Polityka prywatności

Poniższe tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Angielską wersję poniższego tekstu, mającą moc prawną, znajdziesz Tutaj.
Efektywna data: November 18, 2022

Chess.com, LLC ("my", "nas" lub "nasze") jest właścicielem strony internetowej chess.com, aplikacji mobilnej chess.com oraz innych stron internetowych i aplikacji stworzonych i utrzymywanych przez nas ("Usługa").

Ta strona informuje o zasadach, odnoszących się do zbierania, użycia i wyjawiania danych osobowych podczas używania naszego Serwisu oraz o wyborach, które są związane z tymi danymi. Nasza polityka prywatności podlega naszej umowie z użytkownikiem i innym stosownym umowom, o których w niej mowa.

Używamy Twoich danych, aby dostarczyć i poprawić Usługę. Poprzez używanie Usługi, wyrażasz zgodę na przechowywanie i używanie informacji zgodnie z tą polityką. Jeśli nie zostało to określone inaczej w tej Polityce Prywatności, terminy, użyte w Polityce Prywatności mają to samo znaczenie w naszym Regulaminie.

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA: Niniejsza polityka prywatności zawiera ważne informacje na temat praw przysługujących Ci zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych oraz odpowiadającymi mu przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa ("RODO"). Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć w poniższym obwieszczeniu RODO.

Jeśli podlegasz ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO), zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa do korzystania z niektórych praw przysługujących Ci na mocy RODO, w tym "prawa do bycia zapomnianym". Jeśli podlegasz przepisom dotyczącym prywatności obowiązującym w stanie Kalifornia, w tym ustawie California Consumer Privacy Act (CCPA), zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi Twojego prawa do korzystania z niektórych praw wynikających z CCPA, w tym prawa do poinstruowania nas, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych.

Definicje

Usługa

Serwis oznacza stronę internetową Chess.com i aplikację mobilną Chess.com, których operatorem jest Chess.com, LLC, oraz wszelkie inne produkty i usługi oferowane przez Chess.com lub w inny sposób. Serwis nie zawiera treści osób trzecich, takich jak reklamy, ani żadnych innych produktów czy też usług oferowanych przez osoby trzecie. Nie kontrolujemy i nie możemy kontrolować żadnych treści osób trzecich, w tym treści tworzonych przez użytkowników (np. treści na czacie podczas rozgrywki).

Osobiste dane

Termin Dane Osobowe oznacza dane o żyjącej osobie, która może zostać zidentyfikowana za ich pomocą (także w połączeniu z innymi informacjami będącymi albo w naszym posiadaniu, albo mogącymi się w nim znaleźć). Dane osobowe mogą również zawierać dane "pseudonimowe", czyli informacje o użytkowniku, które nie mogą być wykorzystane do jego identyfikacji - na przykład adres IP lub informacje o kraju, z którego użytkownik loguje się na Chess.com. Dla celów niniejszej polityki prywatności wszystkie dane pseudonimowe są danymi osobowymi w zakresie, w jakim Chess.com przetwarza dane pseudonimowe.

Dane użycia

Użycie Danych jest automatycznie pobierane oraz generowane przez usługę lub z infrastruktury usługi (np. długość wizyty na stronie). W stosownych przypadkach dane użytkownika mogą zawierać dane pseudonimowe.

Ciasteczka

Ciasteczka są małymi częściami danych, przechowywanymi na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).

Kontroler danych

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która (samodzielnie, wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych. Dla celów niniejszej polityki prywatności, jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych i danych użytkowania.

Procesory Danych (lub dostawcy usługi)

Procesor Danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, w tym Dostarczyciela Usług, która przetwarza dane w imieniu Kontrolera Danych. Możemy skorzystać z usług różnych Procesorów Danych, aby przetwarzać Twoje dane bardziej efektywnie. Każda strona trzecia wymieniona w niniejszej polityce prywatności, w tym Google (Alphabet, Inc.) i Facebook (Facebook, Inc., d/b/a Meta), jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu niniejszej polityki prywatności.

