News
News

Topalov levels and overtakes

PeterDoggers
| 0 | Chess Event Coverage
Foto: FIDE De beslissing van Kramnik van maandagochtend om onder protest toch door te spelen in de herenigingsmatch tegen Topalov, werd door bijna de hele wereld toegejuicht. (De oude kemphanenen Karpov en Kortchnoi hebben inmiddels allebei aangegeven dat ze in zo'n situatie naar huis waren gegaan.) Kramnik werd deze week geprezen als grote sportheld en is zelfs al ?¢‚ǨÀúde sportiefste schaker aller tijden' genoemd.Kramnik's decision, Monday morning, to continue his reunification match against Topalov under protest, was cheered on by almost everybody. (The two old fighters Karpov and Kortchnoi both said that in such a situation they would have gone home.) This week Kramnik was praised as being a great sports hero and was even named ?¢‚ǨÀúthe most sportsmanlike chess player of all times'.

Het is ook niet niks: al je morele (en juridische?) bezwaren opzij zetten ?¢‚ǨÀúvoor de fans' en ?¢‚ǨÀúin het belang van het schaakspel'. De conclusie van velen was bovendien dat Kramnik daarmee een psychologische klap had uitgedeeld, die zijn uitwerking niet had gemist aangezien Topalov met zijn drie keer wit op rij niet had weten te winnen. Maar nee, de Bulgaar kwam keihard terug, speelde twee sterke partijen en kan de tiende partij van vandaag beginnen met een 5-4-voorsprong.

Een Topalov in vorm is schaaktechnisch gezien een genoegen. Maar gezien alle dramatiek van de laatste weken is zijn voorsprong geen gunstige ontwikkeling. Het is immers zeer de vraag wat Kramnik gaat doen als hij met een punt verschil verliest. En wat als de match gelijk eindigt? Rent Kramnik voor of na de tiebreak naar de rechter?

Als Topalov met 6,5-5,5 wint, dan is de kans groot dat we terug bij af zijn: geen hereniging maar een diepe kloof met een hoop juridisch geharrewar. Misschien moeten we maar hopen dat Topalov nog drie keer wint. Da's in ieder geval duidelijk. Maar ja, de beschuldigingen uit het Bulgaarse kamp, en vooral de manier waarop die naar buiten werden gebracht, waren van een dusdanig laag allooi dat je moeilijk niet voor Kramnik kunt zijn?¢‚Ǩ¬¶

Door tijdgebrek nu pas deze update, vlak voordat alweer de tiende partij gaat beginnen. Hier de negende partij met kort commentaar, gebaseerd op TWIC. Topalov kwam al op zet acht met een totaal onbekende zet (slechts een keer eerder gespeeld) en was daardoor lange tijd op bekend terrein, in tegenstelling tot Kramnik die erg veel tijd nodig had. Wederom speelde de Rus niet op de top van zijn kunnen. In de tijdnoodase, waar Topalov een tijdje snel meespeelde met Kramnik (normaal gesproken af te raden maar soms een succesvolle stragetie), ging zwart onderuit.

In het Engels is ook hier en hier uitstekend commentaar te vinden.Indeed, it's not a small thing to put aside all your moral (and judicial?) objections 'for the fans' and ?¢‚ǨÀúfor the future of the game of chess'. Furthermore, many concluded that Kramnik treated Topalov with a psychological blow that didn't miss its effect, because Topalov couldn't win a game with his three whites in a row. But no, the Bulgarian made another strong comeback, played two excellent games and can start the tenth game today with a 5-4 lead.

A Topalov in good shape is, chess wise, a joy to watch. But in the light of all that drama of the last weeks his lead is quite an unfavourable development. The question is: what will Kramnik do when he loses with a one-point margin? And what if the match ends 6-6? Will Kramnik run to the judge before or after the tiebreak?

When Topalov winst with 6,5-5,5, the situation will probably be the same as before the match: no reunification but a grand canyon between the two and a lot of judicial fuss. Maybe we should hope for Topalov to win three more times. Then at least everything is clear. But after the accusations from the Bulgarian camp, and especially the way they were communicated which was at the lowest level of respect, it's difficult not to be pro-Kramnik...

Because of a lack of time only now this update, when the tenth game is about to start. Here you can find the ninth game with some comments by Malcolm Pein. Topalov played something etremely rare at move eight (played before only once)and could use his preparation for a long time, whereas Kramnik had to solve his problems on his own, which took him a lot of time on the clock. Again, he didn't play at his best. In Kramnik's timetrouble Topalov played quickly along for a while (normally speaking not a good idea but sometimes a succesful stragety), when Black collapsed.

Here and here you can find excellent annotations as well.
More from PeterDoggers
Honorary Grandmaster Title Posthumously Awarded To Sultan Khan

Honorary Grandmaster Title Posthumously Awarded To Sultan Khan

Wei Yi Wins 2024 Tata Steel Chess Masters In Thrilling Tiebreak

Wei Yi Wins 2024 Tata Steel Chess Masters In Thrilling Tiebreak