Artiklar
Hur man Spelar Schack | Regler + de 7 första stegen
Att lära sig spela schack är busenkelt med vår pedagogiska guide.

Hur man Spelar Schack | Regler + de 7 första stegen

CHESScom
| 598 | För nybörjare

Det är aldrig för sent för att lära sig spela schack - det mest populära spelet i världen! Att lära sig schackets regler är enkelt:


Steg 1. Hur man ställer upp schackbrädet

Vid början av partiet ställs brädet upp så att bägge spelarna har den vita (eller ljusa) rutan i sitt nedre högra hörn.

Hur man ställer upp schackbrädet

Schackpjäserna placeras sedan ut likadant varje gång. Den andra raden fylls med bönder. Tornen placeras i hörnen på den första raden, sedan ställs springarna bredvid dem, följt av löparna, och till sist kommer damen och kungen. Damen står alltid på den ruta som matchar hennes färg (vit dam på vit ruta, svart dam på svart ruta).

Schackbräde

Att ställa upp pjäserna i början av partiet är väldigt enkelt.

 Rekommenderat verktyg -> Träna din brädvision


Steg 2. Hur schackpjäserna rör sig

Var och en av de 6 olika pjäserna flyttar sig olika. Pjäserna kan inte flytta genom andra pjäser (springaren kan dock hoppa över andra pjäser), och de kan inte flytta till en ruta som ockuperas av en av de egna pjäserna. De kan dock flyttas för till en ruta som motståndaren står på, och denna pjäsen är då slagen. Pjäserna flyttas generellt sett till positioner där de kan slå andra pjäser (genom att landa på deras ruta och sedan ersätta dem), skydda sina egna pjäser från att fångas, eller för att kontrollera viktiga rutor i spelet.

Hur man flyttar Kungen i schack

Kungen är den allra viktigaste pjäsen, men det är också en av de svagaste. Kungen kan bara flyttas en ruta i vilken riktning som helst - framåt, bakåt, i sidled, och diagonalt. Kungen kan aldrig flyttas in i schack (där en pjäs kan slå). När kungen blir anfallen av en annan pjäs kallas det "schack".

Kungens rörelsemöjligheter

Hur man flyttar Damen i schack

Damen är den starkaste pjäsen. Hon kan flyttas i en rak linje åt alla håll - framåt, bakåt, i sidled, eller diagonalt - hur långt som helst, så länge hennes egna pjäser inte står i vägen. Som med alla pjäser avslutas damens drag om hon slår en annan pjäs. Notera hur den vita damen slår den svarta damen och att den svarta kungen sedan är tvungen att flytta på sig.

Damens rörelsemöjligheter

Hur man flyttar Tornet i schack

Tornet kan flytta så långt det vill, men bara framåt, bakåt, och i sidled. Tornen är särskilt starka när de skyddar varandra och samarbetar!

Tornens rörelsemöjligheter

Hur man flyttar Löparen i schack

Löparen kan flytta så långt den vill, men endast diagonalt. Varje löpare startar på en färg (ljus eller mörk ruta) och rör sig endast på denna färg. Löpare samarbetar bra ihop eftersom de kompletterar varandras svagheter.

Löparnas rörelsemöjligheter

Hur man flyttar Springaren i schack

Springare flyttar sig på ett särskilt sätt jämfört med alla andra pjäser - två rutor i en riktning, och därefter en ruta i en 90 graders vinkel, precis som formen av ett "L". Springare är också de enda pjäser som kan flyttas över andra pjäser.

Springarnas rörelsemöjligheter

Hur man flyttar Bonden i schack

Bönder är annorlunda eftersom de flyttar sig och slår andra pjäser på två olika sätt: De rör sig framåt, men slår diagonalt. Bönder kan bara flyttas en ruta åt gången, med undantag av deras första drag från utgångspositionen, då de kan flyttas två rutor framåt. Bönder kan bara slå på rutan diagonalt framför dem. De kan inte flytta eller slå baklänges. Om bonden blockeras av en annan pjäs framför den så kan bonden inte gå förbi eller slå den pjäsen.

Böndernas rörelsemöjligheter

 Rekommenderat verktyg -> Solitärschack (fånga alla dina pjäser)


Steg 3. Upptäck specialreglerna i schack

Det finns några specialregler i schack som först verkar ologiska. De skapades för att göra spelet roligare och mer intressant.

Hur man promoverar en bonde i schack

Bönder har en annan speciell förmåga. När de når fram till motståndarens första rad kan de förvandlas till vilken annan pjäs som helst (kallas bondeförvandling eller promovering).

Hur man promoverar en bonde i schack

En bonde kan promoveras till vilken pjäs som helst. En vanlig missuppfattning är att bönder bara kan förvandlas till en pjäs som har slagits. Detta är INTE sant. En bonde förvandlas oftast till en dam. Bara bönder kan förvandlas till andra pjäser.

