GM-truongphukmink
Date d'inscription
6 avr. 2020
Dernière connexion
Mar 12, 2021
Vues
1 173
Abonnés
480
Points
2 092

Sống vì cờ 

Sống vì người khác 

Sống vì Liêm và Carlsen 

Sống vì ước mơ trở thành Đại Kiện Tướng !