Hur man spelar schack: Grunder och regler

Det är aldrig för sent för att lära sig spela schack - det mest populära spelet i världen! Att lära sig schackets regler är enkelt:

Steg 1. Hur man ställer upp schackbrädet

At the beginning of the game the chessboard is laid out so that each player has the white (or light) color square in the bottom right-hand side. The chess pieces are then arranged the same way each time. The second row (or rank) is filled with pawns. The rooks go in the corners, then the knights next to them, followed by the bishops, and finally the queen, who always goes on her own matching color (white queen on white, black queen on black), and the king on the remaining square.

Hur man ställer upp schackbrädet

Steg 2. Hur schackpjäserna rör sig

Var och en av de 6 olika pjäserna flyttar sig olika. Pjäserna kan inte flytta genom andra pjäser (springaren kan dock hoppa över andra pjäser), och de kan inte flytta till en ruta som ockuperas av en av de egna pjäserna. De kan dock flyttas för till en ruta som motståndaren står på, och denna pjäsen är då slagen. Pjäserna flyttas generellt sett till positioner där de kan slå andra pjäser (genom att landa på deras ruta och sedan ersätta dem), skydda sina egna pjäser från att fångas, eller för att kontrollera viktiga rutor i spelet.

Hur man flyttar Kungen i schack

Kungen är den allra viktigaste pjäsen, men det är också en av de svagaste. Kungen kan bara flyttas en ruta i vilken riktning som helst - framåt, bakåt, i sidled, och diagonalt. Kungen kan aldrig flyttas in i schack (där en pjäs kan slå). När kungen blir anfallen av en annan pjäs kallas det "schack".

Hur man flyttar kungen

Hur man flyttar Damen i schack

Damen är den starkaste pjäsen. Hon kan flyttas i en rak linje åt alla håll - framåt, bakåt, i sidled, eller diagonalt - hur långt som helst, så länge hennes egna pjäser inte står i vägen. Som med alla pjäser avslutas damens drag om hon slår en annan pjäs. Notera hur den vita damen slår den svarta damen och att den svarta kungen sedan är tvungen att flytta på sig.

Hur man flyttar damen

Hur man flyttar Tornet i schack

Tornet kan flytta så långt det vill, men bara framåt, bakåt, och i sidled. Tornen är särskilt starka när de skyddar varandra och samarbetar!

Hur man flyttar tornet

Hur man flyttar Löparen i schack

Löparen kan flytta så långt den vill, men endast diagonalt. Varje löpare startar på en färg (ljus eller mörk ruta) och rör sig endast på denna färg. Löpare samarbetar bra ihop eftersom de kompletterar varandras svagheter.

Hur man flyttar löparen

Hur man flyttar Springaren i schack

Springare flyttar sig på ett särskilt sätt jämfört med alla andra pjäser - två rutor i en riktning, och därefter en ruta i en 90 graders vinkel, precis som formen av ett "L". Springare är också de enda pjäser som kan flyttas över andra pjäser.

Hur man flyttar springaren

Hur man flyttar Bonden i schack

Bönder är annorlunda eftersom de flyttar sig och slår andra pjäser på två olika sätt: De rör sig framåt, men slår diagonalt. Bönder kan bara flyttas en ruta åt gången, med undantag av deras första drag från utgångspositionen, då de kan flyttas två rutor framåt. Bönder kan bara slå på rutan diagonalt framför dem. De kan inte flytta eller slå baklänges. Om bonden blockeras av en annan pjäs framför den så kan bonden inte gå förbi eller slå den pjäsen.

Hur man flyttar bonden

Steg 3. Upptäck specialreglerna i schack

Det finns några specialregler i schack som först verkar ologiska. De skapades för att göra spelet roligare och mer intressant.

Hur man promoverar en bonde i schack

Bönder har en annan speciell förmåga. När de når fram till motståndarens första rad kan de förvandlas till vilken annan pjäs som helst (kallas bondeförvandling eller promovering). En bonde kan promoveras till vilken pjäs som helst. En vanlig missuppfattning är att bönder bara kan förvandlas till en pjäs som har slagits. Detta är INTE sant. En bonde förvandlas oftast till en dam. Bara bönder kan förvandlas till andra pjäser.

Hur man promoverar en bonde

Hur man gör "en passant" i schack

The last rule about pawns is called “en passant,” which is French for “in passing”. If a pawn moves out two squares on its first move, and by doing so lands to the side of an opponent's pawn (effectively jumping past the other pawn's ability to capture it), that other pawn has the option of capturing the first pawn as it passes by. This special move must be done immediately after the first pawn has moved past, otherwise the option to capture it is no longer available. Click through the example below to better understand this odd, but important rule.

