رئیس جمهور برزیل احمدی نژاد را به حضور نپذیرفت

Free-iran
Free-iran
Jun 20, 2012, 6:26 AM |
0

منابع خبری گزارش کردند که خانم دیلما روسف، رییس‌جمهوری برزیل، درخواست همتای ایرانی خود، محمود احمدی‌نژاد، برای دیداری دو جانبه در حاشیه کنفرانس «ریو +۲۰» را رد کرده‌ است و هیأت ایرانی به شدت از این امر ناراحت است. حضور احمدی‌نژاد در این کنفرانس اعتراض شمار زیادی از تشکل‌های اجتماعی و مذهبی در برزیل را برانگیخته و این تشکل‌ها از دولت برزیل خواسته‌اند تا محمود احمدی‌نژاد در این کشور به عنوان «عنصر نامطلوب» شناخته شود، همچنین روز ۱۷ ژوئن تظاهراتی نیز علیه وی‌ در ریو دوژانیرو برگزار شد.