Podmiot danych (lub Użytkownik)

Podmiot danych to każda żyjąca osoba korzystająca z naszego Serwisu, której dotyczą Dane Osobowe.

Zbieranie informacji i użycie

Zbieramy kilka różnych typów informacji dla różnych celów, aby dostarczać i poprawiać naszą usługę dla Ciebie.

Zebrane typy danych

Osobiste dane

Kiedy używasz naszej Usługi, możemy poprosić Cię, abyś dostarczył nam pewnej, dającej się zweryfikować informacji, której będziemy mogli użyć do skontaktowania się z Tob lub Twojej identyfikacji ("Dane osobowe"). Dające się osobiście zweryfikować informacje mogą zawierać, ale nie jest to ograniczone do:

 • Wymagane Informacje (nazwa użytkownika Chess.com oraz adres e-mail, identyfikator konta Google lub identyfikator konta Facebook)
 • Informacje opcjonalne (Imię, Nazwisko i inne informacje osobiste)
 • Dane o ciasteczkach i użyciu

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych ani danych użytkowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznych celów marketingowych. Jeśli korzystasz z Chess.com za pomocą przeglądarki internetowej, przeglądarka może gromadzić informacje o Tobie i wykorzystywać je do celów reklamowych lub innych celów, na które nie mamy wpływu. Nie przechowujemy i nie możemy przechowywać, przetwarzać, przekazywać ani sprzedawać żadnych danych gromadzonych lub wykorzystywanych przez Twoją przeglądarkę internetową.

Jeśli korzystasz z naszej aplikacji na platformę Android, możemy poprosić, za Twoją zgodą, o zebranie informacji z Twojej listy kontaktów (w tym potencjalnie adresów e-mail i numerów telefonów), aby udostępnić je Google w wyłącznym celu znalezienia Twoich znajomych i kontaktów. Nie przechowujemy tych informacji. Podobnie, jeśli korzystasz z naszej aplikacji na platformę Apple, możemy poprosić, za Twoją zgodą, o zebranie informacji z Twojej listy kontaktów (w tym potencjalnie adresów e-mail i numerów telefonów) w celu udostępnienia ich firmie Apple, wyłącznie w celu znalezienia Twoich znajomych i kontaktów. Nie przechowujemy tych informacji.

Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas takich lub innych wiadomości, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji zawartych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Dane użycia

Możemy również gromadzić informacje przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzin w naszym serwisie lub podczas uzyskiwania dostępu do serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego ("Dane użytkowe").

Niniejsze Dane użycia mogą zawierać takie informacje jak adres IP Twojego komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego serwisu odwiedzane przez Ciebie, data i godzina odwiedzin, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskasz dostęp do Usługi dzięki urządzeniu mobilnemu, Użycie tych Danych może zawierać informację taką, jak typ urządzenia, z którego korzystasz, unikalne ID Twojego urządzenia, adres IP Twojego urządzenia mobilnego, Twój mobilny system operacyjny, typ przeglądarki, której używasz, unikalny identyfikator urządzenie lub inne dane diagnostyczne.

Dane ciasteczek namierzających

Używamy ciasteczek i podobnych technologii aby śledzić aktywność na naszym Serwisie i przechowywać niektóre informacje.

Ciasteczka to pliki z niewielkimi ilościami danych, mogące zawierać anonimowy i unikalny identyfikator. Ciasteczka są wysyłane twojej przeglądarce przez stronę i są przechowywane na twoim urządzeniu. Inne technologie śledzące to także sygnalizatory, tagi i skrypty, używane do zbierania i śledzenia informacji oraz ulepszania i analizy naszych usług.

Możesz ustawić w swojej przeglądarce, aby odrzucała wszystkie ciasteczka lub aby wskazywała, kiedy ciasteczko jest wysyłane. Jednak, jeśli nie akceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie używać niektórych części naszej Usługi. Wszelkie usługi, w tym płatne usługi lub subskrypcje na Chess.com, mogą stać się niestabilne i niefunkcjonalne, jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie z Chess.com.

Przykłady ciasteczek, których używamy:

 • Ciasteczka Sesji. Używamy Ciasteczek Sesji, abyś był stale zalogowanym do naszej usługi.
 • Ciasteczka preferencji. Używamy ciasteczek preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Ciasteczka Bezpieczeństwa. Używamy Ciasteczek Bezpieczeństwa dla celów bezpieczeństwa.
 • Reklamowe Pliki Cookies. Reklamowe pliki cookies są używane w celu dostosowania materiałów reklamowych do twoich preferencji. Możesz zrezygnować z używania plików tego typu odwiedzając strony Google dotyczące polityki prywatności w reklamach i sieciach partnerskich: http://www.privacychoice.org/companies lub http://www.aboutads.info/choices. Aby dowiedzieć się więcej na temat reklam opartych na aktywności w sieci lub zrezygnować z tego typu reklam, odwiedź: www.networkadvertising.org. Google jest zewnętrznym podmiotem przetwarzającym dane, nad którym nie mamy żadnej kontroli. Nie zarządzamy danymi przetwarzanymi przez Google w imieniu użytkownika i nie możemy ich kontrolować.

Użycie danych

Chess.com, LLC używa zgromadzonych danych dla różnych celów:

 • Aby dostosować reklamę i zawartość widzisz
 • Aby dostarczyć i utrzymać naszą usługę
 • Aby powiadomić o zmianach naszej usługi
 • Aby zezwolić na udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, kiedy tak wybierasz
 • Aby zapewnić naszemu klientowi wsparcie
 • Aby zebrać analizy lub wartościowe informacje, tak abyśmy mogli poprawić naszą usługę
 • Aby monitorować użycie naszej usługi
 • Aby wykrywać, zapobiegać i lokalizować problemy techniczne
 • Aby dostarczać ci aktualności, ofert specjalnych i informacji ogólnych na temat innych towarów, usług i wydarzeń przez nas oferowanych, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub przeglądałeś, chyba że zdecydowałeś aby nie otrzymywać takich informacji
 • Aby prowadzić badania i analizy oraz dostarczać zbiorczych, zanonimizowanych raportów o ogóle społeczności użytkowników do użytku wewnętrznego i dla klientów zewnętrznych.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Ekonomicznym (EOG), podstawa prawna do zbierania i użytkowania (przez spółkę Chess.com, LLC) danych osobowych, opisanych w tej Polityce Prywatności, zależna jest od tychże danych oraz określonych okoliczności w których je zbieramy.

Celem tej części niniejszej polityki jest wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniamy użytkownikom prywatność, jakie kroki podejmujemy w celu zapobiegania i ograniczania zagrożeń dla prywatnych informacji, jakie rodzaje informacji zbieramy od użytkowników, co robimy z tymi informacjami oraz w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z niektórych praw wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych związanych z tymi informacjami. W niniejszej polityce określono naszego inspektora ochrony danych i podano informacje, których użytkownik może potrzebować, aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

Wszystkie warunki niniejszej polityki oraz warunki korzystania z naszej witryny obowiązują niezależnie od tego, czy logujesz się za pomocą przeglądarki, aplikacji przeznaczonej dla urządzenia mobilnego czy jakiegokolwiek innego urządzenia. Logowanie przez przeglądarkę może dodatkowo podlegać warunkom korzystania (niezależnie od ich formy) z wybranej przez użytkownika przeglądarki. W przypadku korzystania z logowania opartego na przeglądarce, przeglądarka jest stroną trzecią w rozumieniu RODO. Gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, Twój sklep z aplikacjami, operator telefonii komórkowej, operator danych lub inne strony trzecie mogą być zewnętrznymi podmiotami gromadzącymi dane w rozumieniu niniejszej polityki prywatności. Nie gromadzimy i nie możemy gromadzić ani przechowywać informacji, które użytkownik przekazuje przeglądarce internetowej, ale nie nam (np. jeśli użytkownik wprowadza tekst do pola tekstowego na stronie logowania opartej na przeglądarce, ale nie klika przycisku Prześlij lub w inny sposób nie wykonuje polecenia, aby wysłać te informacje do nas).

