بغض دکتر اقتداری جلوی دوربین شبکه ۵ ترکید

Free-iran
Free-iran
Jul 24, 2012, 12:10 AM |
1

بغض دکتر اقتداری جلوی دوربین شبکه ۵ ترکید و با صدای بلند گفت: «بگذارید بگویم که این حکومت، حقوق بازنشستگی گنجی را قطع کرد تا او به نان شب محتاج شود.
____________________________
حمیدرضا حسینی، روزنامه نگار:
امروز در مراسم تشییع پروفسور گنجی در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، خبرنگار شبکه ۵ به سراغ دکتر منوچهر اقتداری رفت. به یک باره بغض دکتر ترکید. جلوی دوربین با صدای بلند گفت: «بگذارید بگویم که این حکومت، حقوق بازنشستگی گنجی را قطع کرد تا او به نان شب محتاج شود. بگذارید بگویم که این‌ها حقوق ایرج افشار و محمد امین ریاحی و خیلی‌های دیگر را قطع کردند. به خدا این دولت، این حکومت، با دانشمندان ما بد کرد، بد کرد، بدکرد...»


حداد عادل که کنار استاد ایستاده بود، لابد فکر کرد وظیفه شرعی او حکم می‌کند که این شبه افکنی نسبت به نظام مقدس را جواب بدهد. با قیافه‌ای معصومانه و حق به جانب رو به دروبین قرار گرفت و گفت: «البته بنده باید توضیح بدهم که در ده سال گذشته حقوق بازنشستگی این عزیزان از نو برقرار شد.»


حدود دو سال پیش که با دکتر گنجی مصاحبه کردم، دکتر با دلی شکسته گفت: «بعد از ۳۷ سال خدمت در دانشگاه تهران با رتبه استادی و در پست معاونت دانشگاه بازنشسته شدم. پنج سال بعد که انقلاب شد، حقوقم را قطع کردند. حالا بعد از بیست و چند سال که حقوق نگرفته‌ام، ماهی ۶۰۰ هزارتومان به من می‌دهند. آیا این در شأن مقام و خدمات من است؟»


دکتر می‌گفت: «اول انقلاب که حقوقم را بریدند، به یک دارالترجمه رفتم. برای ترجمه شناسنامه ۱۵ ریال و برای ترجمه گواهینامه تحصیلی ۳۵ ریال می‌گرفتم و این طور زندگی می‌کردم. حتی مجبور شدم کتابخانه‌ام را که بزرگ‌ترین سرمایه‌ام بود، بفروشم.»