News

KRAMNIK WORLD CHAMPION

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Foto: FIDE

Vladimir Kramnik is wereldkampioen schaken. De enige echte. De beste. Topalov is in gewoon schaken ongeveer even goed, zo lieten de reguliere partijen zien, maar in de bloedstollende tiebreak (die om vier rapidpartijen ging) was Kramnik de sterkste. De eerste partij eindigde in remise, de tweede won Kramnik, de derde won Topalov en de vierde won Kramnik weer.

Topalov heeft voor de meeste schaakfans de aantrekkelijkste speelstijl maar toch zal de meerderheid blij zijn met de overwinning van Kramnik. Enerzijds omdat Topalov en zijn manager Danailov zich zeer laag hebben gedragen in wat de geschiedenis ingaat als de toiletaffaire, anderzijds omdat er nu geen juridisch steekspel zal beginnen over de verloren vijfde partij.

Eindelijk hereniging in de schaakwereld! Eindelijk, sinds 1993, toen Kasparov en Short buiten de FIDE om een tweekamp gingen spelen, kunnen we weer spreken van ?ɬ©?ɬ©n wereldkampioen! Hoera!
Update 19.33 uur: TWIC en Susan Polgar melden dat Topalov de laatste partij door een vreselijke blunder heeft verloren, maar het eindspel is volgens mij al verloren daar:

Kramnik-Topalov WK-match (4e tiebreakpartij), 2006

Hier sloeg zwart op c5, 43...Txc5? waarna 44.Tb7+ hem tot onmiddellijke opgave dwong. De zet van zwart verdient slechts ?ɬ©?ɬ©n vraagteken aangezien wit ook op bijvoorbeeld 43...Tc1 wint. Zie mijn analyse.
Update 22.02 uur: Zo, het schaken heeft eens nu.nl gehaald!

Zo'n kort stuk, en dan nog een fout. Het grote publiek weet inderdaad niet wat rapid is. Daar hebben ze gelijk in. Maar toch...Vladimir Kramnik is world chess champion. The one and only. The best. Topalov is about as good in normal chess, as the regular games showed, but in the nerve-racking tiebreak (consisting of four rapid games) Kramnik was the strongest. The first game ended in a draw, the second was won by Kramnik, the third by Topalov and the fourth by Kramnik again.

To most of the chess fans Topalov has the most attractive playing style but still the majority of them will be happy with Kramnik's victory. Firstly, because Topalov and his manager Danailov didn't behave like gentlemen, to put it mildly, in what goes into history as Toiletgate. Secondly, because there won't be a judicial fight about the forfeited fifth game.

Finally, reunification in the chess world! Finally, since 1993, when Kasparov and Short went to play a match outside FIDE, we can speak of one true world champion. Hurray!
Update 19.33 hrs: TWIC and Susan Polgar say that Topalov lost the last game by a terrible blunder, but in my opinion the ending is already lost for Black.

Kramnik-Topalov Wch match (4th tiebreak game), 2006

Here Black took on c5, 43...Rxc5? after which 44.Rb7+ forced him to resign immediately. Black's move only deserves one question mark because White also wins after for example 43...Rc1. Have a look at my analysis.
More from PeterDoggers
Elisabeth Paehtz Becomes 40th Female GM In History

Elisabeth Paehtz Becomes 40th Female GM In History

Women's Candidates: Goryachkina-Tan Semifinal Starts With Fighting Draws

Women's Candidates: Goryachkina-Tan Semifinal Starts With Fighting Draws