News

Danailov claims Kramnik is using Fritz 9

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Net nu iedereen blij was dat er weer geschaakt werd en men niet meer over het toiletgedrag van Kramnik had, komt onze grote vriend Silvio Danailov met de mededeling dat 78% van de zetten van Kramnik overeenkomen met de zet die Fritz 9 zou spelen.Just when everyone is happy that the whole toilet incident is gone and we're playing again, our big friend Silvio Danailov claims that 78% of Kramnik's moves are the same as Fritz 9 suggests.

Waar is die vent mee bezig? Ok?ɬ©, het verklaart waarom het Topalov-kamp zo hysterisch doet omtrent het toiletbezoek en hierom de verdenking hadden. Maar als het waar zou zijn zou Kramnik toch wel Rybka gebruiken in plaats van het verouderde Fritz 9? ;)

Een ding is zeker: na deze match is of Kramnik of Topalov niet meer geliefd bij het grote publiek, en als het Topalov kamp nu niet met keiharde bewijzen komt ben ik bang dat Topalov diegene is.

Laten we nu maar gaan genieten van wat de spelers op het bord brengen, zolang het nog kan...What in the hell is this guy thinking? Fact is that this explains the toilet affair as most probably they already had this suspicion. What's a bit awkard is that this is announced fifteen minutes before game seven. And even more awkward: Rybka is much stronger than Fritz 9, so why not use the best programm if you were planning to cheat anyways. ;)

One thing is for sure: after this match either Kramnik or Topalov is no longer wanted by the crowd, and unless real evidence is shown I am afraid this will be Topalov.

For now, let's enjoy the chess while we can, over here."^Reports^^^1159987157^1314790904^forest "Hold it stop it"^"Foto: Chessbase
Carsten Hensel (foto: Chessbase)Oh oh oh, wat wordt ons ongrijpbare, mysterieuze, wetenschappelijke, kunstzinnige maar vooral prachtige schaakspel ontzettend bezoedeld daar in Elista. De ene open brief na de andere, persbericht na persbericht, het is moddergooien wat de klok slaat. Nu weer van de kant van Kramnik: manager Carsten Hensel dringt erop aan dat leden van het Topalov-team worden gefouilleerd op technische apparatuur als ze de rustruimtes/toilletten betreden. Ze zouden spullen kunnen achterlaten om zo te zorgen voor 'bewijs' voor hun aantijgingen. (Op zich een sterk antwoord van Hensel op collega Danailov.)Foto: Chessbase
Carsten Hensel (foto: Chessbase)My my my, how besmirched is our intangible, mysterious, scientific, artistic and above all beautiful game of chess there in Elista. One open letter after the other, press release after press release, it's nothing more that throwing mudd. Now it's the side of Kramnik: manager Carsten Hensel urges FIDE to search everybody from the Topalov team who enters the restrooms/toilets for technical devices. They could leave the stuff to collect 'evidence' for their accusations. (Actually quite a strong answer by Hensel to his colleague Danailov.)
More from PeterDoggers
China, Uzbekistan To Play World Team Chess Championship Final

China, Uzbekistan To Play World Team Chess Championship Final

Carlsen Tops 'Strongest-Ever Field' At Tata Steel Chess 2023

Carlsen Tops 'Strongest-Ever Field' At Tata Steel Chess 2023