Stekvändarna
Stekvändarna från Landskrona är en grupp för alla som spelar schack och är stekvändare! Det råder dock viss oenighet vad en stekvändare är och gör! Vi disskuterar detta medan vi spelar denna nobla konst schack.
Admins
Xadrez por Votação
  • Em andamento:
  • Total de pontos:
  • Partidas vencidas:
  • Classificação de hoje: