به ياد شهيد علي صبوري

Free-iran
Free-iran
Jul 4, 2012, 12:11 AM |
0

جانباخته در راه وطن ، علیرضا صبوری جوان ۲۲ ساله ای است که در روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ همانند هزاران جوان دیگر با دست خالی به خیابان رفت تا اعتراضش را نسبت به نابسامانی های کشور و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ابراز کند در حوالی میدان آزادی ، روبه روی پایگاه گردان ۱۱۷ عاشورا ، در حالیکه به کمک هم وطنان مجروح شتافته بود، از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله قرار می گیرد