Byrne,Donald - Fischer,Robert James Maat in 41 Move

DaiJohn
DaiJohn
Aug 24, 2014, 11:36 PM |
2

(1) Byrne,Donald - Fischer,Robert James [D97]
New York Rosenwald New York, 1956
[Shipov]

در ادامه
 آنالیز و تحلیل بازی

1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.d4 0-0 5.Bf4.

بیرن از هندی شاه با انجام حرکت ( 5.e4) اجتناب می کند شاید او به خوبی می داند که فیشر یکی از بهترین هندی شاه بازان کشور است.   

 5...d5 6.Qb3 dxc4 7.Qxc4 c6 8.e4 Nbd7 9.Rd1 Nb6 10.Qc5 Bg4 11.Bg5?!

11...Na4!!

روبن فاین به این حرکت سه علامت تحسین می دهد(در کتاب "برترین بازیهای شطرنج) و آن را "پاسخ درخشان" نام می نهد.فلور و بوتوینیک در مجله 64 این حرکت را یک حرکت شوک انگیز و گیج کننده نامگذاری کرده اند.فرد رینفرد آنرا یکی از سحرانگیز ترین حرکاتی که در صفحه شطرنج انجام شده،خطاب می کند و به تازگی استاد بزرگ جان روسون از این حرکت به عنوان "تنها ترین حرکت قدرتمند همه ادوار" نام برده است. 

  12.Qa3.

حرکتی جبری،شاید تنها حرکت قابل بازی در پووسیون.قربانی اسب را نمی توان پذیرفت زیرا:

 12.Nxa4 Nxe4 13.Qc1 (13.Qxe7 Qa5+ 14.b4 Qxa4 15.Qxe4 Rfe8 16.Be7 Bxf3 17.gxf3 Bf8)

و سیاه برنده می شود

 13...Qa5+ 14.Nc3 Bxf3 15.gxf3 Nxg5

وسیاه به روشنی بهتر است(شیپوف).

12...Nxc3.

یک استاد بزرگ مفسر اینجا می گوید که:سیاه به سادگی وضعیتی بازنده دارد

 13.bxc3 Nxe4!

فاین و رینفلد به این حرکت 2 علامت تحسین می دهند.

  14.Bxe7 Qb6!

15.Bc4.

گرفتن در اینجا توصیه نمی شود:

 15.Bxf8 Bxf8 16.Qb3 Nxc3! "

و سیاه به روشنی در اینجا بهتر است(گلیگوریچ)

15...Nxc3!

سیاه حرکاتی یک به یک زیباتر انجام می دهد(چرنف) 

16.Bc5. 16.Qxc3 Rfe8 17.Bxf7+ Kxf7 18.Ng5+ Kxe7

حرکت 18...Kg8??  منجر به پایانی تماشایی می شود

  19.Qc4+ Be6 20.Qxe6+ Kh8 21.Nf7+ Kg8 22.Nh6+ Kh8 23.Qg8+ Rxg8 24.Nf7#

یک مات مخفیانه 

  19.0-0 Bxd1 20.Rxd1 Qb5

و سیاه برنده می شود.

16...Rfe8+ 17.Kf1.

17...Be6!!

این حرکت توسط یک پسر بچه 13 ساله که نامی برای خود دست و پا خواهد کرد را انجام می دهد.روبن فاین به این حرکت چهار علامت تحسین میدهد!!(پاسخی حیرت انگیز که در تمامی شاخه ها برنده است) فلور به این حرکت 3 علامت تحسین اعطا می کند و می گوید:"پیش بیننی چندین حرکت بعدی که توسط فیشر انجام می شود، با این قربانی حیرت آور وزیر فوق العاده است.فریتز این حرکت را در دو  ثانیه اول  بررسی می کند و به آن +2 پیاده برتری می دهد.در واقع هر حرکتی دیگر برای سیاه بد است به عنوان مثال:

 17...Nb5? 18.Bxf7+! Kxf7 (18...Kh8 19.Bxb6 Nxa3 20.Bxe8+/-) 19.Qb3+ Be6 20.Ng5+

وسفید برنده می شود.و این شاخه اثبات می کند که فیشر آینده چندین حرکته این قربانی وزیر را دیده است. 

18.Bxb6.

پس از این حرکت فریتز برتری 4.5 پیاده به سیاه می دهد و تا حرکت 25 این بازی حرکات را در شاخه اصلی ثبت می کند.حرکت پیشنهادی

18.Bxe6

حتی بدتر است زیرا:

18...Qb5+ 19.Kg1 Ne2+ 20.Kf1 Ng3+ 21.Kg1 Qf1+! 22.Rxf1 Ne2#

و سیاه در یک دام ماتی مخفی می افتد.این نکته اقعاً شگفت انگیز است که هر دو بازیکن در این بازی امکانات تهدید ماتی مخفیانه را در دست دارند.شاخه:

 

 18.Qxc3 Qxc5! 19.dxc5 Bxc3 20.Bxe6 Rxe6-+

هم مورد توجه است اما سیاه با یک پیاده بیشتر به راحتی برنده است.یک پاسخ دیگر

  18.Bd3 Nb5

با برتریهایی آشکار است.

18...Bxc4+.

از اینجا یکی از شگرفترین شکارهای شاه در تاریخ آغاز می شود که به طور حتم از لحاظ زیبا شناسی بی همتاست. 

 19.Kg1. 19.Rd3 Bxd3+ 20.Kg1 Ne2+ 21.Kf1 Nf4+ 22.Kg1 axb6

و سفید در هر حال بازنده است.

 19...Ne2+.

شروع یکسری کیشهای متوالی که آلمانها آن را "زویچموله" به معنای "معمای غیر قابل حل" می نامند.

 20.Kf1 Nxd4+.

پس از کنار رفتن پیاده ستون d ،اسب در خانه c3 با حرکت  Bg7 در دو حرکت بعدی حمایت می شود.

 21.Kg1. 21.Rd3 axb6 22.Kg1 (after 22.Qc3 Nxf3  22...Ne2+ 23.Kf1 Nf4

و سفید کاملاً بازنده است.

  21...Ne2+ 22.Kf1 Nc3+ 23.Kg1.

سیاه حداقل تساوی را در اختیار دار که از مشخصه های محاسبات بابی جوان به شمار می رود.اما او هم اکنون بیشتر از تساوی در ذهن دارد.

23...axb6 24.Qb4 Ra4! 25.Qxb6 Nxd1.

بابی یک رخ،دو سوار سبک و یک پیاده در ازای وزیر دارد و این از لحاظ ماتریالی برتری به حساب می آید. همچنین جناح شاه حریف را جارو کرده است.در کنار این او یک حمله ماتی در جوار شاه سفید در اختیار دارد که خود یک برتری روشن را نوید می دهد"(روبن فاین). بیرن با سرسختی در مقابل این پسر بچه ۱۳ ساله مقاومت می کند. 

 26.h3 Rxa2 27.Kh2 Nxf2.

برتری فزونی می یابد،یک رخ،سه پیاده در مقابل یک وزیر

  28.Re1 Rxe1 29.Qd8+ Bf8 30.Nxe1 Bd5.

با آنکه سیاه می تواند پیاده اش را به وزارت برساند اما برای مات بازی می کند.

 31.Nf3 Ne4 32.Qb8 b5 33.h4 h5.

راوسون خاطر نشان می کند که هر مهره سیاه دفاع دارد"یک نشانه مطمئن از تکنیکی خوب"

 34.Ne5 Kg7 35.Kg1.

برای اجتناب از آچمزی به حرکت ...Bd6. اما اکنون مات اجتناب ناپذیر است.

35...Bc5+ 36.Kf1. 36.Kh2 Nd2

تهدید آمیز است

 37...Nf1+ 38.Kh3 Bxg2# 37.Kh1 Ra1+ 38.Kh2 Nf1+ 39.Kh3 Ra2

و مات را به دنبال دارد

 36...Ng3+ 37.Ke1 Bb4+.

یک مات کوتاهتر هم وجود دارد:

 37...Re2+ 38.Kd1 Bb3+ 39.Kc1 Ba3+ 40.Kb1 Re1#; or even 37...Bb3 38.Qh8+ Kxh8 39.Nxf7+ Kg7 40.Nd6 Re2#. 38.Kd1 Bb3+ 39.Kc1 Ne2+ 40.Kb1 Nc3+ 41.Kc1 Rc2#

بابی یک مات باشکوه و سیستماتیک را خلق می کند.و بیرن در خلق این شکوهمندی به او کمک می کند. 

0-1.