khanhdeptrai09

Chơi Tiktok cùng với mình nhé ID: khanh09chess

https://www.tiktok.com/@khanh09chess?lang=vi-VN

Hay chơi Rubik có ai chơi thì điểm danh tại đây: