لغو مراسم سالگرد سهراب اعرابی با فشار نیروهای امنیتی

Free-iran
Free-iran
Jul 14, 2012, 5:01 AM |
0

مراسم سومین سالگرد سهراب اعرابی از شهدای جنبش سبز که قرار بود روز پنج شنبه 22 تیرماه همزمان با سالروز خاکسپاری او در سال 1388 در منزل وی برگزار شود، پس از احضار پروین فهیمی مادر سهراب به پلیس امنیت و طرح شروطی از سوی ماموران که خانواده حاضر به پذیرش آن نبودند، لغو شد. سهراب اعرابی، شهید نوزده ساله ای است که چهراه اش بعنوان نمادی از جنبش سبز ایران شناخته شده است. سهراب اعرابی پس از راهپیمایی مسالمت آمیز روز 25 خرداد سال 88 از مادر خود جدا و دیگر به خانه باز نگشت. مراجعات خانواده سهراب به زندان ها، کلانتری ها و بیمارستان ها برای گرفتن نشانی از او به جایی نرسید تا اینکه پس از بیست و شش روز مادر و برادر سهراب، جنازه سهراب را در پزشک قانونی شناسایی می کنند. در طی این مدت دادخواهی خانواده او نه تنها به جایی نرسید بلکه فشارها و تهدیدها همچنان ادامه دارد. تنها پیشنهاد ماموران حکومتی، پرداخت دیه به خانواده سهراب اعرابی بوده است که مادر وی در پاسخ آنها گفته است به شرطی از خون فرزندم می گذرم که زندانیان سیاسی آزاد شوند و از رهبران جنبش سبز رفع حصر کامل گردد.