News
News

Breaking news: Kramnik loses on time

ArnieChipmunk
| 0 | Chess Event Coverage

Na anderhalf uur in spanning te hebben gezeten, lijkt het dan toch officieel: Kramnik heeft de vijfde matchpartij verloren door tijdsoverschrijding.?Ǭ†Terwijl Topalov achter de zwarte stukken zat te wachten, weigerde Kramnik?Ǭ†de eerste?Ǭ†zet te doen totdat de deur naar zijn rustruimte zou worden heropend.After one and a half hour of anxiety, it seems official: Kramnik has lost the fifth match game by overstepping the time. While Topalov was waiting behind the black pieces, Kramnik refused to play the first move until the door to his rest room would be reopened.

Er wordt alweer volop gespeculeerd over?Ǭ†hoe het nu verder moet. Is het voorstelbaar dat?Ǭ†beide heren nog tegenover elkaar?Ǭ†willen plaatsnemen? Het is eerder gebeurd: in 1972 natuurlijk. Toen werd Fischer ook overgehaald om de derde partij tegen Spassky te spelen.?Ǭ†Legendarisch zijn de bemiddelingspogingen die destijds?Ǭ†werden ondernomen door o.a. Euwe. Wie zou?Ǭ†zoiets nu kunnen doen?

Is het een idee om Kasparov te bellen?

Update 16.50 uur: de vijfde partij is uitgesteld tot nader orde. Kramnik heeft verklaard dat hij bereid is morgen de vijfde partij te spelen onder de voor de match gestelde condities.

Speculations about what next to do started almost immediately. Is it possible that both players will want to take place?Ǭ†behind the board again? It has happened before:?Ǭ†in 1972, of course. Then Fischer was also?Ǭ†persuaded to play the third game against Spassky. Legendary are the negotions?Ǭ†by Euwe amongst others. Who could do something similar now?

Perhaps someone should call?Ǭ†Kasparov?

Update 16:50 hrs: the fifth game is abandoned. Kramnik declared that he's willing to play the fifth game tomorrow according to the rules agreed prior to the match.

More from CM ArnieChipmunk
Why chess will never be popular

Why chess will never be popular

In praise of draws

In praise of draws