Chess.com, LLC może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy przygotować dla Ciebie umowę
 • Dałeś nam zgodę na zrobienie tego
 • Dla celów przetwarzania płatności
 • Aby zastosować się do prawa

Przechowywanie danych

Chess.com, sp. z o.o. przechowuje dane osobowe użytkowników wyłącznie przez okres niezbędny do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (np. w przypadku konieczności zachowania danych użytkownika w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania umów prawnych i zasad lub do czasu, gdy użytkownik zdecyduje, że powinniśmy postąpić inaczej w sposób zgodny z prawami użytkownika (i naszymi obowiązkami) wynikającymi z RODO.

Chess.com, LLC zachowa również Dane Zużycia dla wewnętrznych celów analitycznych. Dane Zużycia są ogólnie przechowywane przez krótszy okres czasu, poza tym, kiedy te dane są używane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub do ulepszenia funkcjonalności naszej Usługi albo gdy jesteśmy prawnie zobligowani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym dane osobiste, mogą być przeniesione do - i tam przechowywane - komputerów, umieszczonych poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub innymi jednostkami administracyjnymi, w których prawa o ochronie danych mogą różnić się od tych, obowiązujących w Twoim miejscu zamieszkania.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przesyłamy je, w tym dane osobowe, do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na tę Politykę Prywatności, poparta Twoim zatwierdzeniem tych informacji oznacza Twoją zgodę na ten transfer.

Chess.com, LLC poczyni wszelkie kroki, konieczne do upewnienia się, że Twoje dane są przechowywane w bezpieczny sposób, zgodny z tą Polityką Prywatności oraz że nie będzie miał miejsca transfer Twoich Danych Osobowych do organizacji lub kraju, chyba że są tam odpowiednie regulacje, zakładające ochronę Twoich danych i innych informacji osobowych.

Przekazywanie Danych

Transakcja biznesowa

Jeśli Chess.com, LLC będzie uczestnikiem połączenia, przejęcia lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą być przetransferowane. Przekażemy Ci informację, zanim Twoje dane osobowe zostaną przetransferowane oraz staną się przedmiotem innej Polityki Prywatności.

Przekazywanie danych Organom Ścigania

W pewnym okolicznościach, Chess.com, LLC może musieć ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli będzie tego wymagać prawo lub w odpowiedzi na uprawnione prośby władz publicznych (np. sąd lub agencja rządowa).

Wymagania prawne

Chess.com, LLC może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Aby zastosować się do obowiązków prawnych
 • Aby chronić praw własności Chess.com, LLC
 • Aby zapobiegać lub wykrywać możliwe wykroczenia w połączeniu z naszą Usługą
 • Aby chronić osobiste bezpieczeństwo użytkowników Usługi lub publiczności
 • Aby chronić się przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj że żadna metoda przesyłania danych przez internet lub ich przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Choć staramy się używać wystarczających środków ochrony Twoich Danych Osobistych, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa.

Sygnały "Nie śledź"

Nie wspieramy funkcji "Nie Śledź" ("DNT). "Nie Śledź" to preferencja, którą możesz ustawić w swojej przeglądarce internetowej, aby informowała odwiedzane strony, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć "Nie Śledź" poprzez odwiedzenie strony Preferencji lub Ustawień na Twojej przeglądarce. Po włączeniu funkcji DNT na dowolnym urządzeniu niektóre usługi, w tym usługi płatne lub subskrypcje Chess.com, mogą stać się niestabilne.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOG), to masz określone prawa ochrony danych. Spółka Chess.com, LLC zamierza podjąć uzasadnione kroki by umożliwić ci poprawianie, modyfikowanie, kasowanie i ograniczanie użycia twoich Danych Osobowych.

