ng Pagkabisa: March 25, 2019

Ang Chess.com ay naging pinakamalaking online na pamayanan ng chess na may milyun-milyong aktibong miyembro na kumakatawan sa bawat bansa sa planeta. Ang aming layunin ay lumikha ng isang masaya, ligtas, at patas na lugar para sa lahat ng mga tagahanga ng chess upang i-enjoy ang laro.

Hinihikayat namin ang lahat ng mga miyembro na tratuhin ang iba kung paano nila nais matrato at sundin ang mga nakasaad na patnubay sa ibaba. Ang mga manlalaro at mga miyembro ng pamayanan na hindi makasunod sa mga patakarang ito ay masasailalim sa mga babala, restriktadong pribilehiyo, hiwalay na pulong ng paglalaro, o maaari ring masara ang kanilang mga account.

Tuntuning Pampamayanang Asal

 • Maging mabait, matulungin, at mapagpatawad
 • Huwag abusuhin, atakihin, pagbantaan, idiskrimina, o tratuhin ng masama ang ibang mga miyembro sa anumang paraan
 • Huwag mang-hijack ng mga thread, mang-troll, o mag-post ng nakakagambala o walang kahulugang content
 • Huwag mag-post ng spam, mga patalastas, o kopyahin/i-paste ang mga komento at mensahe
 • Huwag labis na ipromote ang iyong club
 • Huwag magdebate sa publiko tungkol sa relihiyon o mga paksang politikal
 • Huwag mag-post ng malaswa o pornograpikong content
 • Huwag magtalakay ng mga hindi legal na gawain
 • Huwag gumawa ng higit sa isang account

Patakaran sa Sportsmanship

 • Huwag mag-abort ng mga laro nang madalas
 • Huwag paghintayin ang iyong mga kalaban nang hindi kinakailangan
 • Huwag magdiskonekta o umayaw nang hindi nagreresign kapag natatalo
 • Huwag gipitin o akusahan ang iyong mga kalaban

Patakaran sa Patas na Paglalaro

 • Huwag tumanggap ng tulong mula sa ibang tao, manlalaro, o coach
 • Huwag payagan ang sinuman na gamitin ang iyong account o i-access ang account ninuman
 • Huwag gumamit ng mga chess engines, bot, plugins o anumang tool na nagsusuri ng mga posisyon habang naglalaro
 • Ikaw ay pwedeng gumamit ng Opening Explorer o ibang mga aklat sa opening na walang mga pagsusuri ng engine sa Arawang chess lamang
 • Huwag manipulahin ang mga rating, matches, o resulta ng laro
 • Huwag makialam sa laro ng ibang mga miyembro
 • Ikaw ay hindi maaaring gumamit ng mga tablebases, o anumang ibang resources na nagpapakita ng pinakamagandang tira
 • Huwag mag "blunder check" o gumawa ng anumang pagsusuri sa mga laro mong nagaganap pa
 • Kung naghihinala ka na ang kalaban mo ay gumagamit ng panlabas na tulong, hindi ito dahilan para gawin mo rin. Paki-report ang manlalaro

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aming mga patakaran, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Support Team.