The purpose of this club is to provide the members with the information and experience to develop an opening repertoire based on 1.b3.

Các quản trị viên
Các trận đấu
  • Đang diễn ra:
  • Tổng điểm:
  • Số ván đấu thắng:
  • Hệ số trung bình:
  • Xếp hạng hôm nay:
Cờ vua bỏ phiếu
  • Đang diễn ra:
  • Tổng điểm:
  • Số ván đấu thắng:
  • Xếp hạng hôm nay: