CHESS - VIET NAM
Chào mừng các bạn đến với team CHESS - CO VUA. Mọi người có thể tham gia thi đấu cờ vua, trao đổi thảo luận... Chúng tôi đến từ https://www.facebook.com/groups/dammecovua/
Admins
Confrontos
  • Em andamento:
  • Total de pontos:
  • Partidas vencidas:
  • Rating médio:
  • Classificação de hoje: