Terminy szachowe
Bierki szachowe

Bierki szachowe

Kiedy zaczynamy swoją przygodę z szachami, koniecznie powinniśmy ją zacząć od poznania wszystkich bierek. W tym artykule poznamy je wszystkie - wskażemy miejsce, w którym stoją na początku partii, pokażemy sposób, w jaki się poruszają oraz ich podamy ich wartości.

Zaczynajmy!


Bierki w szachach

Bierki szachowe to wszystkie figury, które poruszają się po szachownicy podczas partii szachów. Wyróżniamy sześć różnych rodzajów bierek szachowych - pięć figur oraz piona. Na początku partii każda ze stron ma 16 bierek: osiem pionów, dwa gońce, dwa skoczki, dwie wieże, jednego hetmana i jednego króla. Poznajmy je!

Pion

Na początku partii każda strona ma osiem pionów. Białe piony stoją na linii drugiej, a czarne - na siódmej.

pawn starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi pionami.

Pion jest najsłabszą bierką i jest warty 1 punkt. Jeśli rusza się w partii po raz pierwszy, może iść o jedno lub o dwa pola do przodu. Jeśli już wcześniej się ruszał, wtedy może iść tylko o jedno pole do przodu. Atakuje (lub zbija) po skosie do przodu - w lewo i w prawo. Na poniższym diagramie pion właśnie ruszył się z pola 'e2' na pole 'e4' i atakuje pola 'd5' oraz 'f5'.

pawn captures attacks
Pion stoi na polu 'e4' i atakuje pola 'd5' oraz 'f5'.

Goniec

Każda ze stron ma na początku dwa gońce, jeden białopolowy, a drugi czarnopolowy. Kiedy rozpoczynamy partię, białe gońce stoją na polach 'c1' i 'f1', a czarne - na 'c8' i 'f8'.

bishops starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi gońcami.

Goniec zaliczany jest do lekkich figur (podobnie jak skoczek) i jest warty 3 punkty. Porusza się po skosie, w każdym kierunku, bez limitu pól, o ile nie jest zablokowany przez żadną własną bierkę. Łatwym sposobem na zapamiętanie, jak chodzi goniec, jest porównanie jego ruchów do litery "X". Bije bierki przeciwnika idąc na pole, na którym dana bierka stoi.

bishop moves
Goniec porusza się w sposób przypominający literę "X".

Skoczek

Każdy z graczy ma na początku dwa skoczki - królewski i hetmański. Kiedy rozpoczynamy partię, białe skoczki stoją na polach 'b1' i 'g1', a czarne - na 'b8' i 'g8'.

knights starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi skoczkami.

Skoczek jest zaliczany do lekkich figur (podobnie jak goniec) i również jest warty 3 punkty. Skoczek jest jedyną figurą, która potrafi przeskakiwać nad innymi bierkami! Chodzi o jedno pole w lewo lub w prawo, a potem o dwa pola w górę lub w dół ALBO o dwa pola w lewo lub w prawo, a potem o jedno pole w górę lub w dół - innymi słowy, sposób poruszania się skoczka przypomina kształtem literę "L". Skoczek zbija bierkę przeciwnika, jeżeli stoi ona na polu, na którym skoczek kończy swój ruch. Nie bije figur, które przeskakuje!

knight captures
Ruch skoczka przypomina kształt litery "L".

Wieża

Każda ze stron ma na początku partii dwie wieże, jedną na skrzydle hetmańskim, a drugą na skrzydle królewskim. Wszystkie cztery wieże stoją w rogach szachownicy - białe na polach 'a1' i 'h1', a czarne na polach 'a8' i 'h8'.

rooks starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi wieżami.

Wieża jest zaliczana do ciężkich figur (podobnie jak hetman) i jest warta 5 punktów. Porusza się po liniach poziomych (w lewo i w prawo) oraz pionowych (do góry i w dół) bez limitu pól, o ile nie jest zablokowana przez inną bierkę. Prostym sposobem na zapamiętanie sposobu, w jaki porusza się wieża, jest porównanie jej ruchów do kształtu znaku "+".

rook moves captures
Sposób poruszania się wieży przypomina znak "+".

Hetman

Hetman to najsilniejsza figura! Na początku partii obie strony mają po jednym hetmanie. Biały hetman stoi na polu 'd1', a czarny - na 'd8'.

queen starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi hetmanami.

Hetman jest zaliczany do ciężkich figur (podobnie jak wieża) i jest warty 9 punktów. Hetman porusza się po liniach poziomych i pionowych (jak wieża) oraz po skosie (jak goniec). Łatwym sposobem na zapamiętanie sposobu poruszania się hetmana jest wyobrażenie sobie, że jest połączeniem wieży i gońca! 

queen moves
Hetman może poruszać się tak jak wieża oraz tak jak goniec.

Król

Król jest najważniejszą bierką w szachach. Pamiętaj, celem gry jest zamatowanie króla! Kiedy rozpoczynamy partię, każda ze stron ma jednego króla. Biały król stoi na polu 'e1', a czarny na 'e8'.

king starting position
Pozycja początkowa z zaznaczonymi królami.

Król nie jest zbyt silny, ponieważ porusza się (i bije) tylko o jedno pole, ale za to w każdym kierunku. Pamiętaj, że króla nie można zbić! Kiedy król jest atakowany, nazywamy to "szachem".

king moves
Króla może w następnym ruchu przejść na zaznaczone pola.

Podsumowanie

Teraz wiesz już, jakich bierek używa się do gry w szachy, gdzie ustawić je przed rozpoczęciem partii, jak się poruszają i jaką mają wartość! Ciesz się nowo zdobytą wiedzą i wykorzystaj ją w praktyce, grając w szachy na żywo.

Poznaj więcej terminów szachowych