Hur man promoverar en bonde

Hur man gör "en passant" i schack

Den sista regeln om bönder kallas "en passant", vilket är franska för "i förbigående". Om en bonde flyttas två rutor på sitt första drag, och på så sätt landar direkt bredvid en av motståndarens bönder (vilket undviker motståndarens möjlighet att slå den flyttade bonden med sina egna bönder), så har motståndaren ändå valet att slå den flyttade bonden när den passerar.

Schack en passant

Detta specialdrag måste göras direkt på draget efter att bonden flyttats, annars förlorar man möjligheten. Klicka igenom exemplet nedan för att få en bättre förståelse för denna udda, men viktiga regel.

Hur man gör en passant i schack

Hur man gör rockad i schack

En annan specialregel i schack är rockad. Detta draget tillåter dig att göra två viktiga saker i ett och samma drag: ställa din kung i säkerhet (förhoppningsvis), och få ut tornet från hörnan så det kan vara med i matchen. Detta görs genom att man flyttar sin kung två rutor i sidled (går att göra åt både höger och vänster) och sedan flyttar tornet från det hörn man flyttar mot över och bredvid kungen. (Se exemplet nedan.) För att det ska vara möjligt att göra rockad, måste följande villkor uppfyllas:

 • det måste vara kungens första drag
 • det måste vara tornets första drag
 • det kan inte finnas några pjäser mellan kungen och tornet för att flytta
 • kungen får inte stå i schack eller passera schack

Märk att när du gör rockad åt ena hållet placeras kungen närmre den sidans kant. Detta kallas för "kort rockad". Att göra rockad åt det andra hållet, alltså genom den ruta där damen tidigare stod, kallas för "lång rockad". Oavsett vilken sida man gör rockad åt flyttas kungen endast två rutor.

Hur man gör rockad i schack


Steg 4. Ta reda på vem som ska göra det första draget i schack

Spelaren med vita pjäser gör alltid första draget. Därför avgörs vanligtvis vem som ska spela vit genom slump, som att man singlar slant eller att den ena spelaren håller en pjäs bakom ryggen och den andre gissar vilken hand den ligger i. Vit gör sedan sitt drag, följd av svart, sedan vit igen, sedan svart osv tills partiet är slut. Att få flytta först är ett litet övertag vilket ger vit spelare en chans att anfalla direkt.


Steg 5. Se över reglerna för hur man vinner ett parti schack

Det finns flera sätt att avsluta ett parti på: med schackmatt, med remi, genom att ge upp, eller genom att förlora på tid...

Hur man gör schackmatt i schack

Målet i schack är att sätta motståndarens kung i schackmatt. Detta inträffar då kungen är sätts i schack och inte har någon möjlighet att komma ur schack. Det finns bara tre sätt som en kung kan komma ur schack:

 • flytta till en säker ruta (dock inte genom rockad!),
 • blockera med en annan pjäs,
 • eller slå pjäsen som hotar kungen.

Om en kung inte kan ta sig ur schack så är partiet över. Vanligtvis slås inte kungen eller tas bort från brädet, partiet förklaras helt enkelt avgjort.

Dårmatt

Exempel på "Dårmatt".

Hur det blir oavgjort i schack

Ibland slutar inte ett parti med vinst eller förlust, utan med remi, dvs. oavgjort. Det finns 5 olika orsaker till att ett parti kan sluta i remi:

 • Partiet slutar i "patt" när det är den ena spelarens tur och han inte kan göra några tillåtna drag, förutsatt att kungen INTE står i schack

Schack patt

Med draget till Dc7, så är svart hotad och kan inte röra sig. Partiet slutar oavgjort genom patt.

 • Spelarna kan komma överens om oavgjort och sluta spela
 • Det finns inte tillräckligt pjäser på brädet för att göra schackmatt (exempel: en kung och en biskop vs. en kung)
 • En spelare förklarar oavgjort om samma exakta positionen upprepas tre gånger (men inte nödvändigtvis tre gånger i rad)
 • Femtio följddrag har gjorts när ingen av spelarna har flyttat en bonde eller fångat en pjäs

Steg 6. Studera grundläggande schackstrategier

Det finns fyra enkla saker som varje schackspelare bör känna till:

Skydda din kung

Flytta kungen till ett av dina hörn, där står han oftast säkrare. Glöm inte att göra rockad. I regel ska du göra rockad så fort som möjligt. Kom ihåg att det kvittar hur nära du är att göra schackmatt om din egen kung blir offer för schackmatt först!

