News

Result Summer Contest

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Na flink wat uitzoekwerk kan ik vandaag de winnaar bekendmaken van de zomerprijsvraag die in de maand augustus gehouden werd op deze website. Wie o wie was het beste in tactische opgaves, eindspelstudies en triviavragen? And the winner is... After doing a lot of sorting out, today I can announce the winner of the Summer Contest that was held during August at this website. Who beat the rest in tactical puzzles, endgame studies and trivia questions? And the winner is...

De winnaar van de zomerprijsvraag van Doggers-schaak is

Robert Kikkert uit Amsterdam!

Hij mag gratis een boek van en bij New in Chess uitzoeken!

Bij het verwerken van de antwoorden ben ik uitgegaan van het volgende systeem: steeds ?ɬ©?ɬ©n punt voor 'in de goede richting', twee punten voor 'bijna helemaal goed' en drie punten voor 'helemaal goed'. Kikkert haalde hiermee maar liefst 57 punten. Heel toevallig: gedeeld tweede werden maar liefst drie deelnemers met 41 punten. Dit waren Francis Cottegnie, Hans J. Larooij en Marinus Luyks.

De prijsvraag leverde een paar grappige antwoorden op.

Bij opgave 12/24:

"Het ging over zijn echtgenote Kohn Martha. Pittig detail: hij deed al beroep op haar aanwezigheid [toen] ze nog zijn ma?ɬÆtresse was."

"Nog een mogelijk antwoord op vraag 14 (naast: wit laat zijn koning los op f6): wit had al koning f6 gespeeld maar nog niet zijn klok ingedrukt, dus hij voltooide zijn zet pas door de klok in te drukken, haha."

En een zeer gedetailleerd antwoord op de laatste vraag:

"In 1961 offerde Keres met zwart zijn dame op de 35 zet (Dxc1). Een toren, twee pionnen op de b- en c-lijn en een zwarte loper beslisten de partij. De partij duurde 23 zetten. De stoel was nog gaaf en kon verder gebruikt worden."

>> bekijk hier de antwoorden op alle 24 opgaves

Tijdgebrek weerhoudt me ervan om dieper in te gaan op de opgaves en de mogelijke antwoorden. In ieder geval hoop ik dat de prijsvraag bevallen is; misschien doe ik in de toekomst wel weer eens zoiets. Voor nu, Robert Kikkert: gefeliciteerd!

The winner of the Doggers-schaak Summer Contest is

Robert Kikkert of Amsterdam!

He can pick a free book published by and sold at New in Chess!

When I checked for the answers I used the following system: one point for 'you get the idea', two points for 'almost okay' and three points for 'excellent'. Kikkert got no less than 57 points. Coincidently, shared second were three participants with 41 points. These were Francis Cottegnie, Hans J. Larooij and Marinus Luyks.

Some funny answers were emailed to me for the contest.

At question 12/24 ('Which player said he couldn't loose when his wife was in the tournament hall?' - the answer being Lasker):

"It was about his wife Kohn Martha. Spicy detail: he already made an appeal to her presence when she was still his mistress."

"Another possible answer to question 14 (except for: White drops his king at f6): White already played his king to f6 and forgot to press his clock, so he finished his move only by pressing the clock, hehe."

And a very detailed answer to the last question (which player dropped off his chair when his opponent Keres sacrificed his queen):

"In 1961 Keres sacrificed his queen on move 35 (Qxc1). A rook, two pawns on the b- and c-file and a black bishop decided the game. The game lasted for 23 moves. The chair was still intact and could be used afterwards."

>> look at all the 24 puzzles and their answers

A lack of time keeps me from digress further about the puzzles and their possible answers. In any case I hope everybody liked the contest; I might do something similar in the future. For now, Robert Kikkert: congratulations!
More from PeterDoggers
Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory

Nepomniachtchi Repeats Levitov Chess Week Victory

Nepomniachtchi, Svidler Lead As Levitov Chess Week Becomes Two-horse Race

Nepomniachtchi, Svidler Lead As Levitov Chess Week Becomes Two-horse Race