Jeśli chciałbyś zostać poinformowany, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy lub chcesz zostać usunięty z naszych systemów, prosimy o kontakt.

Możesz edytować informacje na koncie Chess.com w dowolnym momencie. W pewnych okolicznościach masz poniższe prawa ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji o Tobie, które mamy. Możesz w każdym momencie uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych w sekcji ustawień na swoim koncie. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tych czynności osobiście, prosimy o kontakt, a pomożemy Ci.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do tego, aby Twoje informacje zostały sprostowane, jeśli są niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do naszego przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo, aby prosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich prywatnych informacji.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do uzyskania kopii informacji na Twój temat, które posiadamy w czytelnym, powszechnie stosowanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie, w którym Chess.co, LLC posługuje się Twoją zgodą na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Cię o potwierdzenie swojej tożsamości zanim odpowiemy na takie prośby.

Masz prawo, aby złożyć zażalenie do Władz Ochrony Danych odnośnie zbierania przez nas danych i użycia Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktuj się z władzami ochrony danych, właściwymi miejscowo dla Twojego miejsca zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Dostawcy usług

Możemy zatrudnić zewnętrzną firmę oraz osoby fizyczne do zrealizowania naszej Usługi ("Dostawcy Usługi"), w tym analityków danych, aby dostarczali usługę w naszym imieniu, aby dostarczali usługi związane z naszą usługą lub asystowali nam podczas analizy tego, w jaki sposób nasza usługa jest używana.

Te podmioty zewnętrzne mają dostęp do Twoich Danych Osobowych w celu wykonywania zadań w naszym imieniu i nie są upoważnione do ich ujawniania ani do użycia tych danych w innym celu.

Analityka

Możemy użyć zewnętrznych Dostawców Usług, aby monitorować i analizować użycie naszej Usługi.

Reklamowanie

Możemy użyć zewnętrznych Dostawców Usług, aby pokazać Ci reklamy, które pomogą wesprzeć i utrzymać naszą usługę.

Ciasteczka Google AdSense DoubleClick

Google, jako zewnętrzny dostawca usług, korzysta z ciasteczek, aby wyświetlać reklamy w naszym serwisie. Korzystanie z ciasteczka DoubleClick pozwala Google i jego partnerom wyświetlać naszym użytkownikom reklamy na podstawie wizyt na naszym serwisie i innych stronach internetowych.

Możesz wycofać się z używania Ciasteczek DoubleClick dla opartych na zainteresowaniach reklamach, odwiedzając stronę z ustawieniami Google Ads tutaj: http://www.google.com/ads/preferences.

Płatności

Możemy dostarczyć płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim wypadku używamy usług firmy zewnętrznej dla przetworzenia płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać informacji o Twojej karcie płatniczej. Te informacje są bezpośrednio przekazywane zewnętrznym podmiotom, przetwarzającym płatności, których użycie Twoich danych osobistych jest regulowane przez ich własną Politykę Prywatności. Te podmioty trzymają się standardów ustanowionych przez normę PCI-DSS zarządzaną przez organizację PCI Security Standards Council, która jest wspólną inicjatywą marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymogi PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne operowanie informacjami o płatnościach.

