اینتل ست هم پخش شبکه های جمهوری اسلامی را متوقف کرد

Free-iran
Free-iran
Oct 22, 2012, 2:15 PM |
2

سازمان بین المللی ارتباطات ماهواره ای، اینتل‌سَت، ‌ پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره ای ایرانی را قطع کرد. پرس تی وی، شبکه تلویویزنی انگلیسی زبان ایران در وب سایت خود با اعلام این خبر گفته است که شبکه های خبر، سحر، جام جم، و کوثر در میان شبکه هایی هستند که پخش آنها قطع شده است. پرس تی وی، می گوید اینتل‌سَت به دستور اداره کنترل اموال خارجی در وزارت خارجه آمریکا به این اقدام دست زده است. یوتل‌ست هم اخیرا اعلام کرد که به تصمیم اتحادیه اروپا پخش تقریبا تمامی شبکه های ایرانی را از ماهواره هاتبرد متوقف کرده است. ایران در هفته های اخیر باردیگر با ارسال پارازیت، در پخش برنامه های فارسی زبان ماهواره ای خارجی اختلال ایجاد می کند.