Viktor Korchnoi chess club

Soviet Union, Switzerland
248
24 nov 2020
72 (#669)
0 (#56087)