Procesory płatności, których używamy to:

Płatności w aplikacji Apple Store

Ich Polityka Prywatności może zostać obejrzana na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Płatności w aplikacji Google Play

Ich Polityka Prywatności może zostać obejrzana na https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Ich Polityka Prywatności może zostać obejrzana na https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Ich Polityka Prywatności może zostać obejrzana na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Powołanie inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych RODO w Chess.com jest JOSH LEVINE ("Inspektor ochrony"). Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Adres Korespondencyjny:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Nasze usługi mogą zawierać linki do innych stron, które nie są zarządzane przez nas. Jeśli klikniesz w zewnętrzny link, zostaniesz przeniesiony do strony zewnętrznej. Mocno zachęcamy Cię do przejrzenia Polityki Prywatności na każdej stronie, którą odwiedzasz.

Nie mamy kontroli i nie zakładamy żadnej odpowiedzialności za tę zawartość, polityki prywatności lub ćwiczenia żadnej innej strony lub usług.

Prywatność dzieci

Nie jest celem Chess.com, aby z naszych usług korzystały osoby poniżej 18 roku życia ("dzieci").

Nie zbieramy umyślnie dających się powiązać z osobą informacji od nikogo poniżej 18. roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś świadomy, że Twoje dziecko dostarczyło nam Dane Osobowe, prosimy skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji i wiedzy rodziców, podejmiemy kroki, aby usunąć te dane z naszych serwerów.

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia lub w inny sposób podlegasz ustawie CCPA, zapoznaj się z poniższymi ważnymi informacjami dotyczącymi prawa do prywatności dzieci korzystających z Chess.com lub innych usług. Jeśli masz mniej niż 13 lat i jesteś mieszkańcem stanu Kalifornia, to nie możesz korzystać z Chess.com ani innych usług.

UWAGA O PRYWATNOŚCI DLA REZYDENTÓW CALIFORNII

Ta Notatka o prywatności dla rezydentów Kalifornii uzupełnia informację, zawartą w naszej Polityce Prywatności i dotyczy całkowicie wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych, którzy rezydują w stanie Kalifornia. Dołączamy tę notatkę, aby przestrzegać California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA). Każdy termin, zdefiniowany z CCPA mają to samo znaczenie, kiedy są używane w tej notatce.

Twoje prawa i wybory

CCPA zapewnia konsumentom (rezydentom Kalifornii) szczegółowe prawa, dotyczące danych osobowych. Dla celów Notatce o Prywatności dla rezydentów Kalifornii, dane osobowe zawierają "Dane Osobowe", "Dane o użyciu", i "Ciasteczka" ponieważ terminy są zdefiniowane w tej Polityce Prywatności. Ta sekcja opisuje Twoje prawa CCPA i wyjaśnia, w jaki sposób wyegzekwować te prawa.

Dostęp do Szczegółowych Informacji oraz Prawo do Przenoszenia Danych

Masz prawo prosić, żebyśmy ujawnili Ci pewne informacje o naszym archiwum oraz o użyciu Twoich danych osobowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, chyba że są przedmiotem wyłączenia spod CCPA.

Prawa do Usunięcia Danych

Masz także prawo do wnioskowania o usunięcie przez nas wszystkich twoich danych osobistych, które zebraliśmy i zachowaliśmy, z pewnymi wyjątkami.

Korzystanie z Praw do Dostępu, Przenoszenia i Usunięcia Danych

Aby skorzystać z Praw do Dostępu do Danych, do Przenoszenia Danych oraz do Usunięcia Danych, prosimy o przesłanie możliwej do zweryfikowania prośby na:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Adres Korespondencyjny:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

Aby przejść weryfikację, Twoja prośba musi:

 • Zawierać informacje pozwalające nam z całą pewnością stwierdzić, że jesteś osobą, na temat której zbieraliśmy dane osobiste, lub osobą upoważnioną.
 • Opisz swoją prośbę w sposób wystarczający, abyśmy mogli ją poprawnie zrozumieć, ocenić i na nią odpowiedzieć.

Nie możemy odpowiedzieć na Twój wniosek ani podać Twoich informacji osobistych, jeśli nie możemy zweryfikować Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku i potwierdzić, że informacje osobiste dotyczą Ciebie.