Hur man gör en passant

Hur man gör rockad i schack

One other special chess rule is called castling. This move allows you to do two important things all in one move: get your king to safety (hopefully), and get your rook out of the corner and into the game. On a player's turn he may move his king two squares over to one side and then move the rook from that side's corner to right next to the king on the opposite side. (See the example below.) However, in order to castle, the following conditions must be met:

 • det måste vara kungens första drag
 • det måste vara tornets första drag
 • det kan inte finnas några pjäser mellan kungen och tornet för att flytta
 • kungen får inte stå i schack eller passera schack

Märk att när du gör rockad åt ena hållet placeras kungen närmre den sidans kant. Detta kallas för "kort rockad". Att göra rockad åt det andra hållet, alltså genom den ruta där damen tidigare stod, kallas för "lång rockad". Oavsett vilken sida man gör rockad åt flyttas kungen endast två rutor.

Hur man gör rockad i schack

Steg 4. Ta reda på vem som ska göra det första draget i schack

Spelaren med vita pjäser gör alltid första draget. Därför avgörs vanligtvis vem som ska spela vit genom slump, som att man singlar slant eller att den ena spelaren håller en pjäs bakom ryggen och den andre gissar vilken hand den ligger i. Vit gör sedan sitt drag, följd av svart, sedan vit igen, sedan svart osv tills partiet är slut. Att få flytta först är ett litet övertag vilket ger vit spelare en chans att anfalla direkt.

Steg 5. Se över reglerna för hur man vinner ett parti schack

Det finns två sätt att avsluta ett parti schack på: genom schackmatt, eller genom att det blir oavgjort.

Hur man gör schackmatt i schack

The purpose of the game is to checkmate the opponent's king. This happens when the king is put into check and cannot get out of check. There are only three ways a king can get out of check: move out of the way (though he cannot castle!), block the check with another piece, or capture the piece threatening the king. If a king cannot escape checkmate then the game is over. Customarily the king is not captured or removed from the board, the game is simply declared over.

Hur man gör schackmatt i schack Example of a quick checkmate called "Fool's Mate"

Hur det blir oavgjort i schack

Ibland slutar inte ett parti med vinst eller förlust, utan med remi, dvs. oavgjort. Det finns 5 olika orsaker till att ett parti kan sluta i remi:

 • The position reaches a stalemate where it is one player's turn to move, but his king is NOT in check and yet he does not have another legal move
 • Spelarna kan komma överens om oavgjort och sluta spela
 • Det finns inte tillräckligt pjäser på brädet för att göra schackmatt (exempel: en kung och en biskop vs. en kung)
 • En spelare förklarar oavgjort om samma exakta positionen upprepas tre gånger (men inte nödvändigtvis tre gånger i rad)
 • Femtio följddrag har gjorts när ingen av spelarna har flyttat en bonde eller fångat en pjäs

Steg 6. Studera grundläggande schackstrategier

Det finns fyra enkla saker som varje schackspelare bör känna till:

Skydda din kung

Flytta kungen till ett av dina hörn, där står han oftast säkrare. Glöm inte att göra rockad. I regel ska du göra rockad så fort som möjligt. Kom ihåg att det kvittar hur nära du är att göra schackmatt om din egen kung blir offer för schackmatt först!

Ge inte bort pjäser

Se till att du inte vårdslöst förlorar dina pjäser! Varje pjäs är värdefull. Du kan inte vinna ett parti utan pjäser att göra schackmatt med. Det finns ett enkelt system som de flesta spelare använder för att hålla koll på de olika pjäsernas värde. Hur mycket är schackpjäserna värda?

 • En bonde är värd 1
 • En springare är värd 3
 • En löpare är värd 3
 • Ett torn är värt 5
 • En dam är värd 9
 • Kungen är oändligt värdefull

Vid slutet av ett parti betyder dessa poäng ingenting - det är simpelt sagt bara ett system du kan få bruk av under spelets gång, som hjälper dig avgöra när du ska slå, byta pjäser, eller göra andra drag.

Studera grundläggande schackstrategier

Kontrollera brädets centrum

Du bör försöka ta kontroll över brädets centrum med dina pjäser och bönder. Om du har kontroll över brädets centrum kommer du att ha en större yta att flytta dina pjäser på och du gör det svårare för din motståndare att hitta bra rutor för sina. I exemplet ovan gör vit bra drag för att ta kontroll över centrum, medan svart gör dåliga drag.

Använd alla dina schackpjäser

I exemplet ovan har vit alla sina pjäser med i spelet! Dina pjäser gör ingen nytta om de sitter på första raden. Försök få ut alla dina pjäser så att du kan använda flera stycken vid ett anfall mot kungen. Att bara använda en eller två pjäser i ett anfall kommer inte vara tillräckligt mot ens en halvbra motståndare.

Steg 7. Öva genom att spela många partier

Den viktigaste saken du kan göra för att bli bättre på schack är att spela massvis med schack! Det spelar ingen roll om du spelar hemma med vänner och familj eller online, du måste spela mycket för att bli bättre. Idag är det enkelt att hitta ett schackparti online! Klicka här för att hitta var man spelar.

