در ایران، به ازاي هر توالت عمومی، هشت امامزاده وجود دار

Free-iran
Free-iran
Aug 16, 2012, 12:16 AM |
3

در این نوشته، قصد توهین به هیچ امام و یا امازاده ای را ندارم، تنها چند واقعیت را کنار هم می چینم: - بر اساس استاندارد های جهانی، برای هر هزار و یکصد مرد، نیاز به یک سرویس بهداشتی عمومی است، برای هر پانصد زن نیز یک سرویس بهداشتی عمومی باید ساخته شود. (منبع: سازمان بهداشت جهانی وابسته به سازمان ملل متحد) - بر اساس آمار فوق، نیاز به سی و پنج هزار سرویس بهداشتی مردانه و بیشت از هفتاد هزار سرویس بهداشتی زنانه در کل کشور داریم، یعنی در مجموع و بر اساس استانداردهای عمومی، بیش از یکصد هزار سرویس بهداشتی عمومی در کل کشور ایران مورد نیاز است. - بر اساس آمارهای رژمی، کمتر از یک هزار توالت عمومی در کل کشور ایران وجود دارد! مثلا در تهران با جمعیتی معادل ده تا پانزده درصد جمعیت کشور و با اینکه پیشرفته ترین شهر ایران است، تنها دویست سرویس بهداشتی وجود دارد. - جمع بندی رقم فوق، یعنی اینکه آمار فوق، باید یکصد برابر بشود تا کشور ما به استاندارد جهانی برسد! در کشورهای پیشرفته، شما می توانید به یک شماره اس ام اس بزنید و آنها نزدیک ترین دستشویی عمومی را به شما اطلاع دهند. - وجود توالت عمومی در سطح شهر اهمیت زیادی دارد، چون اولا دیگر کسی مجبور نمی شود در سطح شهر کار غیر بهداشتی(!) کند و از طرف دیگر، کسی مجبور نمی شود مدت زیادی خودش را کنترل کند، چون این کار ضرر زیادی برای بدن دارد. وجود توالت عمومی، در دراز مدت، هزینه های بهداشتی و درمانی جامعه بسیار کاسته خواهد شد. - به گزارش این منبع، تعداد هشت هزار امام زاده در کشور وجود دارد! یعنی به ازا هر توالت عمومی در ایران، هشت امام زاده وجود دارد! اگر مردم ایران به جای این همه امامزاده، توالت عمومی می داشتند، وضع کشور بهتر نبود؟! بهتر نیست همه این امامزاده ها را به توالت عمومی تمومی بهداشتی تبدیل شوند تا مردم از آنها یک استفاده درستی بکنند؟

 

به نقل از وبلاگ گمناميان