Retningslinjer for Fair Play

Den følgende teksten er bare en informativ oversettelse. Den eneste juridisk gyldige versjonen er tilgjengelig på engelsk.
Effektiv dato: April 21, 2022

Chess.com har et ansvar i å opprettholde en ren, rettferdig plattform for sjakkspillere over hele verden. Vi forbeholder oss retten til å overvåke alle sjakkpartier som spilles på vår plattform. Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen når som helst og uten varsel til deg. Vennligst se vår brukeravtale for mer informasjon om anvendelse og håndhevelse av retningslinjene for Fair Play.

 • Alle dine trekk må være dine egne
 • Ikke juks på noen måte
 • Motta ikke hjelp fra noen annen person, inkludert foreldre, venner, trenere eller en annen spiller
 • Ikke bruk sjakk-komputere, programmer, boter, programtillegg eller andre verktøy for å analysere posisjoner mens du spiller
 • Det er ikke lov å bruke tablebase eller andre ressurser som viser beste trekk (i både online og daglig sjakk)
 • Du kan kun bruke åpningsutforsker eller andre bøker uten datamaskin-evalueringer i daglig sjakk (men ikke i online/livesjakk)
 • Det er ikke lov å utføre automatiske analyser eller "bukk-sjekking" i partier som pågår
 • Ikke la noen andre bruke din konto
 • Ikke bruk noen andre sin konto
 • Ikke manipuler rangeringer, kamper eller partiresultater kunstig
 • Ikke forstyrr andre medlemmers partier
 • Selv om du mistenker at din motstander bruker ekstern hjelp, så er det ingen unnskyldning til å gjøre det samme. Hvis du mistenker juks, så rapporter spilleren til Chess.com.

UNNTAK: Disse reglene gjelder ikke ved uratede partier eller oppgaver. Men ønsker du å bruke hjelpemidler mot en motstander, så må du gi dem beskjed på forhånd. Vi kan utvide eller begrense aktuelle unntak fra Fair Play-retningslinjene når som helst uten varsel til deg.

ADVARSEL: Hvis vi finner ut at du har brutt våre retningslinjer for Fair Play, så vil vi stenge din konto, og merke den med grunnen til at den er stengt. Alle kontoendringer gjøres etter vårt skjønn. En full oversikt over tiltakene vi tar i bruk for å overvåke ditt spill på Chess.com og håndheve våre retningslinjer for Fair Play, vil du finne i avsnittet om Terminering og Kontorestriksjoner i brukeravtalen.