x
Cờ vua - Chơi & Học hỏi

Chess.com

Miễn phí - Trên Google Play

MIỄN PHÍ - Trong cửa hàng app Window Phone

XEM

Cờ khai cuộc

Tìm hiểu hơn 3.000 cách khai cuộc để hiểu rõ cách khai cuộc nào phù hợp với bạn. Khám phá các biến thể khai cuộc và tìm hiểu cách áp dụng vào trận đấu phù hợp để học hỏi.

1. e4

1. d4

Other

Đang trực tuyến