Ge inte bort pjäser

Se till att du inte vårdslöst förlorar dina pjäser! Varje pjäs är värdefull. Du kan inte vinna ett parti utan pjäser att göra schackmatt med. Det finns ett enkelt system som de flesta spelare använder för att hålla koll på de olika pjäsernas värde. Hur mycket är schackpjäserna värda?

 • En bonde är värd 1
 • En springare är värd 3
 • En löpare är värd 3
 • Ett torn är värt 5
 • En dam är värd 9
 • Kungen är oändligt värdefull

Vid slutet av ett parti betyder dessa poäng ingenting - det är simpelt sagt bara ett system du kan få bruk av under spelets gång, som hjälper dig avgöra när du ska slå, byta pjäser, eller göra andra drag.

schackpjäsernas värde

Kontrollera brädets centrum

Du bör försöka ta kontroll över brädets centrum med dina pjäser och bönder. Om du har kontroll över brädets centrum kommer du att ha en större yta att flytta dina pjäser på och du gör det svårare för din motståndare att hitta bra rutor för sina. I exemplet ovan gör vit bra drag för att ta kontroll över centrum, medan svart gör dåliga drag.

Använd alla dina schackpjäser

I exemplet ovan har vit alla sina pjäser med i spelet! Dina pjäser gör ingen nytta om de sitter på första raden. Försök få ut alla dina pjäser så att du kan använda flera stycken vid ett anfall mot kungen. Att bara använda en eller två pjäser i ett anfall kommer inte vara tillräckligt mot ens en halvbra motståndare.


Steg 7. Öva genom att spela många partier

Den viktigaste saken du kan göra för att bli bättre på schack är att spela massvis med schack! Det spelar ingen roll om du spelar hemma med vänner och familj eller online, du måste spela mycket för att bli bättre. Idag är det enkelt att hitta ett schackparti online!

Hur man spelar schackvarianter

Även om de flesta spelar schack med standardregler, så gillar vissa att spela schack med ändrade regler. Dessa kallas "schackvarianter". Varje variant har sina egna regler.

 • Schack960: I Schack960 (Fischer Random), så avgörs startpositionerna slumpmässigt. Bönderna behåller sin vanliga position, men resten av pjäserna placeras ut slumpmässigt.
 • Herre på täppan: I det här formatet, så är målet att få din kung till mitten av brädet och bli "herre på täppan".
 • Bughouse: Det här formatet spelas parvis. När en spelare slår en av motståndarens pjäser, så blir den pjäsen tillgänglig för hens lagkamrat. Exempel: Om jag spelar som vit och min medspelare, som spelar svart, fångar hens motståndares vita springare, så kommer jag när det är min tur kunna placera den på en valfri ruta på mitt bräde. Detta kan jag göra i vilken av mina kommande rundor jag vill.
 • Crazyhouse: Det här är ett väldigt spännande format, eftersom det låter dig använda pjäserna du tar från din motståndare. Det betyder, att om jag spelar som vit och jag tar en svart bonde från min motståndare, så kommer den bonden att förvandlas till en vit bonde som jag kan ställa på brädet som en del i min armé. Detta kan jag göra i alla mina kommande rundor.
 • 3-schack: I det här formatet, så vinner den spelare som lyckas sätta motståndarens kung i schack tre gånger..

schackvarianter

Njut av schack med de här underhållande schackvarianterna.

 Rekommenderad artikel -> 5 fantastiska schackvarianter


Hur man spelar Chess960

Chess960 följer alla regler i vanligt schack, förutom att officerspjäserna på bakre raden placeras slumpmässigt i utgångsställningen, med upp till 960 olika möjliga kombinationer. Rockad görs på samma sätt som vanligt schack, i den meningen att kung och torn landar på deras vanliga rockadfält (g1 och f1, eller c1 och d1). 960 spelas precis som vanligt schack, men med mera variation i öppningarna.

Schack960

Rekommenderat verktyg -> Spela Schack960 mot datorn

 Rekommenderat verktyg -> Spela Schack960 med vänner


Hur man spelar schack med turneringsregler

Många turneringar följer en serie stadgade regler. Dessa regler tillämpas inte nödvändigtvis på online- eller hemmaturneringar, men det kan vara bra att öva med dem ändå.

 • Rörd pjäs - Om en spelare rör vid en av sina pjäser måste de flytta den pjäsen så länge det går att göra ett lagligt drag. Om en spelare rör en av motståndarens pjäser måste de slå den pjäsen. En spelare som vill röra en pjäs för att justera den måste först meddela sin avsikt, vanligtvis genom att säga "j'adoube" (jag rättar till).
 • Klockor och timers - De flesta turneringar använder timers för att reglera tiden som disponeras på varje parti, men inte på varje drag. Bägge spelarna börjar med samma mängd tid inför ett parti och de bestämmer själva hur de fördelar den över spelets gång. När en spelare gjort sitt drag trycker de på en knapp som startar motståndarens klocka. Om en spelares tid tar slut och motståndaren påpekar detta förlorar spelaren vars tid tagit slut (förutom då motståndaren inte har tillräckligt med pjäser för att göra schackmatt, då blir det oavgjort)..

