Chessdemon2019
Manlalarong May Titulo
Miyembrong Diamond
Tagasanay ng Chess.com