kehuydiet1411

Trận thắng trước FM: https://www.chess.com/analysis/game/live/26191843241

Ván đấu có độ chình xác cao nhất: https://www.chess.com/analysis/game/live/35345825663?tab=review