Vanliga schackfrågor (FAQ)

All den här information kanske verkar överväldigande för dig. Därför har vi tagit fram vanliga frågor och svar som oftast dyker upp från människor som precis gett sig in i schackets värld. Vi hoppas att de är användbara för dig!

Vanliga schackfrågor (FAQ)

Hur blir jag bättre på schack?

Att känna till reglerna och grundläggande strategier är bara början - det finns så mycket att lära sig i schack att det skulle ta flera livstider att kunna allt! För att bli bättre måste du göra tre saker:

 1. Spela mycket schack — Fortsätt bara att spela! Spela så mycket som möjligt. Du bör ta lärdom av varje parti - både vid vinst och förlust.
 2. Studera med schacklektioner — Om du verkligen vill förbättras snabbt så borde du ta några schacklektioner online. Du kan hitta online schacklektioner här. 
 3. Ha roligt — Tappa inte modet om du inte vinner alla dina partier direkt. Alla förlorar - även världsmästare. Så länge du fortsätter att ha kul och lär dig från dina förluster kommer du att njuta av att schack för alltid!

Vad är det bästa förstadraget i schack?

Trots att det inte finns något allmänt accepterat bästa drag i schack, så är det viktigt att försöka kontrollera brädets centrum genast. Detta är anledningen till att de flesta spelare börjar med att spela en av deras centrala bönder (framför kungen eller drottningen) framåt två steg till antingen 1. d4 eller 1. e4. Vissa spelare föredrar 1. c4 eller 1. Sf3. De flesta dragen är inte lika bra. Bobby Fischer ansåg att det var bäst att flytta kungabonden till 1. e4.


Vilken färg börjar i schack?

Spelaren med vita pjäser gör alltid första draget.


Kan en bonde flytta baklänges?

Bönderna kan inte flytta bakåt. Men när en bonde kommer fram till andra sidan brädet måste du promovera den till en annan pjäs (som exempelvis en drottning). Därefter rör den sig som den pjäsen, och kan alltså flytta baklänges.


Kan du flytta mer än en pjäs åt gången i schack?

Du kan bara flytta en schackpjäs i taget när det är din tur att flytta - med ett undantag! När du gör rockad så flyttar du både kungen och tornet i ett och samma drag.


Vilken är den viktigaste schackpjäsen?

Kungen är den absolut viktigaste schackpjäsen. Om du förlorar kungen så förlorar du spelet. Men damen är den starkaste schackpjäsen.


När uppfanns schack?

Schackets ursprung är inte entydigt fastställt fast många tror att det utvecklades från tidigare schackliknande spel som fanns i Indien för nästan tvåtusen år sedan. Schack så som det spelas idag har funnits sedan 1400-talet då det blev populärt i Europa.


Vilket var det längsta partiet i schackhistorien?

Det längsta turneringspartiet i schack någonsin (när det gäller antal drag) spelades av Nikolić och Arsović år 1989 i Belgrade, Serbien.


Vad är schacknotation?

Notation uppfanns så att vi ska kunna analysera schackpartier efter att de spelats. Tack vare notationer, så kan vi registrera hela partiet i skrift och reproducera det i efterhand hur många gånger vi vill. Vi måste skriva ner våra drag och vår motståndares drag på ett korrekt sätt.

Schacknotation

Schacknotation låter dig spara alla dina partier...

Varje ruta har en koordinat och varje pjäs representeras av dess första bokstav (S för springare, L för löpare, D för dam, T för torn, och K för kung).

 Rekommenderad artikel -> Schacknotation - Spelets språk


Vad är målet med schack?

Schack spelas mellan två motståndare som börjar på motsatta sidor av ett bräde med 64 svarta och vita rutor (schackrutigt). Varje spelare har 16 pjäser: 1 kung, 1 dam, 2 torn, 2 löpare, 2 springare och 8 bönder.

Schackmaterial

Ett bräde, två spelare och 32 pjäser är allt som krävs för att börja spela.

Målet med spelet att sätta motståndarens kung i schackmatt. Schackmatt uppstår när en kung är anfallen av motståndaren (står i schack) och inte kan fly till närliggande rutor.

Spela schack online

Redo för att spela schack? Registrera dig gratis på Chess.com och börja njuta av spelet!

Mer av CHESScom
De 10 bästa schackfällorna

De 10 bästa schackfällorna

Hur många schackspelare finns det i världen?

Hur många schackspelare finns det i världen?