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana w Sekretariacie Stanu Kalifornia, której udzielisz pełnomocnictwa do działania w Twoim imieniu, może złożyć dającą się zweryfikować prośbę konsumencką, związaną z Twoimi danymi osobowymi. Możesz także złożyć dającą się zweryfikować prośbę konsumencką w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Niedyskryminowanie

Nie będziemy Cię dyskryminować za dochodzenie żadnych praw, związanych z CCPA. Jeśli nie będzie to dozwolone przez CCPA, nie będziemy: (i) odbierać Ci dostępu do dóbr ani usług; (ii) nakładać na Ciebie innych opłat ani przeliczników za dobra lub usługi, w tym poprzez przyznawanie Cie zniżek lub innych korzyści lub nakładać kar; (iii) dostarczać Ci dóbr i usług na innym poziomie lub innej jakości; lub (iv) sugerować, że możesz otrzymać inną cenę lub przelicznik za dobra lub usługi lub inny poziom lub jakość dóbr lub usług.

Sprzedaż Twoich Informacji Osobistych

Nie sprzedajemy, ani nie sprzedaliśmy Twoich informacji osobowych osobom trzecim w celach biznesowych ani marketingowych w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających tę Politykę Prywatności, według rozumienia słowa "sprzedać", które zostało zawarte w CCPA.

Informacje osobiste, które Zbieramy, Używamy i Ujawniamy

CCPA określa kategorie danych osobowych, chronione przez CCPA. Niniejszy rozdział dostarcza informacji o danych osobowych, które zbieramy odnośnie każdej kategorii oraz źródeł, z których je pozyskujemy. Dla dodatkowej informacji odnośnie danych osobowych, które zbieramy i które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających efektywną datę dla naszej Polityki Prywatności, zobacz tytuł "Typy Zbieranych Danych" naszej Polityki Prywatności. Możemy używać danych osobowych dla celów biznesowych/komercyjnych, opisanych pod tytułem "Użycie Danych" naszej Polityki Prywatności. Dla informacji o tym, w jaki sposób udostępniamy Twoje dane osobowe, zobacz tytuł"Udostępnianie Danych", "Dostawcy Usługi", "Analityka" oraz "Reklamy" w naszej Polityce Prywatności.

Kategoria Informacji Osobistych Informacje zbierane w tej kategorii Źródła Informacji Osobistych
 1. Identyfikatory
 • Imię lub pseudonim
 • Adres(y) IP
 • Adres e-mail
 • Nazwa konta (użytkownika) lub inny podobny identyfikator
 • Mobilne tokeny powiadomień Push
 • Określone elementy osoby trzeciej, powiązane z usługami szachowymi (np. USCF lub numer ID FIDE) mogą być przechowywane dla niektórych kont
 • Informacje przekazane nam przez ciebie
 • Informacje na Twój temat zbierane automatycznie
 • Zewnętrzny dostawca usług
 1. Informacje osobiste wyszczególnione w przepisach California Customer Records statute (Kodeks Cywilny Stanu Kalifornia § 1798.80(e))
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Charakterystyka chronionej klasyfikacji pod prawej Kalifornii lub prawem federalnym
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Informacja handlowa
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Informacje biometryczne
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Działalność Internetowa i jej podobne
 • Historia przeglądania tylko na Chess.com
 • Informacje na Twój temat zbierane automatycznie
 • Zewnętrzny dostawca usług
 1. Dane geolokalizacyjne
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Dane z czujników
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Informacje służbowe lub związane z zatrudnieniem
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Informacja o edukacji niepublicznej (zgodne z Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy
 1. Wnioski wyciągnięte z danych osobowych
 • Nie dotyczy
 • Nie dotyczy

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia lub sposobów, w jakie Chess.com, LLC gromadzi i wykorzystuje informacje o Tobie zgodnie z postanowieniami polityki prywatności lub chcesz skorzystać z praw przysługujących Ci zgodnie z prawem stanu Kalifornia, skontaktuj się z nami pod adresem:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Adres Korespondencyjny:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097

