x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM
bishop book-alt book-open chess-board-arrow chess-board-puzzle chess-board-search chess-board crossed-swords flag knight pawn queen rook

Bài học cờ vua

  • Interactive chess lessons from chess masters and top coaches

  • Theo một kế hoạch học tập

  • Nhận bình luận từ các chuyên gia ở từng nước đi

Kế hoạch học tập

Đang trực tuyến