چگونه از اشتباهات فاحش بپرهيزيم؟ قسمت اول

SaeidR70

 

چگونه از اشتباهات فاحش بپرهيزيم؟

نگارنده: GM Gserper

مترجم: سعيد رمضاني

اگر شما يکي از شرکت کنندگان هميشگي در تورنمنت هاي شطرنج باشيد تفاوت هاي زيادي در اين گونه بازي ها مشاهده مي کنيد: بازيکنان مختلف، زبان ها متفاوت، گشايش هاي متنوع، مدل هاي موي  گوناگون و غيره. اما يک ويژگي مشترک در تمامي تورنمنت ها وجود دارد که شما آن را از دست نمي دهيد. آن چيزي نيست به جز: اشتباهات فاحش(blunders).

 اشتباهات فاحش بزرگترين دشمن هر بازيکن شطرنج است. هرگاه مي شنويد که دوست شما مي گويد: "من پوزيسيون کاملاً برنده داشتم اما ..." شما سريعاً متوجه مي شويد که چه اتفاقي براي وي افتاده است. چه تعداد تورنمنت که با اشتباه سهوي خراب نشده است، چه تعداد شطرنجباز که هرگز قادر به رفع يک اشتباه فاحش شان نشده اند.

يک باور عمومي وجود دارد که تنها بازيکنان ضعيف دچار چنين اشتباهاتي مي شوند. اين باور خيلي دور از واقعيت است. در حقيقت تمامي مثال هايي که در اين مقاله ارائه مي شود برگرفته از بازي هاي استادان و استاد بزرگان شطرنج مي باشد. همچنين بسياري از قهرمانان جهان هم در اينجا معرفي مي شوند که دچار اشتباه فاحش شده اند. تنها تفاوت در اين است که يک استاد بزرگ شطرنج در هر 50 بازي فقط يک بار دچار اين گونه اشتباهات مي شود و لي يک مبتدي در هر بازي 50 بار اين اشتباهات را انجام مي دهد. اما از آنجايي که هميشه بارقه اميدي وجود دارد مزيتي براي بازيکنان در مقابله با اشتباهات فاحش وجود دارد. اگر هر بازيکني بتواند درصد اين قبيل اشتباهات خود را کاهش دهد خيلي سريع خواهد توانست 200 تا 300 امتياز به ريتينگ خود بيافزايد.

متاسفانه بيشتر شطرنج بازان فکر مي کنند اشتباهات فاحش اتفاقي هستند. آنها هر چيزي را مورد سرزنش قرار مي دهند. يک حريف سمج که بازي را واگذار نمي کند در حالي که مي بايست اينکار را مي کرد، هواي گرم سالن يا غذايي که قبل از انجام بازي خورده بودند. حقيقت اين است که اشتباهات فاحش شانسي نيستند. براي هر اشتباهي دليلي وجود دارد و درک دليل هر اشتباه نيمي از راه موفقيت در مواجهه با اشتباهات فاحش مي باشد.

خوشبختانه تمامي اشتباهات فاحش داراي دلايل مشترکي هستند. هدف اين مقاله طبقه بندي اشتباهات فاحش و توضيح چگونگي از بين بردن هر کدام از آنهاست.                                             

ادامه دارد ... 

HaFaSani

بسیار متشکر از دوست گرامی جناب آقای رمضانی بخاطر این مقاله زیبا، امیدوارم همه دوستان استفاده لازم را ببرند

hamed_hakim

mer30 aghaye ramezani.

SaeidR70

Khahesh mikonam

Omidvaram mofid basheh

bobbyDK

I agree there is a reason for every mistake. most of the reasons are based on psychology.

CrecyWar

Persian to English translation

How to avoid the errors?

Author: GM Gserper

Translator: S. Ramezani

 But there is a common feature in all the tournaments that you can never lose it. It is not anything except: errors (blunders).

 
Every chess player is the greatest enemy of errors. Whenever you hear a friend say: "I totally won position, but I ..." You will quickly realize that what has happened to him. How many tournaments with an inadvertent mistake is not broken, how many chess players who have never been able to resolve a grave mistake.

There is a general belief that weaker players are suffering from such mistakes. This belief is very far from reality. In fact all examples presented in this article are taken from the game is chess masters and grandmasters. Also introduced here are also many world champions who have suffered a grave mistake.But since there is always a ray of hope there is advantage for the players to deal with errors. If any player is capable of such mistakes would quickly reduce their ratings increase to 200 to 300 points.

I think most chess players are random errors. They are blamed for everything. A stubborn opponent who does not leave the game while he should do it, warm or room where food was eaten before the game. This is not true that the chance of errors.

Fortunately, all errors are a common cause. This paper describes how the classification errors and to eliminate any of them.

More ...
CrecyWar
HaFaSani wrote:

بسیار متشکر از دوست گرامی جناب آقای رمضانی بخاطر این مقاله زیبا، امیدوارم همه دوستان استفاده لازم را ببرند


 I am very grateful to Mr. Ramezani's fine article, I take all the necessary

CrecyWar
bobbyDK wrote:

I agree there is a reason for every mistake. most of the reasons are based on psychology.


 من موافقت می کنم دلیلی برای هر اشتباه وجود دارد. بسیاری از دلایل در روانشناسی است.

pejman1357

منتظر بقیه اش هستیم