Việt Nam
Vow to restore our Motherland! Advance, Vietnam! Vow to restore our people's rights! Advance, Vietnam! We live our happy lives for freedom. Vietnam fights until the end!
Các quản trị viên
Các trận đấu
  • Đang diễn ra:
  • Tổng điểm:
  • Số ván đấu thắng:
  • Hệ số trung bình:
  • Xếp hạng hôm nay:
Cờ vua bỏ phiếu
  • Đang diễn ra:
  • Tổng điểm:
  • Số ván đấu thắng:
  • Xếp hạng hôm nay: