Szachowa notacja - język szachów!

Szachowa notacja - język szachów!‎

erik
erik
|
170 | Dla początkujących

Szachowa notacja jest wygodną drogą, aby śledzić partie, tak abyś mógł odtworzyć je w celu studiowania motywów taktycznych, zrozumienia błędów lub wprawienia w zachwyt swoich przyjaciół. Wypróbuj szachową notację w swojej kolejnej partii - przekonasz się, że nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż postawiony w dobrym miejscu wykrzyknik przy ruchu, który wygrywa Ci partię.

Algebraiczna notacja

Najprostszą i najpowszechniejszą formą szachowej notacji jest notacja algebraiczna. Polega na określaniu pól szachownicy za pomocą liter i cyfr.

Na tym diagramie biały król stoi na polu c3, a czarny król na polu h5.

Pozioma linia 1 jest miejscem, gdzie na początku partii stoją białe figury, czarne zaczynają na linii 8. Pionowe linie są oznaczone literami, patrząc od strony białych, od lewej do prawej strony.

Co więcej, wielkie litery są używane do oznaczania figur w następujący sposób:
K: król
H: hetman
W: wieża
G: goniec
S: skoczek
P: pionek (chociaż w notacji pomija się oznaczanie pionka)

How to Write a Chess Move

Jak zapisać ruch

Aby zapisać ruch, podaj nazwę figury oraz pole na które ją stawiasz. Jeśli następuje bicie, dodajemy symbol x (lub dwukropek) przed polem, na którym to bicie następuje.

Na przykład w tej partii pierwszym ruchem białych jest Sc3: skoczek idzie na pole c3. Czarne odpowiadają ruchem f5 (pamiętaj, pomijamy P). Białe grają e4, a czarne biją pionka, fxe4, pionek z linii 'f' bije na e4. Linia 'f' zastępuje nazwę pionka, ponieważ P zostało pominięte. Białe odbijają, Sxe4. Reszta partii jest zapisana poniżej

... Sf6
Sxf6+ gxf6
Hh5#

+ oznacza szacha, a # (lub X) mata.

Specjalne symbole

x: bicie
0-0: krótka roszada
0-0-0: długa roszada
+: szach
# (lub X): mat
!: dobry ruch
?: słaby ruch

Można dodać więcej wykrzykników i pytajników dla podkreślenia wagi ruchu.

Unikaj wieloznaczności

Wd1 nie wystarczy, aby stwierdzić o jaki ruch chodzi--która wieża?

W sytuacjach, w których zwykła notacja jest niejednoznaczna, dodaj literę lub liczbę, aby wskazać początkowe pole figury, która się porusza. Tutaj, Wad1, wieża z linii "a" idzie na d1, rozwiązuje problem. Kiedy pionek wykonuje bicie, zawsze pamiętaj o zapisaniu linii, na której stał przed biciem, tak jak w przypadku fxe4 lub gxf6, wspomnianych wcześniej.

Other Chess Notation

Obecnie większość graczy stosuje notację algebraiczną, ale i ona daje kilka możliwości:

Pełna algebraiczna notacja polega na podaniu pola, z którego ruszamy się figurą oraz pola, na które tę figurę stawiamy.

Notacja opisowa, starszy system, polega na określaniu pionowych linii według figur, które na nich stoją na początku partii. Na przykład linia 'c' jest nazywana HG lub linia gońca hetmańskiego. Natomiast linie są zapisywane z perspektywy każdego gracza. HC3 ze strony białych to HC6 ze strony czarnych.

Pobierz darmowy zapis szachowy

Możesz pobrać darmowe szachowe zapisy tutaj, lub kupić zeszyt partii, taki jak ten aby prowadzić notację, ale można także zacząć od zwykłej kartki w kratkę.

Printable Chess Scoresheet