Mga Patakaran sa Pamayanan ng Chess.com

Ang sumusunod na text ay isang saling-wikang nagbibigay impormasyon lamang. Ang tanging legal at balidong bersyon ay available sa Ingles.

Petsa ng Pagkabisa: March 25, 2019

Ang Chess.com ay naging pinakamalaking online na pamayanan ng chess na may milyun-milyong aktibong miyembro na kumakatawan sa bawat bansa sa planeta. Ang aming layunin ay lumikha ng isang masaya, ligtas, at patas na lugar para sa lahat ng mga tagahanga ng chess upang i-enjoy ang laro.

We encourage all members to treat others how they would like to be treated and to follow the specific guidelines below. Players and community members who are unable to follow these rules will be subject to warnings, restricted privileges, separated playing pools, or even having their accounts closed.

Tuntuning Pampamayanang Asal

 • Maging mabait, matulungin, at mapagpatawad
 • Huwag abusuhin, atakihin, pagbantaan, idiskrimina, o tratuhin ng masama ang ibang mga miyembro sa anumang paraan
 • Huwag mang-hijack ng mga thread, mang-troll, o mag-post ng nakakagambala o walang kahulugang content
 • Huwag mag-post ng spam, mga patalastas, o kopyahin/i-paste ang mga komento at mensahe
 • Huwag labis na ipromote ang iyong club
 • Huwag magdebate sa publiko tungkol sa relihiyon o mga paksang politikal
 • Huwag mag-post ng malaswa o pornograpikong content
 • Huwag magtalakay ng mga hindi legal na gawain
 • Huwag gumawa ng higit sa isang account

Patakaran sa Sportsmanship

 • Huwag mag-abort ng mga laro nang madalas
 • Huwag paghintayin ang iyong mga kalaban nang hindi kinakailangan
 • Huwag magdiskonekta o umayaw nang hindi nagreresign kapag natatalo
 • Huwag gipitin o akusahan ang iyong mga kalaban

Patakaran sa Patas na Paglalaro

 • Huwag tumanggap ng tulong mula sa ibang tao, manlalaro, o coach
 • Huwag payagan ang sinuman na gamitin ang iyong account o i-access ang account ninuman
 • Huwag gumamit ng mga chess engines, bot, plugins o anumang tool na nagsusuri ng mga posisyon habang naglalaro
 • You may use Opening Explorer or other opening books without engine evaluations in Daily chess only
 • Huwag manipulahin ang mga rating, matches, o resulta ng laro
 • Huwag makialam sa laro ng ibang mga miyembro
 • You may not use tablebases, or any other resources which reveal the best move
 • Huwag mag "blunder check" o gumawa ng anumang pagsusuri sa mga laro mong nagaganap pa
 • Kung naghihinala ka na ang kalaban mo ay gumagamit ng panlabas na tulong, hindi ito dahilan para gawin mo rin. Paki-report ang manlalaro

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa aming mga patakaran, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Support Team.