INFORMACJE O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Rezerwujemy sobie prawo do wnoszenia poprawek do naszej Polityki Prywatności według naszego uznania w dowolnym czasie. Kiedy dokonamy tych zmian w naszej Polityce Prywatności, (i) powiadomimy Cię poprzez email i/lub poprzez widoczną notatkę w naszej Usłudze oraz (ii) opublikujemy zaktualizowaną Politykę Prywatności na stronie oraz zaktualizujemy efektywną datę Polityki Prywatności. Co jakiś czas polecamy Ci przejrzeć nową Politykę Prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian.

Kontynuowanie przez Ciebie korzystanie z naszej strony, zgodnie z opublikowanymi zmianami, oznacza, że akceptujesz te zmiany.


Polityka Prywatności dla szachów - Graj i Ucz się (Wersja Arcade)

Ta sekcja stanowi, że nasza polityka zbierania, użycia i poufności danych, zbieranych przez aplikację Chess - Graj i Ucz się (Wersja Arcade), zwaną potem "aplikacją". Nie ma to zastosowania dla strony Chess.com, ani dla innych aplikacji.

Nie zbieramy żadnych danych osobowych za pomocą aplikacji, ale prosimy przejrzeć tę politykę dla większej ilości szczegółów na temat tego, w jaki sposób informacje mogą być zbierane, używane i/lub przechowywane.

Jeśli chcesz używać aplikacji, wtedy zgadzasz się na zbieranie i użycie informacji w stosunku do tej polityki. Informacje, które zbieramy, są używane do wspierania obsługi gry i ulepszania aplikacji. Nie będziemy używać ani udostępniać Twoich informacji nikomu za wyjątkiem, określonym w Polityce Prywatności.

Kolekcja danych i zużycie

Aplikacja zbiera nieidentyfikowalne informacje o grze, które wysyła do chmury Apple, szczególnie w kwestii bilansu gracza (ile ma wygranych) z danym przeciwnikiem, aby dopasować odpowiednich przeciwników. My (Chess.com, LLC) nie zbieramy tych danych, ale są one wysyłane do serwisów Apple (iCloud oraz Game Center) w celu przechowywania i użycia.

Aplikacja także zbiera anonimizowane Id partii graczy dla funkcji "Gra online", gdzie jest używana tylko do utrzymania szachowego rankingu, kiedy partie online są rozgrywane. Pomaga to upewnić się, że gracze są sparowani z przeciwnikami o podobnych umiejętnościach. Zbieranie tych danych jest przedmiotem zgody użytkownika, o co aplikacja prosi przed pierwszym użyciem i może zostać cofnięta w każdym czasie w ustawieniach aplikacji ("zatrzymaj zbieranie danych").

Aplikacja jest dostępna dla graczy w każdym wieku poprzez usługi Apple Arcade i zbiera nieidentyfikowalne dane o grze od wszystkich graczy niezależnie od wieku. Podstawą dla zbierania tych danych jest wspieranie wewnętrznych operacji w aplikacji, co znajduje potwierdzenie w Zasadzie Ochrony Prywtności Dzieci ("COPPA"), co pozostaje w zgodzie z Ogolną Regulacją o Ochronie Danych ("GDPR").

Ochrona

Stosujemy powszechnie akceptowane metody zabezpieczenia wszystkich informacji, które uzyskujemy od naszych użytkowników. Jednak, żadna metoda internetowego lub elektronicznego użycia nie jest w 100% bezpieczna i godna zaufania, zatem nie możemy zagwarantować ochrony.

Zmienia na tę Politykę Prywatności

Możemy zmienić naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu, a wtedy powiadomimy Cię o zmianach poprzez umieszczenie wiadomości na tej stronie. Te zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, dotyczące naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt:

Telefon: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Adres Korespondencyjny:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 84097