Hur man spelar schackvarianter

Även om de flesta spelar schack med standardregler, så gillar vissa att spela schack med ändrade regler. Dessa kallas "schackvarianter". Varje variant har sina egna regler.

Hur man spelar Chess960

Chess960 follows all the rules of standard chess, except for the starting position of pieces on the back rank, which are placed randomly in one of 960 possible positions. Castling is done just like in standard chess, with the King and Rook landing on their normal castled squares (g1 and f1, or c1 and d1). 960 plays just like standard chess, but with more variety in the opening. Play Chess960 against the Computer.

Hur man spelar schack med turneringsregler

Många turneringar följer en serie stadgade regler. Dessa regler tillämpas inte nödvändigtvis på online- eller hemmaturneringar, men det kan vara bra att öva med dem ändå.

 • Rörd pjäs - Om en spelare rör vid en av sina pjäser måste de flytta den pjäsen så länge det går att göra ett lagligt drag. Om en spelare rör en av motståndarens pjäser måste de slå den pjäsen. En spelare som vill röra en pjäs för att justera den måste först meddela sin avsikt, vanligtvis genom att säga "j'adoube" (jag rättar till).
 • Klockor och timers - De flesta turneringar använder timers för att reglera tiden som disponeras på varje parti, men inte på varje drag. Bägge spelarna börjar med samma mängd tid inför ett parti och de bestämmer själva hur de fördelar den över spelets gång. När en spelare gjort sitt drag trycker de på en knapp som startar motståndarens klocka. Om en spelares tid tar slut och motståndaren påpekar detta förlorar spelaren vars tid tagit slut (förutom då motståndaren inte har tillräckligt med pjäser för att göra schackmatt, då blir det oavgjort).

Vanliga schackfrågor (FAQ)

Hur blir jag bättre på schack?

Knowing the rules and basic strategies is only the beginning - there is so much to learn in chess that you can never learn it all in a lifetime! To improve you need to do three things:

 1. Spela mycket schack — Fortsätt bara att spela! Spela så mycket som möjligt. Du bör ta lärdom av varje parti - både vid vinst och förlust.
 2. Studera med schacklektioner — Om du verkligen vill förbättras snabbt så borde du ta några schacklektioner online. Du kan hitta online schacklektioner här.
 3. Ha roligt —Tappa inte modet om du inte vinner alla dina partier direkt. Alla förlorar - även världsmästare. Så länge du fortsätter att ha kul och lär dig från dina förluster kommer du att njuta av att schack för alltid!

Vad är det bästa förstadraget i schack?

Trots att det inte finns något allmänt accepterat bästa drag i schack, så är det viktigt att försöka kontrollera brädets centrum genast. Detta är anledningen till att de flesta spelare börjar med att spela en av deras centrala bönder (framför kungen eller drottningen) framåt två steg till antingen 1. d4 eller 1. e4. Vissa spelare föredrar 1. c4 eller 1. Sf3. De flesta dragen är inte lika bra. Bobby Fischer ansåg att det var bäst att flytta kungabonden till 1. e4.

Vilken färg börjar i schack?

Spelaren med vita pjäser gör alltid första draget.

Kan en bonde flytta baklänges?

Bönderna kan inte flytta bakåt. Men när en bonde kommer fram till andra sidan brädet måste du promovera den till en annan pjäs (som exempelvis en drottning). Därefter rör den sig som den pjäsen, och kan alltså flytta baklänges.

Kan du flytta mer än en pjäs åt gången i schack?

Du kan bara flytta en schackpjäs i taget när det är din tur att flytta - med ett undantag! När du gör rockad så flyttar du både kungen och tornet i ett och samma drag.

Vilken är den viktigaste schackpjäsen?

Kungen är den absolut viktigaste schackpjäsen. Om du förlorar kungen så förlorar du spelet. Men damen är den starkaste schackpjäsen.

När uppfanns schack?

The origins of chess are not exactly clear, though most believe it evolved from earlier chess-like games played in India almost two thousand years ago.The game of chess we know today has been around since the 15th century where it became popular in Europe.

Vad är målet med schack?

Schack spelas mellan två motståndare som börjar på motsatta sidor av ett bräde med 64 svarta och vita rutor (schackrutigt). Varje spelare har 16 pjäser: 1 kung, 1 dam, 2 torn, 2 löpare, 2 springare och 8 bönder. Målet med spelet att sätta motståndarens kung i schackmatt. Schackmatt uppstår när en kung är anfallen av motståndaren (står i schack) och inte kan fly till närliggande rutor.

Redo för att spela schack? Registrera dig gratis på Chess.com och börja njuta av spelet!

Börja spela schack

Vad är Chess.com?