Schacknotationer - Schackets språk!

Schacknotationer - Schackets språk!‎

erik
erik
|
136 | För nybörjare

Schacknotationer är ett smidigt sätt att hålla koll på partier, så att man kan spela om dem senare för att studera taktiker, förstå misstag, eller imponera på dina vänner. Prova använda schacknotationer i ditt nästa parti - du kommer upptäcka att det är mer tillfredsställande än att bara levererade ett välplacerat drag som kammar hem partiet.

Algebraisk notation

Den simplaste och vanligaste formen av schacknotation kallas algebraisk notation. Det rutar upp schackbrädet med bokstäver och siffror.

I det här diagrammet står vit kung på rutan c3 och svart kung på rutan h5.

Rad 1 är den sidan på brädet där den vita kungen börjar; svart börjar på rad 8. Kolumnerna benämns med bokstäver från A till H, och går från vänster till höger från vits perspektiv.

I tillägg så används versaler för att pjäserna:
K: Kung
D: Dam
T: Torn
L: Löpare
S: Springare
B: Bonde (konventionellt brukar dock B tas bort från notationer)

How to Write a Chess Move

Hur man skriver ett drag

När man skriver ett drag anger man pjäsens namn och rutan den flyttar till. Om en pjäs slås, så inkluderar vi symbolen x som står för "slår" före rutan som pjäsen landar på.

Exempelvis, i det här partiet så gör vit draget Sc3: springaren till rutan c3. Svart svarar med f5 (kom ihåg, man skriver inte ut B). Vit spelar e4 och svart slår bonden, fxe4, f tar över e4. Kolumnen f ersätter namnet på bonden, eftersom B tas bort. Vit slår tillbaks, Sxe4. Resten av partiet skrivs

...        Sf6

Sxf6+ gxf6

Qh5#

+ är tecknet för att ställa i schack, och # är tecknet för schackmatt.

Särskilda symboler

x: slår
0-0: kort rockad
0-0-0: lång rockad
+: schack
#: schackmatt
!: bra drag
?: dåligt drag

ytterligare !s och ?s kan läggas till för att förstärka vad som menas.

Undvika tvetydighet

Räcker inte Td1 för att säga förklara vilket torn som flyttar?

I situationer där två likadana pjäser kan flytta till samma ruta lägger man till en extra bokstav eller siffra för att specificera ursprunget av pjäsen som rör sig. Här, Tad1, flyttar tornet från kolumn a till rutan d1. Problemet löst! När en bonde slår inkluderar man alltid ursprungskolumnen, som i fxe4 och gxf6 ovan.

Other Chess Notation

Övriga notationer

De flesta spelare använder idag algebraisk notation men det finns andra varianter:
Lång algebraisk notation anger ursprungsrutan i tillägg till rutan som pjäsen landar på för varje drag.

Deskriptiv notation, ett äldre system, namnger kolumnerna på brädet efter pjäser. Exempelvis kallas kolumn c för DL, eller damlöparens kolumn. Raderna skrivs från varje spelares perspektiv. Vits DL3 är svarts DL6.

Ladda ner gratis schacknotationsprogram

Du kan ladda ner ett gratis program för schacknotation här, eller köpa ett häfte som detta att skriva noteringar i, men det går även bra att börja med vanligt linjerat papper.

Printable Chess Scoresheet