Dansker_88
Date d'inscription
16 juin 2014
Dernière connexion
il y a 2 h
Vues
1 896
Abonnés
250
Points
1 801

Det er ganske sandt, hvad Philosophien siger, at Livet maa forstaaes baglænds. Men derover glemmer man den anden Sætning, at det maa leves forlænds. Hvilken Sætning, jo meer den gjennemtænkes, netop ender med, at Livet i Timeligheden aldrig ret bliver forstaaeligt, netop fordi jeg intet Øieblik kan faae fuldelig Ro til at indtage Stillingen: baglænds.”

 

Søren Kierkegaard