x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM

Các bài đăng chưa có câu trả lời

Chủ đề Các bài viết Bài mới nhất
How to Contact Support bởi News 1

News

25 ngày trước

Page reloading problem on Safari bởi N2o2learn 1

N2o2learn

6 phút trước

Is MVL going to sue FIDE? bởi ChiefBroccoli 1

ChiefBroccoli

34 phút trước

Anish Giri crushes opponent with a Rook down bởi parvinder_khari 1

parvinder_khari

1 tiếng trước

Wouldn't it be nice to have a resign button on chess.com? bởi yellowrensch 1

yellowrensch

1 tiếng trước

What exactly are the administrators doing to improve their servers for the V3 edition of the site ? bởi Destiny 1

Destiny

1 tiếng trước

unable to initiate a new game bởi raomv 1

raomv

1 tiếng trước

Tournament is not advancing bởi the_chesstination 1

the_chesstination

1 tiếng trước

Cheat Signature bởi Ghmbh_1 1

Ghmbh_1

2 giờ trước

attack master bởi shuvomahinahmed 1

shuvomahinahmed

3 giờ trước

scotch gambit by shuvo bởi shuvomahinahmed 1

shuvomahinahmed

3 giờ trước

tactic master bởi shuvomahinahmed 1

shuvomahinahmed

3 giờ trước

What a sweep bởi Deadloxx 1

Deadloxx

3 giờ trước

Training for blitz 3+2 bởi MegasAlexandros86 1

MegasAlexandros86

3 giờ trước

Why these moves in the Hanham Philidor? bởi Sqod 1

Sqod

3 giờ trước

I need people to join my club bởi Jameslim2008 1

Jameslim2008

4 giờ trước

Darmowe konto premium bởi polaq00 1

polaq00

4 giờ trước

Chess Match type to Choose bởi RajatS7 1

RajatS7

7 giờ trước

how about swiss 960 3min bởi kingofcoopercreek 1

kingofcoopercreek

7 giờ trước

How to View Team Matches I've Joined bởi jlconn 1

jlconn

8 giờ trước

Đang trực tuyến