جهان پهلوان تختي كجا و رضازاده كجا

Free-iran
Free-iran
Aug 13, 2012, 11:18 PM |
0

آقا تختی, کجایی مرد که بری رو کامیون و یه بلنگو دستت بگیری واسه مردم زلزله زده کمک جم کنی‌!